Betekenis embargo

Wat betekent embargo? Hieronder vind je 18 betekenissen van het woord embargo. Je kunt ook zelf een definitie van embargo toevoegen.

1.

7   0

embargo


(mediarecht)"verbod aan de pers om bepaalde informatie voor een bepaalde datum te publiceren. Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren heeft de volgende uitgangspunten vastgesteld voor de beoordeling van verzoeken voor een ~: vergaard nieuws is vrij voor publicatie; een eenzijdig ~ wordt slechts in uitzonderlijke gevallen aanvaard indien het nieuws nog moet ontstaan en indien dat noodzakelijk is voor een goede verwerking van dat nieuws; de reden tot ~ moet worden vermeld; het ~ wordt direct opgeheven zodra de betreffende informatie uit andere bron bekend is."
Bron: juridischwoordenboek.com

2.

4   0

embargo


(beslagrecht)beslag op schepen en ladingen van een vreemde mogendheid waarop een andere mogendheid druk wil uitoefenen.
Bron: juridischwoordenboek.com

3.

4   1

embargo


Onder een publicatie onder embargo verstaan we een verbod tot publikatie van een bericht tot een bepaald uur op een bepaalde dag. Deze maatregel wordt bijvoorbeeld toegepast op jaarverslagen zodat journalisten of financieel analisten er direct op kunnen reageren. Het embargo wordt uitgevaardigd door degene van wie het bericht afkomstig is.
Bron: the-web-library.com

4.

3   2

embargo


(handelsrecht)beperking van internationale handel of verkeer als politiek en/of economisch drukmiddel. Bijv. in mei 1995 kondigden de Verenigde Staten een eenzijdig embargo tegen Iran af.
Bron: juridischwoordenboek.com

5.

2   1

Embargo


In het internationaal recht, oorspronkelijk het in beslag nemen van buitenlandse handelsschepen door een staat. Nu een term gebruikt voor sancties tegen een staat, zoals een verbod op handel. Embargo wordt onderscheiden van boycot doordat embargo een zaak is van de staat en boycot van particulieren; maar in de praktijk worden de termen door elkaar gebruikt. 'Boycot' is genoemd naar de Engelse kapitein Boycott, die in 1880 onder druk werd gezet in een geschil over pacht. Embargo's en boycots worden vaak getroffen tegen staten, bedrijven of instellingen die op een zwarte lijst zijn geplaatst. Boycots werden toegepast door de Amerikaanse beweging voor burgerrechten in de jaren vijftig en zestig, op winkels die zwarten discrimineerden. In de jaren tachtig werden in Zuid-Afrika door de zwarte verzetsbeweging vele boycots en consumentenstakingen georganiseerd, die aanzienlijke effecten leken te hebben op de bereidheid van de blanke bevolking tot onderhandelen. Bekende internationale boycots waren die jegens Rhodesië, 1965-1979, nadat dat land eenzijdig de onafhankelijkheid van Groot-Brittannië had verklaard, en jegens het apartheidsregime in Zuid-Afrika. De VS riepen in 1980 op tot een boycot van de Olympische Spelen in Moskou uit protest tegen de sovjetinvasie in Afghanistan het voorafgaande jaar. Een embargo van leveranties aan Irak werd ingesteld nadat dat land in augustus 1990 Koeweit had bezet. en bleef van kracht tot 2003 De VN heeft geregeld opgeroepen tot embargo's tegen wapenhandel, handel in conflictgrondstoffen (zoals diamanten) die de strijd in diverse Afrikaanse landen financieren, enz. Studies wijzen uit dat het effect van internationale embargo's ongewis is, en zelden succes heeft met betrekking tot economisch sterke landen. Internationale embargo's treffen vaak de meer kwetsbare groepen van de bevolking harder dan het regime. Selectieve boycots, bijv. van consumenten tegen bepaalde winkels of producten, hebben vaak wel resultaat. Zie sancties voor een overzicht van de voorwaarden waaronder Amnesty een boycot of embargo kan steunen. Omdat het middel van een algemeen embargo weinig selectief en effectief is, maakt de internationale gemeenschap nu vaker gebruik van zogenaamde 'smart sanctions', zoals een uitreisverbod voor regeringsleiders en het bevriezen van hun tegoeden in het buitenland.
Bron: amnesty.nl

6.

2   1

embargo


beslag op schepen en ladingen van een staat waarop men druk wil uitoefenen.
Bron: aquo.nl

7.

1   0

embargo


verbod tot in- en uitvoer van de producten van een staat waarop men druk wil uitoefenen.
Bron: aquo.nl

8.

1   0

Embargo


Een embargo is in de economische politiek een verbod op handel met een bepaald land. Het begrip kent ook betekenissen in andere samenlevingssectoren: daar gaat het niet om het achterwege laten maar om het voor korte tijd uitstellen van een handeling of om het slechts voor een selecte groep van specialisten toegankelijk maken van gegevens.
Bron: nl.wikipedia.org

9.

1   0

Embargo


Embargo is een spionageroman van auteur Gérard de Villiers en het 41e deel uit de S.A.S.-reeks met als protagonist de Oostenrijkse prins en freelance CIA-agent Malko Linge.
Bron: nl.wikipedia.org

10.

0   0

embargo


embargo zn. ‘handelsverbod’ Nnl. embargo ‘beslaglegging op schepen’ [1803; WNT proclamatie], ‘handelsverbod’ [1933; WNT resolutie], ‘publicatieverbod’ [1961; Dale]. Mogelijk via Frans embargo ‘beslag op schepen’ [1723] ontleend aan Spaans embargo ‘beslaglegging op (land)goederen’ [ca. 1495], eerder ‘belemmering’ [1020], een afleiding bij het werkwoord embargar ‘belemmeren’ < vulgair Latijn *imbarricāre, afgeleid met in- ‘in, op’ van barra ‘staaf, balk’, zie → baar 3). Een beslaglegging op schepen was in feite al een soort verbod om ermee te handelen, vandaar dat de betekenis zich gemakkelijk kon uitbreiden tot een algemener ‘handelsverbod’ en nog later tot ‘verbod op het handelen/verspreiden van publicaties over een bepaalde zaak’. De oude betekenis wordt nu nauwelijks meer gebruikt.
Bron: etymologiebank.nl

11.

0   0

embargo


na een operatie die niet volgens de regels verliep(!) leek het wel of de kring rondom de chirurgie een EMBARGO kreeg opgelegd.
Niemand gaf antwoord, slechts zwijgen...niet het spreekwoordelijke GOUD.
 Wenzeline op 2013-04-24

12.

0   0

Embargo


Periode die volgt op de publicatie van een artikel waarbinnen de uitgever verbiedt om het onder Open Access aan te bieden. De duur van het embargo bedraagt vaak zes maanden of een jaar.
Bron: bib.kuleuven.be

13.

0   0

embargo


1. Handelsembargo: Een verbod op handel met een bepaald land, uit economische belang of als sanctie tegen het betreffende land; 2. Nieuwsembargo: Het verstrekken van informatie aan een persoon of instelling onder voorwaarde dat men de informatie geheim houdt tot een bij de verstrekking aangegeven tijdstip.
Bron: kennisconsult.nl

14.

0   0

embargo


Def.: verbod tot in- en uitvoer van de producten van een staat waarop men druk wil uitoefenen.
anoniem op 2016-02-17

15.

0   1

embargo


belemmering van de handel
Bron: collegenet.nl

16.

0   1

embargo


In de economische politiek een verbod op handel met een bepaald land
Bron: volkabulaire.nl

17.

0   1

Embargo


Let op: Spelling van 1858 Ital., het beslag op scheeps-waren en schepen, het scheeps-arrest; havenversperring
anoniem op 2016-02-17

18.

0   2

embargo


 • ( politiek ) beslaglegging op schepen
 • ( politiek ) ( handel ) verhindering van vrij internationaal goederenverkeer , handelsembargo , handelsverbod , boycot
 • verbod aan de media om berichten voor een bepaalde datum of tijdstip te publiceren, nieuwsembargo
  Bron: nl.wiktionary.org


 • Betekenis van embargo toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << EMB Empathie >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen