Betekenis argonauten

Wat betekent argonauten? Hieronder vind je 4 betekenissen van het woord argonauten. Je kunt ook zelf een definitie van argonauten toevoegen.

1.

1   0

Argonauten


In de Griekse mythologie zijn het de helden die met het vederlichte schip Argo onder leiding van Jason van Iolcus in Noord-Griekenland naar Kolchis varen om het Gulden Vlies te halen dat door Phrixos in een heilig woud is opgehangen. Jason eist van zijn oom de heerschappij over Iolcus. Pelias belooft hem zijn macht af te staan als Jason het Gulden Vlies, dat door een Draak wordt bewaakt, zal weten te bemachtigen. Met de hulp van Medea, op wie hij verliefd wordt lukt hem dit.
Bron: histoportal.nl

2.

0   0

Argonauten


Een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie is dat van Jason en de Argonauten (Oudgrieks: Ἀργοναῦται, Argonautai).
Bron: nl.wikipedia.org

3.

0   0

Argonauten


Een van de bekendste verhalen uit de Griekse mythologie is dat van Jason en de Argonauten (Oudgrieks: Ἀργοναῦται, Argonautai).
Bron: nl.wikipedia.org

4.

0   2

argonauten


D. i. "de schippers der Argo". Zóó heetten de Grieksche helden, die volgens de sage een menschengeslacht vóór den Trojaanschen oorlog den eersten stouten zeetocht op eene onbekende zee naar ververwijderde landstreken ondernamen, om de gouden vacht te halen, welke in het bezit was van den koning Aietes, die in het land Aia, dat naderhand voor hetzelfde gehouden werd als het landschap Kolchis, aan de Zwarte Zee, in Azië heerschte. Zij kregen hunnen naam van het schip Argo, dat op last van hunnen aanvoerder Iason gebouwd was, en waren vijftig in getal, (daar er 50 roeiriemen op het schip waren, die gehanteerd moesten worden) allen mannen, die reeds den hoogsten roem van dapperheid verworven hadden, of door deze vaart op onbekende zeeën eene groote vermaardheid hebben verkregen. De namen der deelnemers worden door verschillende schrijvers zeer verschillend opgegeven. De reden daarvan is zeer natuurlijk. De sage van den Argonautentocht is ontstaan bij de Minyërs, een Griekschen stam, die reeds vroeg door zijne zeetochten is beroemd geworden en die in Thessalië aan de Pagasaiische golf en in Noordelijk Boiotië in en om Orchomenos woonachtig was. In de oorspronkelijke sage was dientengevolge alleen sprake van Minyërs. Maar toen de sage zich ook over andere streken verspreidde, deed men ook andere helden aan den tocht deelnemen, eerst uit het overige gedeelte van Thessalië, later uit gansch Griekenland. Zoo kregen langzamerhand de van elders meest bekende heroën uit den tijd, die aan den Trojaanschen oorlog voorafging, hunne plaats. Wij vinden onder hen Iason als aanvoerder, verder de beide Dioskuren: Kastor en Polydeukes (Pollux), Herakles, Kalaïs en Zetes, Tydeus, Telamon, Peleus, Theseus, Laërtes, den vader van Odysseus, Meleagros, den dooder van het Kalydonische everzwijn. De stuurman was Tiphys, die na zijnen dood vervangen werd door Ankaios, den zoon van Poseidon. Verder Orpheus, die òf als zanger, òf als priester en toovenaar medeging en de Argonauten verheugde door zijn gezang en hen in hunne moeilijkheden daarmede opbeurde, ja zelfs door de liefelijke toonen zijner luit het schip van het land in zee lokte. Als waarzeggers trokken mede Mopsos, Idmon en Philammon.
Bron: koxkollum.nl


Betekenis van argonauten toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< argo xxxxx argeiphontes >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen