Betekenis aspect

Wat betekent aspect? Hieronder vind je 10 betekenissen van het woord aspect. Je kunt ook zelf een definitie van aspect toevoegen.

1.

40   30

aspect


zelfstandig naamwoord - onderdeel of kant van een bepaalde zaak
Voorbeeld: we bekeken de verschillende aspecten van het voorstel
synoniem: facet
Bron: www.muiswerk.nl

2.

11   23

Aspect


Aspect (letterlijk 'oogpunt') is de grammaticale categorie die weergeeft hoe een taalgebruiker de (interne) temporele structuur van handelingen bekijkt. De categorie bestaat in diverse talen, maar is niet altijd duidelijk morfologisch gemarkeerd; als dit het geval is, is er vaak een vermenging met de markering van de categorie tempus (werkwoordstijd), die een handeling relatief in de tijd plaatst. Het geheel van grammaticale, lexicale en semantische aspecten in een zin staat bekend als aspectualiteit. Binnen de Indo-Europese taalfamilie is het begrip aspect in het bijzonder van toepassing op de grammatica van de Slavische talen, met name omdat het daar ook een morfologische (en daardoor zeer zichtbare) categorie is. De verbinding tussen de tijdelijke structuur van handelingen en aspect is heel omstreden. In het bijzonder in de Angelsaksische taalwetenschap wordt het aspect als niet meer dan een deeltje beschouwd, dat de tijdsstructuur van een zin aanduidt ("Perfectieve zinnen hebben een statief karakter."). Aan de andere kant wordt aspect in de slavistiek veelal uitsluitend als een morfologische categorie van het werkwoord beschouwd omdat in talen zoals Russisch werkelijk een combinatie van de tijdsstructuur van werkwoorden en de aspecten perfectief en imperfectief bestaat. Een dergelijke samenval komt in de meeste talen echter niet voor. In veel theorieën over het aspekt is er sprake van een dichotomie tussen de tijdstructuur of Aktionsart en het aspect. Een verouderde (want te beperkte), maar desondanks zeer bekende indeling is die van Z. Vendler in states ("toestanden"), activities ("activiteiten"), accomplishments ("voltooiingen") en achievements ("successen"). Een toestand is een handeling van een zeer grote tijdelijke stabiliteit, dus je kan zeggen maar niet De accomplishment heeft een doel, maar de activiteit niet, en de achievement gebeurt meteen zonder voorbereiding, dus je zegt ook niet De welgevormdheid van dit soort zinnen is taalspecifiek, hetgeen aangeeft dat ook de indeling in zulke categorieën taalspecifiek is. In het Latijn is er bijvoorbeeld een categorie waar ook het beginpunt van een handeling meteen binnenkomt: scivi (perfectief) 'ik heb dat ervaren', scio (eenvoudige tegenwoordige tijd, dus imperfectief) 'ik weet dat'. Het Nederlandse werkwoord 'weten' drukt alleen een toestand uit, het Latijnse werkwoord ook 'te weten komen'. Aspect of aspectualiteit is dan het geheel van concepten als perfectief, imperfectief, progressief en teliciteit, die met deze tijdsstructuurcategorieën interageren. Perfectieve en telische vormen laten zien dat een handelingsgrens bereikt en/of scherp afgebakend is, terwijl imperfectieve en progressieve aangeven dat de handeling nog aan de gang is, waarbij het eventuele eindpunt en/of doel buiten beschouwing wordt gelaten. Het perfectum geeft - bijvoorbeeld in het Engels en Nederlands - dikwijls weer dat de relevantie van de voltooide handeling doorloopt tot in het heden, ofwel dat het resultaat van rechtstreeks belang is voor het heden.
Bron: nl.wikipedia.org

3.

6   19

aspect


 as·pect het; o -en zijde, kant ve zaak: de andere ~en van die kwestie
Bron: vandale.nl

4.

14   27

aspect


In een hoofdstuk kun je verschillende paragrafen vinden die allemaal deelonderwerpen zijn van het grote onderwerp. Dit zijn de aspecten van de hoofdzaak.
 Raoul op 2013-10-06

5.

4   17

ASPECT


Afkorting van anticoagulants in the secondary prevention of events in coronary thrombosis E.
anoniem op 2016-02-17

6.

7   21

aspect


 • een kant of zijde Er is nog een ander belangrijk aspect aan deze zaak.
 • aspect
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 7.

  7   21

  Aspect


  Aspecten zijn de hoeken die de hemellichamen met elkaar en met punten als Ascendant en Midhemel maken in een horoscoop. Dit kan een geboortehoroscoop zijn of betrekking hebben op een andere vorm van astrologie zoals bij de uurhoekhoroscoop of de mundaanhoroscoop het geval is. Omdat astrologie een geocentrisch systeem is, zijn aspecten de hoeken, in booggraden gemeten langs de ecliptica, die planeten maken vanuit je positie op aarde gezien. Staat bijvoorbeeld Mars links aan de horizon en Venus rechts, dan maakt Venus met Mars een hoek van 180 graden, oppositie genoemd.
  Bron: nl.wikipedia.org

  8.

  7   21

  aspect


  aspectzn onz aspect (-en mv) [ɑsˈpɛkt] kant of onderdeel van een zaak;= facet de juridische aspecten van een bedrijfsovername
  Bron: nl.thefreedictionary.com

  9.

  7   21

  Aspect


  Een kenmerk van een fact. Bijvoorbeeld het aantal decimalen, de eenheid, de conceptnaam.
  Bron: wikixl.nl

  10.

  3   17

  Aspect


  Let op: Spelling van 1858 aanschouwing, uitzigt, voorteeken. Aspecten, de standen der dwaalsterren in den dierenriem (zodiak) ten opzigte van elkander, waartoe behooren: 1.) de conjunctie, zamenkomst, als twee planeten aan dezelfde plaats van den dierenriem gezien worden; 2.) de oppositie, of de tegenstelling, als twee planeten aan tegenovergestelde punten van de eclyptica staan
  anoniem op 2016-02-17


  Betekenis van aspect toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << Aspecifiek aspecten >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen