Betekenis angst

Wat betekent angst? Hieronder vind je 20 betekenissen van het woord angst. Je kunt ook zelf een definitie van angst toevoegen.

1.

2   0

angst


Angst is een verlammend gevoel van onmacht en onzekerheid, wat een gevoel van dreigend onheil vanuit de buitenwereld tot gevolg heeft. Angst is een gemoedstoestand, die wordt gekenmerkt door een verlammend gevoel van zelfwantrouwen. Zelfwantrouwen is een gebrek aan vertrouwen in het bewuste en beheerste gebruik, dat de geest van de eigen vermogens zou kunnen maken, wat onzeker maakt. Daardoor ontbreekt het gevoel van vertrouwen om ervaringen, die door de tijd als stroom van gebeurtenissen op de geest afkomen, aan te zullen kunnen door ze te verwerken. Daardoor ontstaat angst als een benauwend gevoel te zullen falen, waardoor toekomstige gebeurtenissen de geest zullen kunnen overweldigen en de geest er aan ten onder zal gaan. Dat heeft angst voor de toekomst tot gevolg, waardoor de angstige geest zich nergens veilig en voortdurend opgejaagd voelt. Angst is een van tevoren bestaand gevoel van zelfwantrouwen, waarbij de oorzaak van de angst vaag is, doordat de toekomst onbekend is. De geest is zich wel min of meer bewust voortdurend in een angstige gemoedstoestand te verkeren, maar weet niet duidelijk waardoor, doordat de oorzaak een gebrék is. Het is het ontbreken van vertrouwen in zichzelf, het ontbreken van de zekerheid de eigen vermogens zinvol te zullen kunnen gebruiken bij het oplossen van zich aandienende moeilijkheden, die daardoor overal worden vermoed. Daardoor verkeert de angstige geest in een kwellende toestand van onzekerheid. Het woord angst hangt samen met 'eng', 'nauw'; de angstige geest voelt zich benauwd, klein en van alle kanten onder druk gezet. De angstige geest is 'bang', wat afkomstig is van 'be-angst'. Angst als een vage gemoedstoestand is het tegendeel van vrees; daarbij is er sprake van een duidelijke oorzaak, waartegenover de geest zelfwantrouwen voelt; bijvoorbeeld hoogtevrees. Alleen op hoogten verblijvend, slaat de angst toe; weer beneden is de angst tot grote opluchting geheel verdwenen.
Bron: geestkunde.net

2.

1   0

Angst


Angst, m. (-en), schrik; vrees; vervaardheid, beklemdheid, ongerustheid. *-IG, bn. (-er, -st). *-IGLIJK, bijw. *-VALLIG, bn. (-er, -st), vreesachtig, bekommerd. *-VALLIGLIJK, bijw. *-VALLIGHEID, v. gmv.
Bron: dbnl.org

3.

1   0

angst


De grootste boosdoener en soms ook reddende engel van de mens
Bron: volkabulaire.nl

4.

0   0

angst


zelfstandig naamwoord - gevoel van bang zijn
Voorbeeld: we hebben erg in angst gezeten na die inbraak. iemand angst aanjagen
[ervoor zorgen dat hij bang wordt]
Bron: www.muiswerk.nl

5.

0   0

angst


 • het gevoel dat er onheil of gevaar dreigt Mijn hart bonst van de angst . Bijwoord angst
 • enig in de opvolgende geijkte termen. Jemandem ist angst (und bange). / Jemandem ist es angst und bange.
 • Iemand is bang Jemandem wird angst (und bange). / Jemandem wird es angst und bange.
 • Iemand wordt bang.
 • angstgevoel , levensangst .
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 6.

  0   0

  angst


  Gebruikt voor:paniek
  Bron: thesaurus.politieacademie.nl

  7.

  0   0

  angst


  (engels: anxiety) Verwijst naar het irrationele gevoel van bezorgdheid of vrees, een resultaat van emotionele of psychologische conflicten. Het gevoel kan situatiespecifiek zijn, chronisch of algemeen en diffuus. Er wordt vaak een verband gelegd met freudiaanse ideeën over onderdrukte gevoelens en impulsen en het idee van een aangeleerd of geconditioneerd responsmechanisme waarin de ongerustheid wordt veroorzaakt door gebeurtenissen of prikkels die zijn gekoppeld aan omstandigheden waarin eerder een beangstigende of stressvolle ervaring is opgedaan.
  Bron: aat-ned.nl

  8.

  0   0

  Angst


  Het woord is etymologisch verwant aan “eng” en duidt een gevoel van beklemming aan. Het is een reactie op een werkelijk of gefantaseerd gevaar komend van binnen of van buiten. Het gevoel kan dus berusten op een juiste inschatting van de situatie of slechts van binnenuit zijn bepaald. Tot aan zijn tweede angsttheorie in Remming, symptoom en angst (1926d) ging Freud ervan uit dat angst de emotionele vorm was waarin niet afgevloeide seksuele opwinding automatisch werd omgezet, dat hij gestuwd libido was. In manuscript E van juni 1894 schrijft Freud bijvoorbeeld: ‘angst is door transformatie uit de opgehoopte seksuele spanning voortgekomen’ (1985c [1892-97], 1: 264 ). Denkend in termen van de tweede topiek van Ik, Es en Boven-Ik en reflecterend over Otto Ranks opvatting dat het eerste grote trauma van ieder mens de geboorte is en alle latere angsten daar heruitgaven van zijn, ging hij angst beschouwen als een reactie van het Ik: een waarschuwend signaal.
  Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

  9.

  0   0

  Angst


  Angst is binnen de sportpsychologie een belangrijk onderwerp. Angst, of beter, bezorgdheid komt in alle takken van sport, op allerlei niveaus voor, en is van grote invloed op de kwaliteit van de prestaties. Het is voor sporters belangrijk om middels de daarvoor bestemde modellen een duidelijk inzicht te krijgen in de effecten van eventuele angst. Daarnaast zijn methoden om om te gaan met angst interessant omdat er op die manier voor kan worden gezorgd dat een optimaal niveau van angst kan worden bereikt. Op die manier is een topprestatie een stap dichterbij. De begrippen die samenhangen met angst in sport zijn stress, anxiety en arousal. Er zijn meerdere modellen die zo juist mogelijk proberen te voorspellen wat de exacte invloed is van de mate van stress of angst op de sportprestatie.
  Bron: nl.wikipedia.org

  10.

  0   0

  Angst


  Angst is een hoorspel van Wilhelm Genazino. Die Moden der Angst werd op 20 september 1976 door de Hessischer Rundfunk uitgezonden. Tuuk Buytenhuys vertaalde het en de VARA zond het uit op woensdag 23 november 1977 (met een herhaling op donderdag 9 september 1982). De regisseur was Ad Löbler. Het hoorspel duurde 42 minuten.
  Bron: nl.wikipedia.org

  11.

  0   0

  Angst


  Angst is een emotie veroorzaakt door een waargenomen of beleefde bedreiging en die meestal leidt tot een vermijding of ontwijking daarvan. Angst wordt beschouwd als een basaal overlevingsmechanisme, als reactie op een specifieke prikkel, zoals pijn of dreiging van gevaar. Dit laatste kan een confrontatie met die prikkel of juist een ontwijking daarvan (een vecht-of-vluchtreactie) tot gevolg hebben. Bij extreme vormen van angst kan verstarring optreden: men is dan als het ware ‘verlamd door angst’.
  Bron: nl.wikipedia.org

  12.

  0   0

  Angst


  Angst is het zeventiende muziekalbum van de Duitse specialist op het gebied van elektronische muziek Klaus Schulze. Het is opgenomen in Hambühren en München. Het is de muziek bij de film van de Oostenrijker Gerald Kargl. De werktitel van zowel muziek als film was Tango, maar had/heeft niets met de dans te maken.. In tegenstelling tot het gebruikelijke traject was de muziek er eerder dan de film.
  Bron: nl.wikipedia.org

  13.

  0   0

  Angst


  Als je een angststoornis hebt ben je heel erg bang voor één ding of voor meerdere dingen. Je kan er niet van slapen en krijgt hetzelfde bange gevoel steeds weer opnieuw.
  Bron: brainwiki.nl

  14.

  0   0

  Angst


  Een gevoel van vrees, bang-zijn, zenuwachtigheid of schrik gepaard gaand met rusteloosheid of spanning. Chronische pijn
  Bron: pijntelijf.nl

  15.

  0   0

  Angst


  Een slechte raadgever. Basis van voorzorgprincipe. Dat wat ambtenaren en bestuurders drijft bij het maken van milieubeleid en het betrekken van de smaadbever (Zie Smaadbever, Castor fibrator) daarin als raadgever. Oorzaak van die angst zijn pressieberichten (zie Pressiebericht) van milieuclubs in media..Angstkreten zijn de territoriumroep van de smaadbever.
  Bron: climategate.nl

  16.

  0   0

  angst


  (psych.) een beklemmende, onaangename emotionele toestand veroorzaakt door sterke negatieve verwachtingen (`gevaar’); leidt tot verhoogde waakzaamheid, toegenomen activiteit van het autonome zenuwstelsel (hartkloppingen, beven e.d.) en spierspanning; kan
  anoniem op 2016-02-17

  17.

  0   0

  angst


  (psych.) een beklemmende, onaangename emotionele toestand veroorzaakt door sterke negatieve verwachtingen (`gevaar’); leidt tot verhoogde waakzaamheid, toegenomen activiteit van het autonome zenuwstelsel (hartkloppingen, beven e.d.) en spierspanning; kan
  anoniem op 2016-02-17

  18.

  0   1

  Angst


  Angst is het eerste studioalbum van het Duitse duo Lacrimosa.
  Bron: nl.wikipedia.org

  19.

  0   1

  Angst


  Gevoel dat er onheil of gevaar dreigt. Nuttige en natuurlijke reactie op bedreigende situatie. Angst leidt tot symptomen als hartkloppingen, een droge mond, een beklemd gevoel, nerveuze spanning, prikkelbaarheid, rusteloosheid, verhoogde spierspanning of slaap- en concentratieproblemen.
  Bron: overwin-spreekangst.nl

  20.

  5   7

  angst


  Angst is wat de duivel ons op wilt leggen,
  ons in een hoek drukkend en zover mogelijk van God los!
  Angst overwinnen kan; Blijf ten alle tijde dicht bij God, Hij is onze beschermer, redder en verlost. Hij brengt liefde en vrijheid en stuurt de angst weg.
  M.Maas op 2015-11-18


  Betekenis van angst toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << Angrboda angulus >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen