Betekenis autochtoon

Wat betekent autochtoon? Hieronder vind je 16 betekenissen van het woord autochtoon. Je kunt ook zelf een definitie van autochtoon toevoegen.

1.

10   6

Autochtoon


Iemand is autochtoon als beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar iemand zelf is geboren (definitie CBS).
Bron: forum.nl

2.

2   2

Autochtoon


‘inboorling’, kan op alle schaalniveaus worden gebruikt. In engere zin gebruikt voor personen die zelf, evenals hun ouders, in het land van vestiging zijn geboren.
Bron: scholieren.com

3.

1   2

autochtoon


inheems Inheems in een bepaalde streek. Inheemse fruitsoorten zijn o.a. hazelaars en tamme kastanje.
Bron: houtwal.be

4.

0   1

Autochtoon


Autochtoon of inheems is een biogeografische statusaanduiding die betekent dat een taxon (meestal een soort) van nature, dus spontaan en zonder menselijke invloed, in het gebied voorkomt. Het gaat om oorspronkelijk inheemse organismen; soorten van de oorspronkelijke levensgemeenschappen, die zich na de ijstijden spontaan hebben gevestigd. Een boom of struik wordt autochtoon genoemd als die door een continue natuurlijke verjonging sinds de spontane vestiging na de laatste ijstijd nog voorkomt.
Bron: nl.wikipedia.org

5.

0   1

Autochtoon


Met autochtoon (Oud-Grieks: αὐτος autos = "zelf" en χθων chthoon = "land, grond") wordt doorgaans de inheemse bevolking aangeduid; in tegenstelling tot allochtoon dat wordt gebruikt voor hier wonende personen die zelf of wier ouders niet van hier afkomstig zijn. In Vlaanderen gebruikt men als tegenhanger van de 'autochtonen' ook soms de term 'nieuwe Vlamingen'. In het begin was de definitie: iemand die in het buitenland is geboren. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert nu als definitie: Volgens deze definitie kan het binnen Nederland gebeuren dat autochtone personen allochtone zoons of dochters krijgen. Ook is het mogelijk dat allochtone personen in het buitenland een kind krijgen dat in Nederland autochtoon is. De CBS-definitie wijkt op een aantal punten af van wat doorgaans onder "autochtoon" of "allochtoon" wordt beschouwd. De definitie van het CBS wijkt af van het praktisch gebruik van de term autochtoon. In de omgangstaal wordt namelijk meer gedoeld op mensen met de Nederlandse etniciteit.
Bron: nl.wikipedia.org

6.

1   2

autochtoon


indigenous citizen
Bron: utwente.nl

7.

0   1

Autochtoon


Persoon die de nationaliteit heeft van het land waar hij geboren is en waar hij op dat moment ook verblijft. Zo is een Nederlander die in Nederland woont een autochtoon, evenals een Fransman die in Frankrijk woont.
Bron: collegenet.nl

8.

1   3

autochtoon


bijvoeglijk naamwoord - van Nederlandse afkomst
Voorbeeld: deze autochtone leerlingen spreken thuis allemaal Nederlands
tegenstelling: allochtoon
Bron: www.muiswerk.nl

9.

1   3

autochtoon


zelfstandig naamwoord - iemand die afkomstig is uit Nederland
Voorbeeld: die autochtonen eten allemaal boerenkool 's winters
tegenstelling: allochtoon [2]
Bron: www.muiswerk.nl

10.

1   3

autochtoon


 • de oorspronkelijke bewoner van een land Die man komt uit Nederland, dus hij is een autochtoon .
 • oorspronkelijk in een bepaald gebied thuishorend Dat is een autochtone leerling.
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 11.

  1   3

  autochtoon


  (vreemdelingenrecht) persoon die de nationaliteit heeft van het land waar hij geboren is en waar hij op dat moment ook verblijft.
  Bron: juridischwoordenboek.com

  12.

  2   4

  Autochtoon


  daarvan zijn alle beide ouders in Nederland geboren.
  Bron: scholieren.com

  13.

  1   3

  Autochtoon


  Iemand die zijn of haar woongebied is opgegroeid en er is blijven wonen
  Bron: scholieren.com

  14.

  1   3

  autochtoon


  van oorsprong Nederlands en van Nederlandse voorouders
  Bron: scholieren.com

  15.

  0   2

  Autochtoon


  Persoon van wie de beide ouders in Nederland zijn geboren, ongeacht het land waar men zelf is geboren.
  Bron: cbs.nl

  16.

  1   3

  Autochtoon


  Met autochtoon werd in de structurele geologie voor de ontwikkeling van de platentektoniek bedoeld dat gesteenten of terreinen onderop liggen bij een grote overschuiving. Tegenwoordig is de betekenis al het materiaal dat zich op de tektonische plaat bevindt waar ze voor de overschuiving ontstond ook lag. Beide betekenissen zijn naast elkaar in gebruik, maar komen meestal op hetzelfde neer. Orogenen (gebergten en verdwenen oude gebergten) worden volgens de theorie van platentektoniek gevormd door continentale collisie, het op elkaar "botsen" van twee stukken continentale korst van verschillende tektonische platen. Daarbij worden stukken aardkorst van de twee platen over elkaar geschoven en geplooid. Daardoor komt autochtoon en allochtoon materiaal soms naast elkaar voor.
  Bron: nl.wikipedia.org


  Betekenis van autochtoon toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << authenticiteit authentiek >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen