Betekenis conditionering

Wat betekent conditionering? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord conditionering. Je kunt ook zelf een definitie van conditionering toevoegen.

1.

3   0

conditionering


Aanleren van een bepaald gedrag.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

2.

2   0

Conditionering


Conditionering is afgeleid van het begrip conditie, in de betekenis van "voorwaarde". Het begrip conditionering wordt steeds vaker gebruikt als aanduiding voor een aantal voorbereidende processen bij (infrastructurele) projecten. Deze condities (voorwaarden) moeten vervuld zijn voordat een project in uitvoering kan gaan. Tot de conditionering behoren onder andere de volgende processen: aanvragen vergunningen en ontheffingen; verleggen van in de ondergrond aanwezige kabels en/of leidingen; milieukundig bodemonderzoek en uitvoeren van bodemsanering; archeologisch onderzoek; planologische aanpassingen; ecologisch onderzoek; onderzoek naar niet-gesprongen conventionele explosieven. Verkeer Beheer & Onderhoud Kenmerkend voor deze processen is dat zij voortvloeien uit wettelijke verplichtingen. Het begrip conditionering wordt met name gebruikt bij grote infrastructurele projecten, waarvan het Rijk de opdrachtgever is.
Bron: nl.wikipedia.org

3.

1   0

conditionering


Gebruikt voor:klassieke conditionering
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

4.

0   0

Conditionering


leert een dier/ mens een bepaald gedrag via beloning of straf.
Bron: scholieren.com

5.

0   0

conditionering


Conditionering, ook gekend als klassieke conditionering of Pavloviaanse conditionering, is een vorm van opbouw van gedrag en verwachting gebaseerd op de associatie-ervaring tussen een stimulus en een respons. De ontdekking van het conditioneringsmechanisme wordt toegeschreven aan de Russische wetenschapper en Nobelprijswinnaar Ivan Petrovich Pavlov. Hij ontdekte dat honden geconditioneerd kunnen worden zodat ze kwijlen wanneer er een niet-voedselstimulus aanwezig is die ze geleerd hebben te associëren met voedsel. Als Igor voedsel brengt en in z'n handen klapt vooraleer de hond te voeden, dan zal de hond uiteindelijk kwijlen wanneer Igor binnenwandelt in de kamer of wanneer de hond handgeklap hoort. Een respons op conditionering kan onvrijwillig zijn, zoals in het geval van het kwijlen, en het kan onbewust zijn zoals in het geval van verwachten dat men door het volgen van het advies van een arts geholpen zal worden. Het boek The Psychology of Transcendence (1981) van psycholoog Andrew Neher verklaart diverse mystieke, paranormale en occulte ervaringen als het resultaat van conditionerende effecten. Het boek van Neher kan mensen helpen begrijpen wat ze meemaken zonder zich belachelijk te voelen. Neher merkt op dat vele mensen worden gedreven naar transcendentie door de hoop dat er iets meer is dan dit gewone bestaan. Een beetje onwetendheid over fysiologie en conditionering maakt ons kwetsbaar voor wie transcendentie aanbiedt via dromen, geneesmiddelen, visualisatietechnieken, meditaties, diëten, enz. Neher verklaart hoe dergelijke geconditioneerde ervaringen begrepen moeten worden in hun culturele context. Zijn boek kan mensen helpen begrijpen dat er naturalistische verklaringen kunnen zijn voor hun buitengewone ervaringen zonder daarbij het gevoel te krijgen dat de waarde van hun ervaringen werd gebagatelliseerd. Klassieke conditionering wordt "verondersteld het voornaamste mechanisme te zijn voor het placebo-effect ... wat geleerd moet worden vooraleer het zichzelf kan manifesteren..." (Bausell 2007: 131). Honden die morfine toegediend worden, beginnen te kwijlen en kunnen geconditioneerd worden om te beginnen kwijlen bij elke injectie, of die morfine bevat of niet. Bij een klassiek placebo wordt met een injectienaald een zoutoplossing of andere inerte stof toegediend. Wanneer conditionering gecombineerd wordt met het verlangen en de motivatie voor genezing, dan wordt het placebo-effect versterkt voor zowel actieve als inerte stoffen. Heel wat mensen dnken dat het placebo-effect zich louter "in het hoofd afspeelt", maar dat is niet méér waar dan dat de fysiologische reacties van mensen op alcohol of een geneesmiddel louter in hun hoofd zouden zitten. Mensen kunnen geconditioneerd worden "om op placebo's te reageren door herhaalde toedieningen van actieve geneesmiddelen" (Bausell 2007: 132). Donald D. Price, een expert in pijn, heeft aangetoond dat conditionering en verwachting grondig de pijnervaring en pijnvermindering beïnvloeden (Price et al. 1999, 2005). R. Barker Bausell speculeert dat aangezien de grootste troef van beoefenaars van aanvullende en alternatieve geneeskunde het geven van hoop is (2007: 294), "zulkte therapieën niets meer kunnen opleveren dan de verwachting dat ze pijn zullen verminderen door gedetailleerde verklaringen, beloftes en ceremonieën" (p. 149). Hij merkt ook op dat de pijnstillende middelen die onze artsen voorschrijven een pak aan doeltreffendheid winnen dankzij onze vroegere ervaringen en verwachtingen. Ten slotte, Martina Amanzio et al. (2001) toonde aan dat "ten minste een deel van de fysiologische basis voor het placebo-effect opioïde van aard is" (Bausell 2007: 160). Dat betekent dat we geconditioneerd kunnen worden om chemische stoffen als endorfines, catecholamines, cortisol en adrenaline vrij te geven. Een reden waarom mensen pijnvermindering melden van acupunctuur is dat het een placebo is dat het opioïde systeem stimuleert. - naar de alfabetische lijst -
Bron: nederlands.skepdic.com

6.

0   0

conditionering


conditionering: opleiding, les, dressuuropen_thes('Nl')
Bron: nl.thefreedictionary.com

7.

0   0

Conditionering


Mentale- en gedrags-beinvloeding door systematische inprogrammering met een bepaalde informatie; alles wat we in ons leven leren betekent uiteindelijk ook een zekere conditionering.
Bron: universele-beschaving.nl

8.

0   1

Conditionering


Conditionering is in de psychologie een verzamelterm voor leerprocessen waardoor een organisme zich aanpast aan de omgeving. Geconditioneerd gedrag verwijst letterlijk naar gedrag dat in functie staat van condities of omgevingstoestanden, met andere woorden van de context. De term conditionering stamt uit de eerste helft van de 20e eeuw en vormt een kernbegrip in het behaviorisme. Aanvankelijk stond het synoniem voor klassieke conditionering (ook "respondente conditionering") van Ivan Pavlov. Later werd de operante conditionering belangrijker, vooral onder invloed van Burrhus Skinner. Desondanks wordt conditionering vaak nog gelijkgesteld met "S-R-leren": een stimulus lokt automatisch een bepaalde reactie uit, wat foutief is en enkel klassieke conditionering is. Later werden nog verfijningen uitgewerkt zoals verbale conditionering, hogere-orde-conditionering, relational framing, enzovoort.
Bron: nl.wikipedia.org

9.

0   1

Conditionering


Conditionering kan verwijzen naar: Conditionering (psychologie) Conditionering (projectvoorbereiding) Klassieke conditionering Operante conditionering Hairconditioner
Bron: nl.wikipedia.org


Betekenis van conditionering toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< conditioneren conditus >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen