Betekenis debet

Wat betekent debet? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord debet. Je kunt ook zelf een definitie van debet toevoegen.

1.

2   2

debet


Het debet is het bedrag dat nog verschuldigd is of de openstaande schuld. Binnen de boekhouding van een bedrijf of vereniging staat het debet tegenover het credit of het bezit.
 katrien op 2011-08-14

2.

1   1

debet


De tegenhanger van credit en wijst op een toename
Bron: volkabulaire.nl

3.

0   1

debet


(accountancy) linkerzijde van de balans waarop de bezittingen, ook wel activa of kapitaalgoederen genoemd, van een onderneming staan.
Bron: uw-advocaat.eu

4.

0   1

Debet


Debet betekent schuld Debet is een financiëel en boekhoudkundig begrip, maar voor mensen die niet in die wereld zitten betekent het zoveel als: schuld of ‘er gaat geld van je bankrekening af’. De tegenhanger van debet is credit.
Bron: wat-betekent.nl

5.

0   2

debet


de·bet [deebet] (het; o) (boekhouden) de linkerzijde van een balans, waar de bezittingen staan (tegenstelling: credit): ik ben er debet aan schuldig
Bron: vandale.nl

6.

0   2

debet


(accountancy) linkerzijde van de balans waarop de bezittingen, ook wel activa of kapitaalgoederen genoemd, van een onderneming staan.
Bron: juridischwoordenboek.com

7.

0   2

debet


("financiële zaken") "Linkerkant (activazijde) van de balans van een onderneming, waarop de bezittingen en de vorderingen staan genoteerd. . Ook: linkerkant van de resultatenrekening van een onderneming, waarop de in de loop van een bepaalde periode gemaakte kosten staan vermeld. (Schöndorff c.s.)"
Bron: juridischwoordenboek.com

8.

0   2

Debet


Debet is een financieel en boekhoudkundig begrip. Het komt van het Latijnse debere, dat moeten betekent. Het is de tegenhanger van credit en wijst op een toename. Op het debet van een rekening boeken heet debiteren. Op de balans van een entiteit is de debetzijde de linkerzijde. Hier staan de activa, waaronder het geld dat de entiteit tegoed heeft van zijn debiteuren. In het dubbel boekhouden zijn de kostenrekeningen typische debetrekeningen. De kosten worden erop gedebiteerd. Nochtans, wanneer men middelen besteedt aan een blijvend bezit, wordt dat op het actief geboekt. Ook activarekeningen zijn dus normaal debetrekeningen. Als een bankrekening gedebiteerd wordt bedoelt men dat het tegoed van de klant minder wordt. Dat is bekeken vanuit de boekhouding van de bank. Omgekeerd, als het tegoed van de klant groter wordt dan wordt de bankrekening gecrediteerd, terwijl in de boekhouding van de rekeninghouder zijn rekening bank wordt gedebiteerd.
Bron: nl.wikipedia.org

9.

0   2

debet


debet zn. ‘schuldvordering(en), tegoed’ Mnl. lettren van debitis of respyten ‘tegoedbrieven of brieven inzake uitstel van betaling’ [1477; MNW quinquenelle]; vnnl. in debet oft credit ‘in debet of credit’ [1543; De Bruijn-van der Helm1992]. In de huidige vorm ontleend aan Latijn dēbet ‘hij is schuldig’, bij het werkwoord dēbēre ‘schuldig zijn’ van dē- ‘weg-, af-, niet’, zie → de-, en habēre ‘hebben’ (verwant met → geven), of aan Latijn dēbitum, mv. dēbita ‘tegoed’, een afleiding van hetzelfde werkwoord dēbēre. De vorm debet kan niet ontleend zijn via Italiaans debit, hoewel het antoniem → credit wel via het Italiaans is ontleend. De tot in het Vroegnieuwnederlands voorkomende vorm debit kan wel zijn ontleend via Italiaans debit. Ook bijv. me. debittes, ne. debit ‘posten die tegoed zijn’: een latere, aan Latijn dēbitum aangepaste vorm van eerder debte, dette ‘schuld, tegoed’ (ne. debt ‘schuld’) < Frans dette ‘tegoed’ [17e eeuw], Oudfrans dete ‘wat verschuldigd is’ [1160; Rey] < Latijn dēbet of dēbita. ♦ debiteur zn. vnnl. debiteur ‘schuldenaar’. Vnnl. debiteur [1525; WNT requisitie]. Ontleend aan Frans débiteur ‘id.’ [1238; Rey] < Latijn dēbitor ‘id.’, afleiding van het werkwoord dēbēre.. ♦ debiteren 1 ww. ‘als schuld boeken’. Nnl. debiteeren ‘id.’ [1718; WNT woekerhandel]. Ontleend aan Frans débiter ‘id.’ [1723; Rey], een afleiding van het zn. débit ‘schuld’ [1675; Rey] < Latijn dēbitum ‘tegoed’.
Bron: etymologiebank.nl

10.

1   4

debet


Debet is schuld. Het tegenovergestelde van debet is credit, dit is je bezit. Kijk je naar de balans van een bedrijf dan heb je zowel een credit- als een debetzijde. Aan de debetzijde van de balans staan al je schulden vermeld, bijvoorbeeld leningen die je hebt afgesloten of belastinggeld dat je nog moet betalen.
 Loraine op 2011-08-02

11.

0   3

debet


( boekhouding ) actiefzijde, linkerzijde van de balans met bezittingen en vorderingen
Bron: nl.wiktionary.org

12.

0   3

Debet


links
Bron: scholieren.com

13.

0   3

debet


kolom in de boekhouding waar de bedragen staan die van de rekening af gaan
Bron: blaucapel.nl


Betekenis van debet toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< Debenture debetrente >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen