Betekenis consument

Wat betekent consument? Hieronder vind je 13 betekenissen van het woord consument. Je kunt ook zelf een definitie van consument toevoegen.

1.

15   5

consument


iedereen die goederen koopt om daarmee in behoeften te voorzien
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

2.

7   6

Consument


Persoon of groep van mensen, die de uiteindelijke gebruikers zijn van de producten en/of diensten.
Bron: consumerclassroom.eu

3.

4   7

consument


iemand uit de gezinshuishouding die aankopen doet om in behoeften te voorzien. De consument is eindverbruiker van de goederen en diensten.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

4.

1   5

consument


degene die goederen of diensten aanschaft
Bron: blaucapel.nl

5.

2   7

Consument


Persoon die consumeert, dat wil zeggen goederen of diensten koopt zonder de intentie te hebben deze te verkopen of te verwerken voor de verkoop. De persoon die dat wel doet is een producent. Synoniemen: consumptiehuishouding, gezin (dus een alleenstaand persoon vormt voor economen ook een gezin).
Bron: fons-vernooij.nl

6.

2   8

consument


zelfstandig naamwoord - iemand die iets koopt of verbruikt
Voorbeeld: de consument betaalt 2% meer voor dit product
Bron: www.muiswerk.nl

7.

2   8

consument


( economie ) algemene term voor personen, huishoudens die goederen en diensten verbruiken die worden geproduceerd in de economie De consument merkt weinig van de daling van de olieprijzen.
Bron: nl.wiktionary.org

8.

2   8

consument


(consumentenrecht) natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Bron: juridischwoordenboek.com

9.

2   8

consument


Persoon die geproduceerde goederen voor de eigen behoeftebevrediging koopt. Dus iemand die aan "consumeren" doet.
Bron: the-web-library.com

10.

0   6

Consument


Consumenten of verbruikers zijn personen of huishoudens die goederen en diensten consumeren die worden geproduceerd in de economie. Omdat dit bijna iedereen omvat wordt de term ook vaak als een algemene term gebruikt als een niet persoonsgebonden categorie van mensen die een beslissing moet nemen om wel of niet bepaalde goederen of diensten aan te schaffen. De rol van de consument is te onderscheiden van die van de producent of leverancier, die producten en diensten leveren. Ook wordt er soms gerefereerd aan de zakelijk gebruiker, die producten en diensten afneemt in het kader van een bedrijf of beroepsuitoefening. Deze laatste categorie kan ook gezien worden als professionele consumenten.
Bron: nl.wikipedia.org

11.

2   8

consument


1. De eindgebruiker van producten en/of diensten; 2. De meest algemene en alomvattende term voor de afnemers van een organisatie. De term wordt zowel gebruikt in business-to-business-relaties als in de business-to-househould-relaties voor de bestaande klantenkring, alsmede voor potentiele klanten. Er wordt hierbij geen onderscheid gemaakt tussen kopers en gebruikers.
Bron: kennisconsult.nl

12.

1   8

Consument


Iemand die in staat is om te consumeren.
Bron: kerneconomie.nl

13.

1   9

consument


consumeren ww. ‘gebruiken, verbruiken’ Mnl. consumeren ‘verteren, vergaan’ in waerom ... consummeert u in tranen? [1479; MNW travalgaeren], ‘vernietigen, doen verdwijnen’ in dissolveren ende consumeren [1480-1500; MNW-P]; vnnl. consumeren ‘verteren, (doen) vergaan’ [1503; WNT verrot] zoals in het bn. consumerlic ‘vergankelijk’ [1545; Stall.], en in Ic sach daer twe engelsche capiteynen Sij laghen consumeert ende al verrot, ‘verdoen, doorbrengen (van tijd)’ [1591; WNT retardeeren], ‘verslijten’ [1609; WNT verslimmen], ‘gebruiken, verbruiken (in het algemeen)’ [1619; WNT walmen I], ‘gebruiken, verbruiken van levensmiddelen’ [1620; WNT smokkelaar]. Al dan niet via Frans consumer ‘verteren’ [1120-1160; Rey] ontleend aan Latijn cōnsūmere ‘verbruiken, opmaken’, van → com- ‘samen, geheel’ en sūmere ‘verbruiken, besteden’, van sub en emere ‘nemen, kopen’; het werkwoord consumere werd in het Laatlatijn verwisseld met het werkwoord cōnsummāre ‘tot een geheel maken, tot een goed einde brengen’, van com- ‘samen, geheel’ en summa ‘totaal’, zie → som. Tot ver in de 18e eeuw wordt consumeren nog gezegd van andere zaken dan levensmiddelen [1764; WNT kluit]. ♦ consument zn. ‘verbruiker, afnemer’. Nnl. consumenten (mv.) [1843; WNT koopmanschap]. Ontleend aan Latijn cōnsūmēns, teg.deelw. van cōnsūmere ‘verbruiken, verteren’. ♦ consumptie zn. ‘verbruik, vertering’. Mnl. consumpcie ‘vernietiging, oplossing’ [1351; MNW-P]; vnnl. consumptiën (mv.) ‘uitgaven’ [1580; WNT verpanden I], consumtie ‘verdoening, verslijting, doorbrenging’ [1669; Meijer]. Ontleend aan Latijn cōnsumptiō ‘vertering’, bij het werkwoord cōnsūmere. ♦ consommatie zn. (BN) ‘verbruik, vertering’. Vnnl. consummacie ‘vernietiging, verderf’ [1503; WNT voorkomen I], nu in BN gebruikt naast consumptie. Ontleend aan Latijn cōnsummātiō ‘voltooiing’, bij het werkwoord cōnsummāre. Al in het Laatlatijn werden consumptio en consummatio met elkaar verward.
Bron: etymologiebank.nl


Betekenis van consument toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< controversieel consumenten >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen