Betekenis arbeidsmarkt

Wat betekent arbeidsmarkt? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord arbeidsmarkt. Je kunt ook zelf een definitie van arbeidsmarkt toevoegen.

1.

2   0

arbeidsmarkt


geheel van vraag naar en aanbod van arbeid
Bron: blaucapel.nl

2.

2   0

Arbeidsmarkt


De arbeidsmarkt is een economische en sociologische benaming voor de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeidskrachten. In het algemeen is er geen daadwerkelijke centrale, gereguleerde marktplaats waarop vragers en aanbieders elkaar fysiek ontmoeten, maar is er sprake van een abstracte markt. Hier zijn uitzonderingen op. Zo zijn er soms plaatselijk door een gemeente of een arbeidsbureau banenmarkten georganiseerd, veelal exclusief gericht op werklozen. Op de arbeidsmarkt worden niet zozeer arbeid of precies gedefinieerde arbeidsprestaties aangeboden, maar arbeidsvermogen. Er is ook geen sprake van koop, maar van huur. Om het arbeidsvermogen om te zetten in arbeidsprestaties verkrijgt de werkgever een beperkte beschikkingsmacht over de werknemer. Arbeidsvermogen is strikt genomen ook geen goed, maar een fictief goed. De arbeidsmarkt heeft twee kernfuncties. Allereerst wordt er een prijs tot stand gebracht. Dit is het loon dat de werkgever aan de werknemer betaalt voor diens arbeidsvermogen. Daarnaast is er sprake van allocatie waarbij het arbeidsvermogen verdeeld wordt. Bij een sterke institutionalisering van de arbeidsverhoudingen in bijvoorbeeld collectieve arbeidsovereenkomsten vinden beide relatief autonoom van elkaar plaats. De arbeidsmarkt wordt dan ook wel opgesplitst in een loonmarkt en een werkgelegenheidsmarkt. Vaak wordt ook het arbeidsaanbod van zelfstandigen tot de arbeidsmarkt gerekend.
Bron: nl.wikipedia.org

3.

2   0

Arbeidsmarkt


een plek waar vraag en aanbod bij elkaar komt
Bron: scholieren.com

4.

2   0

arbeidsmarkt


alle situaties waarin sprake is van een ontmoeting tussen de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod van arbeidskrachten
Bron: scholieren.com

5.

2   0

arbeidsmarkt


Het geheel van vraag en aanbod van arbeid.
Bron: kennisconsult.nl

6.

4   3

arbeidsmarkt


Het geheel van vraag naar arbeid en hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten; de arbeidsmarkt vervult een toewijzingsfunctie: mensen met bepaalde opleidingskwalificaties worden via de arbeidsmarkt over beschikbare arbeidsplaatsen verdeeld.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

7.

3   2

arbeidsmarkt


( economie ) de interactie tussen vraag naar en aanbod van arbeid Het opleidingsniveau van nieuwkomers op de arbeidsmarkt moet omhoog.
Bron: nl.wiktionary.org

8.

2   1

arbeidsmarkt


abstracte benaming voor het terrein waar het samenspel plaatsvindt tussen de vraag naar en het aanbod van arbeidarbeidsaanbod
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

9.

2   1

arbeidsmarkt


is een abstracte markt (= het geheel van vraag en en aanbod) betreffende de productiefactor arbeid. Er is niet sprake van van één markt, maar van zeer veel deelmarkten, omdat de productiefactor arbeid zeer heterogeen is. N.B.: Op de arbeidsmarkt zijn de werknemers de aanbieders en de werkgevers de vragers. Externe link: arbeidsmarkt
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

10.

2   1

arbeidsmarkt


Onder de arbeidsmarkt wordt verstaan het geheel van vraag naar, en aanbod van arbeid, bestaand uit een groot aantal deelmarkten.
Bron: the-web-library.com

11.

2   1

Arbeidsmarkt


in stedelijke gebieden kunnen bedrijven beter opgeleiden werknemers vinden (vraag en aanbod van arbeid komen bij elkaar)
Bron: scholieren.com

12.

3   2

Arbeidsmarkt


het geheel van vraag en aanbod van arbeid.
Bron: scholieren.com

13.

2   1

Arbeidsmarkt


alle situaties waarin sprake is van een ontmoeting tussen de vraag naar arbeidskrachten en het aanbod van arbeidskrachten.
Bron: scholieren.com

14.

2   1

Arbeidsmarkt


geheel van krachten van vraag en aanbod naar arbeid die de prijs van het loon bepaalt.
Bron: scholieren.com

15.

2   1

Arbeidsmarkt


Het geheel van vraag naar en aanbod van arbeidskrachten.
Bron: scholieren.com

16.

2   1

Arbeidsmarkt


Hier ontmoeten vragers en aanbieders elkaar.
Bron: scholieren.com

17.

2   1

arbeidsmarkt


het totaal van vraag en aanbod van de productiefactor arbeid. De arbeidsmarkt is een voorbeeld van een abstracte markt.  
Bron: home.wanadoo.nl

18.

2   1

Arbeidsmarkt


Het totaal van vraag naar en aanbod van de productiefactor arbeid.
Bron: economische-begrippen.nl

19.

2   1

Arbeidsmarkt


Het geheel van vraag naar en aanbod van arbeid De arbeidsmarkt kent een groot aantal deelmarkten zowel geografisch als naar beroepsgroepen De arbeidsmarkt is gespannen wanneer op veel van deze deelmarkten tekorten optreden Bestaande vacatures kunnen dan moeilijk worden vervuld Omgekeerd is een arbeidsmarkt slap wanneer op veel deelmarkten onvoldoende vraag naar werknemers bestaat om het bestaande aanbod op te vangen Grote verschillen tussen de deelmarkten zijn denkbaar In een gegeven periode kan een overschot aan journalisten bestaan naast een tekort aan tandartsen Of er zijn bouwvakkers te veel in Groningen terwijl in de Randstad een nijpend tekort bestaat
Bron: ondernemersunited.nl

20.

3   2

Arbeidsmarkt


gaat om het geheel van de vraag naar en het aanbod van personeel.
Bron: scholieren.com

21.

2   1

Arbeidsmarkt


Banenmarkt.
Bron: techniekinbeeld.nl

22.

2   1

arbeidsmarkt


labour market
Bron: utwente.nl

23.

2   2

arbeidsmarkt


(arbeidsrecht) geheel van vraag naar en aanbod van betaald werk.
Bron: juridischwoordenboek.com

24.

1   1

Arbeidsmarkt


Een abstracte markt.
Bron: scholieren.com


Betekenis van arbeidsmarkt toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< Arbeidsjaar Arbeidsmobiliteit >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen