Betekenis equivalent

Wat betekent equivalent? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord equivalent. Je kunt ook zelf een definitie van equivalent toevoegen.

1.

2   0

Equivalent


(Engels: Equivalent) gelijkwaardig
Bron: gezondheidsplein.nl

2.

2   0

Equivalent


(Engels: Equivalent) gelijkwaardig
Bron: ziekenhuis.nl

3.

1   0

Equivalent


gelijkwaardig
Bron: medisch-woordenboek.nl

4.

1   0

equivalent


[m.] gelijk(waardig)
Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

5.

1   0

equivalent


meeteenheid die aangeeft in welke mate een stof bindingen kan aangaan met andere stoffen.
Bron: aquo.nl

6.

1   0

Equivalent


De val of equivalent is een vrij gebruikelijke meeteenheid, die aangeeft in welke mate een stof bindingen kan aangaan met andere stoffen. Het begrip wordt gebruikt in de scheikunde en de biologie. De val wordt meestal uitgedrukt in mval of mEq. De val is de hoeveelheid massa in grammen van een stof dat reageert met 6,022 14 x 1023 elektronen. Dit is de constante van Avogadro, hetgeen het aantal deeltjes in een mol is. De val wordt vaak gebruikt bij het meten van de bestanddelen in biologische vloeistoffen (sappen). Zo ligt bijvoorbeeld de hoeveelheid kalium in menselijk bloed tussen de 3,5 en 5,0 mEq/L
Bron: nl.wikipedia.org

7.

1   0

Equivalent


In de semantiek wordt met een equivalent een woord of woordgroep bedoeld, verwijzend naar hetzelfde concept als een ander woord of een andere woordgroep. Dit wil zeggen dat er bij echte equivalentie niet alleen sprake is van een volledig overeenkomende denotatie, maar dat de verschillende woorden of woordgroepen ook tot hetzelfde register behoren en exact dezelfde connotatie hebben. In een enkel geval kan het zelfs om hele zinnen gaan; men spreekt dan ook wel van proposities die logisch equivalent zijn. Een echte, volledige een-op-een-relatie, ofwel volledige equivalentie binnen dezelfde taal, is zeldzaam, en bestaat volgens sommige taalkundigen zelfs helemaal niet. Vaak is er bij twee of meer synoniemen toch sprake van een subtiel verschil in register en/of schrijfstijl, zoals bij nagenoeg en het minder formele vrijwel, bij exact en het minder formele precies, of bij rijwiel en het minder formele fiets. Wel is het zo dat bij één bepaalde betekenis van een polysemantisch woord zowel de denotatie als de connotatie volledig kan overeenstemmen met die van een ander woord, zoals bijvoorbeeld het geval is met de woorden theater en schouwburg. De term "taalkundig equivalent" wordt het meest gebruikt bij het vertalen, dus voor equivalente woorden, woordgroepen en zinnen in verschillende talen,
Bron: nl.wikipedia.org

8.

1   0

equivalent


equivalent bn. ‘gelijkwaardig’ Vnnl. ‘gelijkwaardig’ in equivalente middelen [1601; WNT Aanv.]. Ontleend aan Frans equivalent ‘id.’ [1370-72; Rey] < Laatlatijn aequivalēns ‘id.’, teg.deelw. van Latijn aequivalēre ‘evenveel kunnen’, gevormd uit aequi- ‘gelijk’ (waarbij ook bijv. → egaal) en valēre ‘waard zijn, gelden’ (zie → valentie). Zowel in het Frans als in het Nederlands had het woord in zijn begintijd met name betrekking op belastingopbrengst, wanneer deze dezelfde waarde had of moest hebben als die van een andere. Vanaf de 18e eeuw breidt de toepassing van het woord zich in het Nederlands uit naar immateriële zaken. ♦ equivalent zn. ‘gelijkwaardige hoeveelheid of zaak’. Vnnl. equivalent [1602; WNT Aanv.]. Ontleend aan Frans équivalent ‘id.’ [1382; Rey], substantivering van het bn.
Bron: etymologiebank.nl

9.

1   1

equivalent


 • iets gelijkwaardigs Dat is het equivalent van drie glazen bier.
 • ( taalkunde ) een woord of woordgroep in een bepaalde taal dat verwijst naar precies hetzelfde concept als een woord of woordgroep in een andere taal Chambres d'hôte is het Franse equivalent van 'bed and breakfast'.
 • ( taalkunde ) een woord met volledig gelijke betekenis ' Plezant' is het Vlaamse equivalent van 'leuk'.
 • gelijkwaardig. Dat is een equivalente vorm.
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 10.

  0   0

  Equivalent


  De NVAO heeft voor Vlaamse hogeronderwijsopleidingen de bevoegdheid om internationale accreditaties als equivalent te erkennen op basis van het decreet van 4 april 2003 betreffende de herstructurering van het hoger onderwijs in Vlaanderen. De NVAO heeft haar voorwaarden voor het erkennen van de equivalentie van internationale accreditaties vastgelegd als onderdeel van het accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs Vlaanderen en maakt hier sinds januari 2006 gebruik van.
  Bron: nvao.net

  11.

  0   0

  equivalent


  gelijkwaardig
  Bron: collegenet.nl

  12.

  0   0

  equivalent


  Afk.: eq Syn.: val Def.: meeteenheid die aangeeft in welke mate een stof bindingen kan aangaan met andere stoffen. Toelichting: Een equivalent is de hoeveelheid massa in grammen van een stof dat reageert met een mol elektronen. Omdat het equivalentgewicht vaak uiterst klein is, wordt het vaak uitgedrukt in milli-equivalent (meq). De equivalent wordt vaak gebruikt bij het meten van de bestanddelen in vloeistoffen.
  anoniem op 2016-02-17

  13.

  0   1

  Equivalent


  In de semantiek wordt met een equivalent een woord of woordgroep bedoeld, verwijzend naar hetzelfde concept als een ander woord of een andere woordgroep. Dit wil zeggen dat er bij echte equivalentie niet alleen sprake is van een volledig overeenkomende denotatie, maar dat de verschillende woorden of woordgroepen ook tot hetzelfde register behoren en exact dezelfde connotatie hebben. In een enkel geval kan het zelfs om hele zinnen gaan; men spreekt dan ook wel van proposities die logisch equivalent zijn. Een echte, volledige een-op-een-relatie, ofwel volledige equivalentie binnen dezelfde taal, is zeldzaam, en bestaat volgens sommige taalkundigen zelfs helemaal niet. Vaak is er bij twee of meer synoniemen toch sprake van een subtiel verschil in register en/of schrijfstijl, zoals bij nagenoeg en het minder formele vrijwel, bij exact en het minder formele precies, of bij rijwiel en het minder formele fiets. Wel is het zo dat bij één bepaalde betekenis van een polysemantisch woord zowel de denotatie als de connotatie volledig kan overeenstemmen met die van een ander woord, zoals bijvoorbeeld het geval is met de woorden theater en schouwburg. De term "taalkundig equivalent" wordt het meest gebruikt bij het vertalen, dus voor equivalente woorden, woordgroepen en zinnen in verschillende talen,
  Bron: nl.wikipedia.org


  Betekenis van equivalent toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << equicius equiperen >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen