Betekenis conversie

Wat betekent conversie? Hieronder vind je 45 betekenissen van het woord conversie. Je kunt ook zelf een definitie van conversie toevoegen.

1.

4   1

Conversie


(Engels: Conversion) omzetting
Bron: ziekenhuis.nl

2.

2   0

Conversie


1. omzetting, omkering 2. psychische stoornis, waarbij lichamelijke klachten of uitvalsverschijnselen zijn op te vatten als een uiting van een psychisch probleem
Bron: www.dokterdokter.nl

3.

2   0

Conversie


omzetting
Bron: medisch-woordenboek.nl

4.

1   0

conversie


(effectenrecht) omzetten. Bijv. het ~ van obligaties in aandelen.
Bron: juridischwoordenboek.com

5.

1   0

conversie


(effectenrecht)een convertible wordt bij ~ omgewisseld in een aantal onderliggende waarden corresponderend met de conversieratio. (bron: beleggingsplein.nl)
Bron: juridischwoordenboek.com

6.

1   0

conversie


(verbintenissenrecht)omzetting, door de rechtbank, van een nietige rechtshandeling in een geldige rechtshandeling.
Bron: juridischwoordenboek.com

7.

1   0

conversie


1. Wisseling van het ene waardepapier in het andere. 2. Optiestrategie, waarbij kunstmatige aandelen, opties en/of obligaties vervaardigd kunnen worden. 3. Het omwisselen van converteerbare obligaties in aandelen.
Bron: the-web-library.com

8.

1   0

Conversie


Deze term komt in verschillende vormen terug. Twee typeringen zijn:Het ‘beschermen’ tegen koersdaling van aandelen door een optie beschermingsconstructie toe te passenHet omwisselen van effecten
Bron: staatvanbeleg.nl

9.

1   0

Conversie


Het psychische conflict uit zich lichamelijk, hetgeen als typerend voor de hysterie werd beschouwd. Het is kenmerkend voor conversiesymptomen dat zij een symbolische betekenis hebben: zij brengen verdrongen voorstellingen tot uitdrukking door middel van het lichaam. Bijvoorbeeld, Dora (Freud, 1905e) verloor haar stem in bepaalde omstandigheden zonder dat daar in haar keel voldoende lichamelijke basis voor aanwezig was. Dora drukte met die stemloosheid iets uit wat ze niet op een andere manier kon zeggen. Men hoede zich voor te snelle symbolische duidingen. Conversieverschijnselen worden in de DSM-IV gerekend tot de somatoforme stoornissen. Zie Somatische tegemoetkoming.
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

10.

1   0

conversie


  Het omzetten van een energievorm in een andere energievorm.
Bron: tennet.org

11.

1   0

Conversie


Conversie is in de informatica meestal het omzetten van een bepaald bestandstype naar een ander bestandstype. Voorbeelden hiervan zijn JPEG-bestanden omzetten naar PNG of AVI naar WMV. Ook bij het omzetten van een tekstbestand met UTF-8-indeling naar ASCII-indeling spreekt men van conversie. Conversie kan nuttig zijn om een bestand te openen dat normaal gezien niet meer toegankelijk was door het ontbreken van de ondersteuning voor een bepaald bestandsformaat.
Bron: nl.wikipedia.org

12.

1   0

conversie


converteren ww. ‘omzetten’ Vnnl. converteeren ‘omzetten’ [1505; MNHWS]; nnl. ‘in andere computercode omzetten’ [1994; Sijs 2001]. Al dan niet via Frans convertir ‘omzetten, veranderen’ [voor 950; Rey], ‘overgaan tot een andere religie’ [1080; Rey], ontleend aan Latijn convertere ‘omkeren, omwenden’, gevormd uit → com- ‘samen, met’ en het werkwoord vertere ‘wenden, draaien’ (waaruit ook bijv. → versie; verwant met → worden). Het woord wordt van oudsher vooral in financiële context gebruikt, bijv. voor het omzetten van een lening in een andere lening met lagere rente. De moderne betekenis in de computertaal is door Engels convert, o.a. ‘veranderen, omzetten in andere code’, beïnvloed. ♦ conversie zn. ‘omzetting, verwisseling’. Vnnl. conversie “een tsamen keeringhe oft bekeeringhe” [1577; Werve]. Ontleend aan Frans conversion ‘id.’ [1170; Rey] of eerder rechtstreeks aan Latijn conversiō ‘omdraaiing, bekering’. Tegenwoordig betekent het woord onder invloed van Engels conversion ook ‘het omzetten in een andere (digitale) computercode’.
Bron: etymologiebank.nl

13.

1   0

Conversie


Conversie is de omzetting van een websitebezoeker naar een vooraf bepaald doel. Bijvoorbeeld een bestelling, inschrijving voor een nieuwsbrief of het downloaden van een brochure.
Bron: marketingman.nl

14.

1   0

conversie


omzetting
Bron: collegenet.nl

15.

1   1

conversie


( medisch ) omzetting
Bron: nl.wiktionary.org

16.

0   0

Conversie


DEFINITIEDe transformatie van een fase naar de andere fase binnen het verkoopproces.OMSCHRIJVINGBinnen het verkoop proces ondersheid men doorgaans verschillende fasen. De meest gebruikelijke indeling is: suspect, prospect, klant. Om van conversie te kunnen beïnvloeden maakt men vaak gebruik van het AIDA-model: bekendheid verkrijgen (Awareness), interesse wekken (Interest), bezitsdrang oproepen (Desire), stimuleren tot aankoop (Action).Conversie is een belangrijk criterium bij het meten van direct marketing campagnes. Het gaat dan met name om het percentage van de targetgroep dat het gewenste gedrag vertoont.
Bron: crmbegrippen.nl

17.

0   0

conversie


("financiële zaken") een convertible wordt bij ~ omgewisseld in een aantal onderliggende waarden corresponderend met de conversieratio (bron: beleggingsplein.nl).
Bron: juridischwoordenboek.com

18.

0   0

Conversie


Activiteit binnen preserveren. Conversie is het overzetten van het ene medium naar het andere of van het ene formaat naar het andere, bijvoorbeeld digitale documenten naar een nieuwe versie van de software waarin ze zijn vervaardigd of digitaliseren van papieren documenten.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

19.

0   0

Conversie


Het overgaan van de ene informatieverwerkende methode (of systeem) op de andere
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

20.

0   0

Conversie


Het omzetten in of het overzetten van gegevens in een ander opslagformaat.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

21.

0   0

Conversie


Het overzetten van digitale documenten naar andere programmatuur met behulp van standaardprogrammatuur onder behoud van authenticiteit .
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

22.

0   0

Conversie


Een conversie is een specifiek afgeronde handeling van een website bezoeker. Deze handeling kan zijn; inschrijven voor een nieuwsbrief, een catalogus bestellen, contactformulier invullen of een product kopen via de website.
Bron: clickspecialist.nl

23.

0   0

Conversie


Het met succes binnenhalen van een prospect. Dat wil zeggen dat een bezoeker heeft gedaan wat jij wilt. Bijvoorbeeld een catalogus bestellen, een product aanschaffen, of een nieuwsbrief aanvragen.
Bron: members.chello.nl

24.

0   0

Conversie


Het nemen van een gewenste actie door een bezoeker van uw website. Mogelijke conversies zijn het uitvoeren van een aankoop, invullen van een contactformulier of inschrijven op een e-mail nieuwsbrief.
Bron: clickwise.be

25.

0   0

CONVERSIE


Dit is de actie die gewenst is dat (elke) bezoeker onderneemt op de website. In een webshop is de conversie de aankoop van producten en op een site voor dienstverlening zou dit bijvoorbeeld contact opnemen kunnen zijn.
Bron: dignummarketing.nl

26.

0   0

Conversie


Omzetting van een nietige rechtshandeling in een geldige, andere rechtshandeling, indien de strekking van de nietige rechtshandeling daar aanleiding toe geeft.
Bron: ariesadvocaten.nl

27.

0   0

Conversie


Het omzetten van een converteerbaar activa in een ander soort activa. Dit gebeurt meestal tegen een op voorhand vastgezette prijs of op een vooraf gedetermineerde datum. Het converteerbaar aspect van een financieel effect is een derivatief instrument dat op een zelfstandige wijze wordt gewaardeerd van het onderliggend effect. In dit opzichte, betaalt de investeerder een hogere prijs voor de converteerbaarheid van een financieel activa.
Bron: treetopam.com

28.

0   0

Conversie


Als het pensioen verevend wordt, kan uw ex-partner kiezen voor conversie. Dit houdt in dat het verevende pensioen en het bijzonder partnerpensioen wordt omgezet in een zelfstandig eigen pensioenrecht van uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt het pensioen op het moment dat hij of zij zelf de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
Bron: ppf-apg.nl

29.

0   0

Conversie


Conversie is een manier voor ex-partners om pensioenrechten na (echt)scheiding onderling te verdelen. Dit houdt in dat een deel van de rechten op vroeg-, ouderdoms- en het totale bijzonder nabestaandenpensioen worden omgezet (geconverteerd) naar een zelfstandig recht van de ex-partner. Bij conversie doet de deelnemer dus definitief afstand van bepaalde pensioenrechten.
Bron: opfmn.nl

30.

0   0

Conversie


expand(document.getElementById('ddet1350207919'));expand(document.getElementById('ddetlink1350207919')) Het omzetten van bezoekers van Marktplaats naar bezoekers van uw website.
Bron: admarkt.nl

31.

0   0

Conversie


Het veranderen van een termijnlevensverzekeringspolis in een bepaalde andere vorm. Dit kan alleen maar gedaan worden als de polis is beschreven als converteerbaar. Conversie
Bron: ilsf.lu

32.

0   0

Conversie


Een conversie is een door u gewenst doel voor uw AdWords account. Dit kan bijvoorbeeld een aankoop in uw webshop zijn of het invullen van een contactformulier. Het totale aantal conversies kunt u in het AdWords systeem voor elk apart niveau zien; voor de gehele account, één of meerdere campagnes, één of meerdere advertentiegroepen en één of meerdere zoekwoorden. U kunt met behulp van conversiemeting zien welke onderdelen van uw account het meest rendabel zijn, oftwel; die onderdelen die meer opleveren dan ze u kosten. Er worden sinds april 2009 twee soorten conversies gemeten: 1-per-klik en veel-per-klik. Conversies (1-per-klik) Indien een klik op uw AdWords-advertentie binnen 30 dagen een conversie oplevert, wordt er een 1-per-klik-conversie gemeten. Die 30 dagen worden bepaald door een cookie van Google die, na het klikken op een advertentie, automatisch op de pc van de betreffende gebruiker wordt opgeslagen. Als deze zelfde gebruiker binnen die 30 dagen bijvoorbeeld een extra aankoop in uw webshop doet, wordt er geen extra 1-per-klik-conversie gemeten. Er wordt dan wel een veel-per-klik-conversie gemeten. Indien deze zelfde gebruiker na afloop van die 30 dagen nog een extra aankoop in uw webshop doet, wordt er helemaal geen conversie meer gemeten. 1-per-klik-conversies zijn dus altijd unieke klanten/leads. Conversies (veel-per-klik) Indien een klik op uw AdWords-advertentie binnen 30 dagen meerdere conversies oplevert, worden er veel-per-klik-conversies gemeten. Elke aankoop in bijvoorbeeld uw webshop levert dus een veel-per-klik-conversie op. Als u meerdere unieke conversiecodes op uw website gebruikt en één gebruiker zowel een aankoop in uw webshop doet en zich opgeeft voor uw nieuwsbrief, worden er twee veel-per-klik-conversies gemeten. Net als bij 1-per-klik-conversies geldt ook hier dat er na afloop van die 30 dagen geen conversies meer worden gemeten. Veel-per-klik-conversies zijn niet altijd unieke klanten/leads. Kosten per conversie (Cost per conversion) Dit zijn de gemiddelde kosten om één conversie te krijgen. De kosten per conversie kunt u in het AdWords systeem van Google zien voor elk niveau; voor de gehele account, één of meerdere campagnes, één of meerdere advertentiegroepen en één of meerdere zoekwoorden. Deze gemiddelde kosten per conversie worden berekend door de totale kosten van de behaalde klikken te delen door het aantal behaalde conversies. Deze kosten per conversie dienen liefst lager te zijn dan de opbrengst van zo'n conversie, bijvoorbeeld uw winst op een aankoop in uw webshop of de waarde van een offerte-aanvraag.
Bron: infotrade.nl

33.

0   0

Conversie


Conversie is omzetting van de (levens)verzekering. Conversie heeft betrekking op: 1. Verzekeringsduur; 2. Premiebetalingsduur en 3. verzekeringsduur
Bron: verzekeringen-online.nl

34.

0   0

Conversie


Conversie is omzetting van de (levens)verzekering. Conversie heeft betrekking op: 1. Verzekeringsduur; 2. Premiebetalingsduur en 3. verzekeringsduur
Bron: verzekering.nu

35.

0   0

Conversie


Daadwerkelijk resultaat voortkomend uit een click of bezoek, bijvoorbeeld een aankoop, ingevuld formulier of het achterlaten van gegevens.
Bron: demediamaatschap.nl

36.

0   0

Conversie


In deze branche staat conversie voor het met succes binnenhalen van een lead. Dat wil zeggen dat een bezoeker heeft gedaan wat u wilt. Bijvoorbeeld een catalogus bestellen, een product aanschaffen, of een nieuwsbrief aanvragen.
anoniem op 2016-02-17

37.

0   1

conversie


Lichamelijke klachten als symbolische uiting van psychische conflicten; bijvoorbeeld blindheid, epileptische aanval, verlamming.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

38.

0   1

Conversie


Conversie is de omwisseling van een effect naar een ander effect.
Bron: aegon.nl

39.

0   1

conversie


oorspronkelijke eisen (hoort bij besluitvorming)
Bron: scholieren.com

40.

0   1

Conversie


ns in een ander bestandsformaat.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

41.

0   1

Conversie


Als een speler een try heeft gescoord geeft dat zijn team het recht om te proberen de bal tussen de palen en boven de lat van het doel te schoppen. Indien zulks lukt wordt dat in Nederland een conversie genoemd. Een try is 5 punten waard en de conversie 2. De conversie dient te worden genomen op de lijn evenwijdig aan de zijlijn en die door het punt gaat waar de try is gescoord. In de Rugby Union-variant mag gekozen worden hoe de conversie genomen wordt, als dropkick of als een trap vanaf een bepaalde plaats.
Bron: nl.wikipedia.org

42.

0   1

Conversie


In de taalkunde wordt het begrip conversie voor twee verschillende woordvormingsprocessen gebruikt:
Bron: nl.wikipedia.org

43.

0   1

Conversie


Conversie binnen de e-commerce is de omzetting van bezoek aan een website naar een bepaald conversiedoel, doorgaans uitgedrukt als een percentage van de sitebezoekers die overgaan tot het conversiedoel. Het gaat meestal om een bestelling of betaling, maar kan ook een aanmelding voor een nieuwsbrief of registratie als gebruiker betreffen. Optimalisatie van conversie wordt steeds belangrijker, nu er niet alleen meer concurrentie tussen de websites is, maar ook websites steeds meer betalen en ondernemen moeten (bijvoorbeeld SEO) om nog überhaupt in de zoekmachines naar boven te komen. Het aantal bezoekers die uiteindelijk op de website terechtkomen, is niet alleen nog belangrijk, maar ook het totaal aantal bezoekers die daadwerkelijk het conversiedoel bereiken. De kwaliteit van websites wordt daarmee verhoogd. Er zijn verschillende strategieën om de conversie op de website zelf te controleren: Behalve de website is ook de service van de organisatie bepalend voor de conversie: In de praktijk wordt echter met conversie vooral op de website zelf gedoeld. Aanpassingen vinden plaats als een continu proces, waarbij regelmatig wordt gecontroleerd of de website nog te verbeteren is. Dit wordt door nauwkeurige analyses en aan de hand van verschillende theorieën gedaan, of er wordt gebruikgemaakt van de 'best practise'-aanpak. Een voorbeeld van 'best practice'-testen is de A/B-aanpak. Hierbij krijgt de ene helft van de bezoekers de ene website te zien, en de andere helft de andere. Deze versies verschillen op een of meer punten van elkaar, waardoor de analist kan controleren of een bepaalde wijziging invloed heeft op de conversie.
Bron: nl.wikipedia.org

44.

0   1

conversie


Overgang/overstap: het gaan toepassen van een andere technologie, een andere methode of een andere systematiek in plaats van de datgene wat tot nu toe werd gehanteerd.
Bron: kennisconsult.nl

45.

0   4

Conversie


Conversie is het overgaan van een bezoeker tot een bepaalde actie, bijvoorbeeld het invullen van een formulier of het kopen van een product. Een hoge conversie betekent dat veel bezoekers overgaan tot een aankoop.
Bron: m4n.nl


Betekenis van conversie toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< corticaal Concepción >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen