Betekenis consolidatie

Wat betekent consolidatie? Hieronder vind je 25 betekenissen van het woord consolidatie. Je kunt ook zelf een definitie van consolidatie toevoegen

1.

12 up,1 down

consolidatie


Samenvoegen van diverse ladingen van verschillende herkomst voor gezamenlijke verzending.
 lar op 2011-08-02

2.

6 up,0 down

consolidatie


Een consolidatie is het samenvoegen van verschillende elementen tot een geheel. In de praktijk kan je dit op verschillende vlakken bekijken. zo kan een consolidatie slaan op het helen van een breuk, hierbij worden twee stukken bot terug één. Maar ook in de financiële wereld kan je van een consolidatie spreken wanneer een korte schuld wordt overgezet naar een langlopende lening of de verschillende delen van een boekhouding tegen elkaar worden uitgezet.

De consolidatie van zijn breuk verliep erg vlot.
 katrien op 2011-08-13

3.

12 up,7 down

consolidatie


De heling van een botbreuk
 lar op 2011-08-02

4.

4 up,1 down

Consolidatie


Consolidatie is in de geneeskunde een term die wordt gebruikt voor het op elkaar zitten van weefsels, waardoor een hard gedeelte wordt verkregen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij longontsteking, wan [..]
Bron: nl.wikipedia.org

5.

3 up,1 down

consolidatie


Een kortlopende schuld die wordt omgezet in een langlopende schuld. Meestal gaat het dan om schulden van de overheid, die ze over een langere termijn dan eerst de bedoeling was gaan terugbetalen.
 jur op 2011-08-02

6.

1 up,0 down

consolidatie


Consolidatie heeft vele betekenissen. In de economie is er sprake van consolidatie wanneer je een kortlopende schuld omzet in een langlopende lening. In de transportwereld spreek je van consolidatie wanneer verschillende ladingen bij elkaar worden gevoegd. Bekijk je het puur boekhoudkundig dan is er sprake van een geconsolideerde jaarrekening wanneer de activa, de passiva, de baten en de lasten tegen elkaar zijn uitgezet.
 Loraine op 2011-08-02

7.

2 up,1 down

consolidatie


Dit is als iets samen wordt gevoegd, iets wordt verstevigd.
 li op 2011-08-04

8.

1 up,0 down

Consolidatie


Consolidatie is een proces waarbij sedimenten of bodems onder hun eigen druk inkrimpen. Als eindresultaat kan het sediment uiteindelijk worden omgevormd tot een sedimentair gesteente. Verdwijnen van [..]
Bron: nl.wikipedia.org

9.

1 up,1 down

consolidatie


Consolidatie betekent het samennemen van een aantal afzonderlijke stukken om deze daarna te verzenden.
Binnen de medische sector wordt hiermee ook het samenvoegen(helen) van een botbreuk bedoelt.
In geologie wordt hiermee ook wel het uitpersen van water uit de grond bedoelt.
In de economie wordt hiermee ook verwezen naar het omzetten van een kortlopende schuld naar langlopende leningen.


"Zo een botbreuk consolideerd meestal in 3 a 4 weken."
"De consolidatieperiode van het slib wordt geschat op 50 jaar."
 Koen op 2011-08-02

10.

0 up,0 down

Consolidatie


Consolidatie wordt vaak bij "baggerspecie" of slib toegepast, namelijk het indikken van deze mengsels door het water ervan te verwijderen.
Bron: vliz.be

11.

1 up,1 down

consolidatie


(ondernemingsrecht)"duurzaam maken; zeker stellen."
Bron: juridischwoordenboek.com

12.

0 up,0 down

consolidatie


is het omzetten van vlottende schuld in vaste schuld. Dit betekent dat de overheid de staatsschuld minder snel gaat aflossen.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

13.

0 up,0 down

consolidatie


[m.] samenvoegen
Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

14.

0 up,0 down

consolidatie


het proces van uitpersen van water uit de poriën van het korrelskelet van slecht water doorlatende, samendrukbare grond onder invloed van een belastingverhoging tengevolge waarvan een volumeverkleini [..]
Bron: aquo.nl

15.

0 up,0 down

consolidatie


het proces waarbij een geleidelijke toename van de korrelspanningen in de grond optreedt door een afname van de waterdruk.
Bron: aquo.nl

16.

0 up,0 down

Consolidatie


consolidatie betekent het samenvoegen van nauw verwante delen. Het heeft specifiekere betekenissen: * consolidatie * consolidatie * consolidatie * consolidatie * consolidatie Konsolidace Cons [..]
Bron: nl.wikipedia.org

17.

0 up,0 down

Consolidatie


#doorverwijzing Geheugen
Bron: nl.wikipedia.org

18.

0 up,0 down

Consolidatie


consolidatie van deze teksten maken, dit is de oorspronkelijke basistekst met daarin verwerkt alle wijzigingen en corrigenda tot een bepaalde datum. Zo een tekst in geconsolideerde vorm of geconsolide [..]
Bron: nl.wikipedia.org

19.

0 up,0 down

Consolidatie


consolidatie wordt in de economie het omzetten van kortlopende schulden in een lening op lange termijn bedoeld. Meer in het bijzonder wordt deze term gebruikt met betrekking tot de openbare financiën [..]
Bron: nl.wikipedia.org

20.

0 up,0 down

consolidatie


het voorkomen dat een afwijking steeds erger wordt.
 huub op 2013-10-15

21.

0 up,0 down

consolidatie


1. Het in de jaarrekening van de moedermaatschappij integreren van activa en passiva van met de moedermaatschappij verweven rechtspersonen. Het resultaat hiervan wordt geconsolideerde balans of gecons [..]
Bron: kennisconsult.nl

22.

0 up,1 down

consolidatie


Consolidatie heeft eigenlijk twee betekenissen: het omzetten van een kortlopende schuld in een langlopende lening. Ook wordt dit woord bij trauma's gebruikt. Hiermee wordt dan bedoeld dat een botbreuk geheeld wordt.

Mijn arm is gezet. Het is geconsolideerd.
 Dennis de Wit op 2011-08-02

23.

0 up,1 down

consolidatie


(rechtspersonenrecht)"een geconsolideerde jaarrekening is een jaarrekening waarin de activa, passiva, baten en lasten van de rechtspersonen en vennootschappen die een groep of groepsdeel vormen, als e [..]
Bron: juridischwoordenboek.com

24.

0 up,1 down

consolidatie


Dit begrip verschijnt binnenkort
Bron: the-web-library.com

25.

0 up,1 down

Consolidatie


Consolidatie of financiële consolidatie is de boekhoud om de resultaten van moeder- en dochtervennootschappen bij elkaar te voegen, zodat een groep een resultatenrekening en balans krijgt alsof ze é [..]
Bron: nl.wikipedia.org

Betekenis van consolidatie toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< consoleren consolideren >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen