Betekenis arbeidsomstandigheden

Wat betekent arbeidsomstandigheden? Hieronder vind je 14 betekenissen van het woord arbeidsomstandigheden. Je kunt ook zelf een definitie van arbeidsomstandigheden toevoegen.

1.

11   8

Arbeidsomstandigheden


de omstandigheden waaronder een arbeider moet werken
Bron: scholieren.com

2.

10   8

arbeidsomstandigheden


De omstandigheden waarin je moet werken. Het zijn zowel de fysieke, sociale als psychologische eigenschappen van je werkomgeving.

Daglicht op je werkplek, pauze, contact met collega's.
 Loraine op 2011-08-09

3.

6   7

Arbeidsomstandigheden


Het geheel van omstandigheden waaronder arbeid wordt verricht, zoals de inrichting van de werkplaats, de veiligheid van en in verband met het gebruik van gereedschappen, aanpassing in de arbeid aan zwangere werkneemsters en dergelijke. Ook de arbeids- en rusttijden vallen hieronder. De normen zijn voornamelijk te vinden in de Arbo-wet 1998 en in de Arbeidstijdenwet 1995. Bij deze wetten horen tal van Arbeids(tijden)besluiten.
Bron: wattedoenbijontslag.nl

4.

3   5

arbeidsomstandigheden


omstandigheden waaronder gewerkt moet wordenarbo
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

5.

4   6

Arbeidsomstandigheden


de afspraken over de omstandigheden waarin gewerkt moet worden.
Bron: scholieren.com

6.

2   4

Arbeidsomstandigheden


Meisjes van elf jaar die op plantages in India gedurende twaalf uur per dag de knoppen van katoenplanten breken, omdat er zo een beter bestendige plant ontstaat. Mannen die in Rusland de mijnen ingaan met liften die tientallen jaren geleden al waren afgekeurd. Gezinnen die zich in Peru als migrantenarbeiders verhuren om te oosten op een veld dat zwaar met pesticiden is bespoten. Kinderen in China die elke dag na schooltijd in vuurwerkfabrieken moeten werken om zo de kosten van de school te dekken. De arbeidsomstandigheden van een groot deel van de wereldbevolking zijn slecht, in veel gevallen zijn ze levensbedreigend. Normen voor arbeidsomstandigheden zijn vooral opgesteld door de ILO. ILO-verdragen bevatten regels over arbeidsduur, kinderarbeid, gelijke betaling voor gelijk werk, verbod op dwangarbeid e.d. De arbeidsnormen zijn meer in detail uitgewerkt in standaards zoals SA8000, een gedragscode die bedrijven kunnen overnemen en laten controleren op naleving, en die sommige multinationals opleggen aan toeleveranciers. Amnesty heeft o.m. de ontwikkeling gesteund van de 'VN-normen voor mensenrechten ten behoeve van ondernemingen'. Die bevestigen vooral bestaande internationale normen. Dwangarbeid, slavernij en uitbuiting van kinderen zijn verboden. Werknemers moeten in veilige, gezonde omstandigheden werken. Ze hebben een recht op collectieve onderhandeling. Gevangenisarbeid mag alleen worden benut als ze in overeenstemming is met internationaal recht. Kinderen onder de vijftien mogen alleen voor licht werk worden ingezet. Werkers hebben recht op eerlijke en rechtvaardige beloning. Amnesty stelt dat de naleving van (minimale) arbeidsnormen een verplichting is onder internationaal recht Amnesty roept niet op, zoals sommige andere organisaties, tot boycots van bedrijven die zich niet aan de arbeidsnormen houden. De Nederlandse Amnesty-afdeling heeft o.m. rapporten uitgebracht over de betrokkenheid van bedrijven bij dwangarbeid en kinderarbeid, en over arbeidsomstandigheden in China. Die rapporten zijn te vinden bij de themapagina Verantwoord ondernemen. Een overzicht van de internationale arbeidsnormen is te vinden op de website van de ILO, International Labour Standards. In algemene termen zijn dergelijke normen ook opgenomen in de VN-normen voor bedrijven, die echter nooit de status van een (aangenomen) VN-verklaring hebben gekregen.
Bron: amnesty.nl

7.

3   6

arbeidsomstandigheden


(arbeidsrecht) werkomgeving. Bijv. de werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om de werknemer in gezonde en veilige ~ te laten werken.
Bron: juridischwoordenboek.com

8.

3   6

Arbeidsomstandigheden


gezondheid, veiligheid, welzijn (zie ook blz 165, Arbo)
Bron: scholieren.com

9.

4   7

arbeidsomstandigheden


arbeidsklimaat
Bron: scholieren.com

10.

2   6

arbeidsomstandigheden


Omstandigheden waaronder werk verricht wordt.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

11.

2   6

Arbeidsomstandigheden


De afspraken over de omstandigheden waarin gewerkt moet worden.
Bron: scholieren.com

12.

1   5

Arbeidsomstandigheden


Arbeidsomstandigheden zijn het fysieke, sociale en psychologische klimaat waarin wordt gewerkt. Deze kunnen worden onderscheiden van de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. In Nederland heeft op dit vlak de arbeidsomstandighedenwet en de arbeidstijdenwet. In Belgiƫ zijn het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Welzijnswet van toepassing. In beide landen ziet de Arbeidsinspectie toe op de uitvoering van deze wetten.
Bron: nl.wikipedia.org

13.

2   7

Arbeidsomstandigheden


hoe het werken is in een fabrienk (wordt bepaald door o.a. veiligheid en inkomsten)
Bron: scholieren.com

14.

1   6

arbeidsomstandigheden


working conditions
Bron: utwente.nl


Betekenis van arbeidsomstandigheden toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< Arbeidsmigratie arbeidsonderzoek >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen