Betekenis bijwoord

Wat betekent bijwoord? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord bijwoord. Je kunt ook zelf een definitie van bijwoord toevoegen.

1.

3   2

Bijwoord


Het bijwoord (Latijn: adverbium) is een woordsoort in de taalkundige benoeming. Het zegt iets over een willekeurig ander element van de zin dat geen zelfstandig naamwoord is. In veel talen hebben bijwoorden specifieke uitgangen die hun functie als bijwoord markeren, bijvoorbeeld -ly in het Engels (quickly), rapidement in het Frans en velocemente in het Italiaans. In het Nederlands is de vorm van het bijwoord meestal gelijk aan die van het onverbogen bijvoeglijke naamwoord.
Bron: nl.wikipedia.org

2.

2   2

Bijwoord


Een woord dat een nadere bijzonderheid noemt van een door een gezegde of bepaling uitgedrukte werking, eigenschap of toestand. In de zin 'Hij ging vooraan staan' is ‘vooraan’ het bijwoord. In de zin 'Hij is erg dik' is ‘erg’ het bijwoord. Bijvoorbeeld: 'misschien', 'ook', 'nog', enz. (Haeseryn et al., 1997).
Bron: taalexpert.nl

3.

2   3

bijwoord


( taalkunde ) een woord dat een bijvoeglijk naamwoord, een werkwoord, een telwoord of een ander bijwoord nader bepaalt Wat is het bijwoord in deze zin?
Bron: nl.wiktionary.org

4.

1   2

Bijwoord


Ander bw, over een hele zin of over een bnw
Bron: scholieren.com

5.

1   2

bijwoord


woord dat een bijvoeglijk naamwoord, een ander bijwoord, een werkwoord of een gehele zin bepaalt. Voorbeeld: heel in een heel mooi boek; erg in erg goed gegeten; lang in ik heb lang geslapen; misschien in misschien lukt het.
Bron: woordenlijst.org

6.

1   2

Bijwoord


Het adverbium is een woordsoort in het Latijn, en is te vergelijken met het Nederlandse bijwoord. Het heeft in het Latijn een simpele vervoeging. Bijwoorden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden die uitgaan op -us, -a of -um, krijgen de uitgang -e Bijwoorden afgeleid van bijvoeglijke naamwoorden die uitgaan op van alles (groep 3), krijgen de uitgang -ter Voorbeeld: Puella pulchra pulchre cantat Het mooie meisje zingt mooi Puella fortis fortiter pugnat Het dappere meisje strijdt dapper
Bron: nl.wikipedia.org

7.

1   2

bijwoord


bijwoord zn. ‘adverbium’ Mnl. byword ‘spreekwoord’ [1400; Man], ‘woord dat niet terzake doet’ [15e eeuw; MNW], ‘spreekwoord, parabel, gelijkheid’ [1477; Teuth.], maar ook al de moderne grammaticale betekenis: adverbium, eyn bywoirt of an en woirde clevende ‘adverbium, een bijwoord of aan een woord plakkende’ [1477; Teuth]; vnnl. bywóórd ‘adverbium’ [1584; Twe-spraack]. Gevormd uit → bij 1 en → woord, ‘woord’ maar ook ‘werkwoord’, dus letterlijk ‘bij-woord’ en ‘bij-werkwoord’. Als grammaticale term is het een leenvertaling van Latijn adverbium, dat gevormd is uit → ad- ‘bij’ en het zn. verbum ‘woord, werkwoord’, dus ‘bij een werkwoord behorend woord’ (de -i- in -verbium wijst erop dat het hier om een afleiding gaat.). Latijn adverbium is een leenvertaling van Grieks epírrhēma, dat gevormd is uit epí- ‘op, bij’ en rhẽma ‘werkwoord’. Latijn verbum en Grieks rhẽma zijn beide verwant met → woord). Mnd. biwort ‘spreekwoord’; mhd. biwort ‘spreekwoord, adverbium’; nfri. bywurd; oe. bīword ‘spreekwoord, adverbium’ (ne. byword ‘spreekwoord; bijnaam’). De eerste termen die gebruikt werden om adverbium te vertalen waren toedadich woort en bywervich woort [1568; Radermacher]. Naast bijwoord bleef de Latijnse term in gebruik, en ook de vernederlandste vorm, bijv. adverbien (mv.) [1646; Ruijsendaal 1989]. Lit.: D. de Groot (1872) Nederlandsche spraakkunst, Groningen/Arnhem; J. Radermacher ‘Voorreden vanden noodich ende nutticheit der Nederduytscher taelkunde’ in: K. Bostoen Kaars en bril: de oudste Nederlandse grammatica, Middelburg 1985; G. Dibbets (1995) De woordsoorten in de Nederlandse triviumgrammatica, Amsterdam/Münster, 291; L. de Man (1964) Middeleeuwse systematische glossaria, Brussel; Ruijsendaal 1989
Bron: etymologiebank.nl


Betekenis van bijwoord toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< bijtekenen bijdrage >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen