Betekenis consolidatie

Wat betekent consolidatie? Hieronder vind je 26 betekenissen van het woord consolidatie. Je kunt ook zelf een definitie van consolidatie toevoegen.

1.

23   9

consolidatie


Samenvoegen van diverse ladingen van verschillende herkomst voor gezamenlijke verzending.
 lar op 2011-08-02

2.

13   4

consolidatie


Een consolidatie is het samenvoegen van verschillende elementen tot een geheel. In de praktijk kan je dit op verschillende vlakken bekijken. zo kan een consolidatie slaan op het helen van een breuk, hierbij worden twee stukken bot terug één. Maar ook in de financiële wereld kan je van een consolidatie spreken wanneer een korte schuld wordt overgezet naar een langlopende lening of de verschillende delen van een boekhouding tegen elkaar worden uitgezet.

De consolidatie van zijn breuk verliep erg vlot.
 katrien op 2011-08-13

3.

19   13

consolidatie


De heling van een botbreuk
 lar op 2011-08-02

4.

8   4

consolidatie


Consolidatie betekent het samennemen van een aantal afzonderlijke stukken om deze daarna te verzenden.
Binnen de medische sector wordt hiermee ook het samenvoegen(helen) van een botbreuk bedoelt.
In geologie wordt hiermee ook wel het uitpersen van water uit de grond bedoelt.
In de economie wordt hiermee ook verwezen naar het omzetten van een kortlopende schuld naar langlopende leningen.


"Zo een botbreuk consolideerd meestal in 3 a 4 weken."
"De consolidatieperiode van het slib wordt geschat op 50 jaar."
 Koen op 2011-08-02

5.

8   4

consolidatie


Dit is als iets samen wordt gevoegd, iets wordt verstevigd.
 li op 2011-08-04

6.

8   4

consolidatie


(ondernemingsrecht)"duurzaam maken; zeker stellen." [..]
Bron: juridischwoordenboek.nl

7.

6   3

consolidatie


Consolidatie heeft vele betekenissen. In de economie is er sprake van consolidatie wanneer je een kortlopende schuld omzet in een langlopende lening. In de transportwereld spreek je van consolidatie wanneer verschillende ladingen bij elkaar worden gevoegd. Bekijk je het puur boekhoudkundig dan is er sprake van een geconsolideerde jaarrekening wanneer de activa, de passiva, de baten en de lasten tegen elkaar zijn uitgezet.
 Loraine op 2011-08-02

8.

6   3

consolidatie


[m.] samenvoegen
Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

9.

5   2

consolidatie


het proces van uitpersen van water uit de poriën van het korrelskelet van slecht water doorlatende, samendrukbare grond onder invloed van een belastingverhoging tengevolge waarvan een volumeverkleining (meestal zetting) zal optreden. De vervorming treedt niet instantaan op, maar vertraagd
Bron: aquo.nl

10.

3   0

Consolidatie


Het geheugen is het vermogen van een mens of dier om informatie te onthouden. Het omvat drie belangrijke aspecten, namelijk de opslag, het vasthouden of bewaren en het terugzoeken van informatie. Leren is het proces waardoor nieuwe kennis en vaardigheden in de hersenen wordt opgeslagen. Vergeten is het proces waardoor informatie in het geheugen ver [..]
Bron: nl.wikipedia.org

11.

10   7

Consolidatie


Consolidatie is in de geneeskunde een term die wordt gebruikt voor het op elkaar zitten van weefsels, waardoor een hard gedeelte wordt verkregen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij longontsteking, wanneer er consolidatie optreedt na het hoesten, koorts en pijn. Botbreuken kunnen ook consolideren, waarmee een volledige genezing wordt omschreven.
Bron: nl.wikipedia.org

12.

7   5

consolidatie


Een kortlopende schuld die wordt omgezet in een langlopende schuld. Meestal gaat het dan om schulden van de overheid, die ze over een langere termijn dan eerst de bedoeling was gaan terugbetalen.
 jur op 2011-08-02

13.

4   2

consolidatie


het proces waarbij een geleidelijke toename van de korrelspanningen in de grond optreedt door een afname van de waterdruk.
Bron: aquo.nl

14.

2   0

Consolidatie


De meeste wetgevende teksten (wetten, decreten, Europese richtlijnen, verdragen, enz.) worden na hun publicatie meermaals gewijzigd, aangevuld of gecorrigeerd. Voor burgers of bedrijven is het moeilijk om al die wijzigingen bij te houden en te weten wat op een bepaald ogenblik de correcte, geldende tekst is. Om dit te vergemakkelijken en om de wetg [..]
Bron: nl.wikipedia.org

15.

2   0

Consolidatie


Consolidatie heeft twee economische betekenissen: het omzetten van kortlopende schulden in een lening op lange termijn. Meer in het bijzonder wordt deze term gebruikt met betrekking tot de openbare financiën. organisaties die fuseren. Er is zelfs sprake van periodes van consolidatie, een fenomeen dat zich typisch voordoet als een groeimarkt de fas [..]
Bron: nl.wikipedia.org

16.

2   0

consolidatie


1. Het in de jaarrekening van de moedermaatschappij integreren van activa en passiva van met de moedermaatschappij verweven rechtspersonen. Het resultaat hiervan wordt geconsolideerde balans of geconsolideerde jaarrekening genoemd; 2. Het combineren van zendingen om het aantal transporten terug te brengen.
Bron: kennisconsult.nl

17.

2   1

consolidatie


Consolidatie heeft eigenlijk twee betekenissen: het omzetten van een kortlopende schuld in een langlopende lening. Ook wordt dit woord bij trauma's gebruikt. Hiermee wordt dan bedoeld dat een botbreuk geheeld wordt.

Mijn arm is gezet. Het is geconsolideerd.
 Dennis de Wit op 2011-08-02

18.

2   1

Consolidatie


Consolidatie wordt vaak bij "baggerspecie" of slib toegepast, namelijk het indikken van deze mengsels door het water ervan te verwijderen.
Bron: vliz.be

19.

2   1

consolidatie


(rechtspersonenrecht)"een geconsolideerde jaarrekening is ee [..]
Bron: juridischwoordenboek.nl

20.

3   2

consolidatie


is het omzetten van vlottende schuld in vaste schuld. Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

21.

2   1

consolidatie


Dit begrip verschijnt binnenkort
Bron: the-web-library.com

22.

4   3

Consolidatie


Consolidatie is een proces waarbij sedimenten of bodems onder hun eigen druk inkrimpen. Als eindresultaat kan het sediment uiteindelijk worden omgevormd tot een sedimentair gesteente.
Bron: nl.wikipedia.org

23.

4   3

Consolidatie


Het woord consolidatie betekent het samenvoegen van nauw verwante delen. Het heeft specifiekere betekenissen: consolidatie (gesteente) consolidatie (economie) consolidatie (boekhouding) consolidatie (geneeskunde) consolidatie (geheugen) consolidatie (wet- en regelgeving)
Bron: nl.wikipedia.org

24.

2   1

Consolidatie


Consolidatie of financiële consolidatie is de boekhoudtechniek om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen, zodat een groep een resultatenrekening en balans krijgt alsof ze één vennootschap is. Hiermee ontstaat inzicht in de omvang en samenstelling van het vermogen van het geheel, en specifiek inzicht in de groott [..]
Bron: nl.wikipedia.org

25.

2   2

consolidatie


het voorkomen dat een afwijking steeds erger wordt.
 huub op 2013-10-15

26.

1   2

consolidatie


stagnatie.
Bron: scholieren.com


Betekenis van consolidatie toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< consoleren consolideren >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen