Betekenis argument

Wat betekent argument? Hieronder vind je 9 betekenissen van het woord argument. Je kunt ook zelf een definitie van argument toevoegen.

1.

21   13

argument


 • een aangevoerd feit in een discussie om een zienswijze te ondersteunen Dat bleek een belangrijk argument in de discussie.
 • een reden om iets te doen Dat was een belangrijk argument voor de benoeming tot nationaal park.
 • ( wiskunde ) , ( informatica ) een variabele waar een functie van afhangt De functie f(x,y) heeft twee argumenten , namelijk x en y.
 • ruzie
 • argument
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 2.

  12   16

  Argument


  Een argument is alle informatie die een (werk)hypothese kan bevestigen of ontkennen: leeftijd, geslacht, herkomst, risico’s, sympto­men, klachten, gegevens uit klinisch onderzoek, labo-uitslagen, resultaat van beeldvorming, enz.
  Bron: minerva-ebm.be

  3.

  12   17

  argument


  zelfstandig naamwoord - waarom je het doet of vindt
  Voorbeeld: zijn argument voor het kopen van die auto is dat het station zo ver is
  synoniemen: grond reden motief overweging
  Bron: www.muiswerk.nl

  4.

  13   21

  Argument


  een bewering (of verzameling van beweringen) vormt een argument voor de bewering A wanneer ze A ondersteunt, met andere woorden een reden vormt om A te aanvaarden. Meer over argumenten vindt u hier. [Terug
  Bron: logica.ugent.be

  5.

  5   16

  Argument


  Een argument is in de taalkunde een zinsdeel dat onlosmakelijk is verbonden met een werkwoordsvorm, waar het een thematische relatie mee heeft. In de meeste talen zijn de twee belangrijkste argumenten het onderwerp en het lijdend voorwerp, de zogeheten kernargumenten. Ook het zogenaamde ondervindend voorwerp hoort ertoe.
  Bron: nl.wikipedia.org

  6.

  5   16

  Argument


  Het argument is de hoek die een lijn AB in het platte vlak maakt ten opzichte van de positieve Y-as, rechtsom gezien vanuit A. Het argument wordt ook wel kaarthoek genoemd en wordt veel gebruikt in de landmeetkunde en geodesie bij de plaatsbepaling in het platte vlak. Vergelijk het argument met het azimut, waaronder meestal de hoek met het geografisch noorden wordt verstaan. In de landmeetkunde liggen de kwadranten van het coördinatenstelsel anders dan bij goniometrie het geval is, namelijk rechtsom met het 1e kwadrant voor de positieve X en Y (zie figuur 1). Voor het argument maakt het verschil uit of een lijn van A naar B loopt of andersom, van B naar A. Algemeen geldt: waarbij de notatie is voor het argument van A naar B, in dit geval in decimale graden (gon). Het bereik van het argument is van 0 tot 400[gon]. Een negatief argument kan altijd worden verhoogd met 400[gon] om een waarde tussen 0 en 400 te verkrijgen. Als van een lijnstuk AC de hoek bekend is met AB (zie figuur 2), dan geldt voor het argument:
  Bron: nl.wikipedia.org

  7.

  6   18

  Argument


  Onder argument van een complex getal z verstaat men in de complexe analyse een op een geheel veelvoud na bepaalde hoek die de halve lijn van de oorsprong naar z maakt met de positieve reële as, positief gerekend tegen de wijzers van de klok in. Een argument van z wordt weergegeven als . Het argument van z met een waarde tussen 0 en 2π wordt de hoofdwaarde van het argument genoemd, en wordt wel genoteerd als . De zo bepaalde hoofdwaarde van het argument is gelijk aan de poolhoek van het punt z in het complexe vlak, In plaats van de beperking tot waarden in het interval [0,2π), wordt als hoofdwaarde ook wel de waarde in het interval (-π,π] gekozen. De hoofdwaarde van het argument met waarde in het interval van het complexe getal kan als volgt met behulp van de speciaal daarvoor bestemde functie Arctan2 bepaald worden. Een complex getal z kan met behulp van en z'n modulus |z| als volgt worden weergegeven: Als z geen zuiver imaginair getal getal is (dus niet op de verticale as ligt), geldt: waarin de complex geconjugeerde is van z.
  Bron: nl.wikipedia.org

  8.

  5   18

  argument


  Wat aangevoerd wordt om een stelling te bewijzen of te ontkrachten.
  Bron: kennisconsult.nl

  9.

  5   19

  Argument


  In de wiskunde en de informatica is een argument een waarde of een object waarop een relatie, afbeelding, functie, predicaat, etc. is gedefinieerd. Als L de tweeplaatsige relatie houden van is op de verzameling van alle mensen, dan zijn Romeo en Julia argumenten van L, maar 7 niet. Als ƒ de identiteitsfunctie op de verzameling van natuurlijke getallen is, dan is 5 een argument van ƒ, maar π en -1 niet. Het argument van een operatie wordt een operand genoemd. (Het symbool waarmee de operatie wordt aangeduid heet de operator.) In de informatica is een argument een waarde of object waarop een functie, procedure, methode, etc. gedefinieerd is. In deze context worden argumenten ook wel invoerwaarden genoemd. Een argument is niet hetzelfde als een parameter. Het eerste is een waarde of een object, terwijl het tweede een variabele of onbekende is.
  Bron: nl.wikipedia.org


  Betekenis van argument toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << arteriolair argumentatie >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen