Betekenis axioma

Wat betekent axioma? Hieronder vind je 11 betekenissen van het woord axioma. Je kunt ook zelf een definitie van axioma toevoegen.

1.

4   0

Axioma


Een axioma is een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde stelling. Een axioma dient zelf als grondslag van het bewijs van andere stellingen.
Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

2.

3   0

axioma


Een stelling binnen een bepaald gebied die algemeen als waarheid geaccepteerd wordt op basis van vanzelfsprekendheid of waarschijnlijkheid. Ze hoeft dus niet perse waar te zijn, maar men gaat er algemeen van uit.
Bron: kennisconsult.nl

3.

3   1

Axioma


Beluister Een axioma (of postulaat) is in de wiskunde en logica sinds Euclides en Aristoteles een niet bewezen, maar als grondslag aanvaarde bewering. Een axioma dient zelf als grondslag voor het bewijs van andere stellingen. Een axioma maakt deel uit van een deductief systeem. In de wiskundige logica heet een deductief systeem een theorie. Bij het opstellen van een theorie moet men met een aantal beperkingen rekening houden: Als axioma's met elkaar in tegenspraak zijn dan is een theorie inconsistent. Een axioma dat uit andere axioma's afgeleid kan worden is geen axioma, maar een bewezen stelling. Een verzameling van axioma's is dan ook de kleinst mogelijke verzameling van veronderstellingen die een theorie mogelijk maken. Een voorbeeld van een theorie is de rekenkunde van Peano. Deze theorie definieert natuurlijke getallen als volgt: Ook de natuurkunde kent het principe van het postulaat. Een bekend voorbeeld is dat de lichtsnelheid in het vacuüm voor alle waarnemers die met constante snelheid ten opzichte van elkaar bewegen hetzelfde is. Twee belangrijke eigenschappen van een theorie zijn consistentie en volledigheid. Een theorie is consistent als er binnen de theorie geen tegenspraak afgeleid kan worden. Een theorie is volledig als elke ware stelling die geformuleerd is in de formele taal van de theorie binnen de theorie afgeleid kan worden. De rekenkunde van Peano is consistent, maar niet volledig - Gödels onvolledigheidsstelling bewijst dat elke consistente theorie die ten minste Peano's rekenkunde omvat een ware stelling bevat die onbewijsbaar is binnen die theorie en dus onvolledig is.
Bron: nl.wikipedia.org

4.

1   0

Axioma


Let op: Spelling van 1858 Gr., eene klaarblijkelijke waarheid, eene erkende, aanschouwelijke grondstelling, die zoo duidelijk is, dat dezelve geen bewijs behoeft, b.v.: iets kan niet te gelijk zijn en niet zijn; een gedeelte is kleiner dan het geheel, enz. Axiomatisch, erkend, aanschouwelijk, klaarblijkelijk; zeker, bewezen
anoniem op 2016-02-17

5.

0   0

axioma


( wiskunde ) een basisbegrip dat zonder bewijs aangenomen moet worden
Bron: nl.wiktionary.org

6.

1   1

axioma


Een afspraak die geldt tot het bewijs of tegendeel is bewezen
anoniem op 2016-07-19

7.

0   0

axioma


een gemene regel
Bron: home.planet.nl

8.

0   0

axioma


een gemene regel
Bron: computergenealogie.org

9.

0   0

axioma


onomstotelijk
Bron: collegenet.nl

10.

0   1

axioma


een gemene regel
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

11.

0   1

axioma


een gemene regel
Bron: dumont-andre.nl


Betekenis van axioma toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< Axelle Axishert >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen