Betekenis ambitie

Wat betekent ambitie? Hieronder vind je 12 betekenissen van het woord ambitie. Je kunt ook zelf een definitie van ambitie toevoegen.

1.

4   4

ambitie


manie, streven, begeerte, drift, neiging, woede, staatzucht ?
Bron: dumont-andre.nl

2.

2   3

Ambitie


Ambitie is het ernaar streven om carrière te maken of om iets tot stand te brengen. Iemand probeert door veel inzet dit doel te bereiken. Het woord ambitie komt van het Latijnse woord ambitio. Het begrip "gezonde ambitie" kan ook in negatieve zin geïnterpreteerd worden, namelijk als niet wedijverig of agressief zijnde. Wanneer iemand ambitieus is, zal die persoon zich meer dan ijverig inzetten om een bepaald doel te bereiken. Dit kan binnen een organisatie of in welke vorm dan ook. Wat iemand tot stand wil brengen heeft te maken met een innerlijke gedrevenheid om iets te creëren of te bewerkstelligen. Wanneer een vrouwelijk persoon ambitieus is, kan het soms zijn dat zij zich beknot voelt in haar ambities door de omgeving. Stereotype beelden over vrouwenrollen zitten nog steeds diep verankert in de maatschappij. Van een vrouw wordt vaak verwacht dat zij zorgzaam, empathisch en zachtzinnig is. Een ambitieuze vrouw zal zich over het algemeen dubbel moeten bewijzen wanneer ze haar ambities wil najagen.
Bron: ensie.nl

3.

1   3

Ambitie


Let op: Spelling van 1858 eerliefde, eerzucht, eergierigheid, eergevoel, trots. Ambitieus, eerlievend, eerzuchtig, eergierig, opgeblazen. Ambitioneren, met eerzucht trachten te verkrijgen, de grootste eer ergens in stellen
anoniem op 2016-02-17

4.

2   5

ambitie


zelfstandig naamwoord - verlangen om hogerop te komen
Voorbeeld: hij heeft veel ambitie, hij wordt nog wel eens minister
synoniem: eerzucht
Bron: www.muiswerk.nl

5.

4   7

ambitie


manie, streven, begeerte, drift, neiging, woede, staatzucht ?
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

6.

2   5

ambitie


(rechtswetenschap) zaak gezocht, maar zonder juridische betekenis. Gedrevenheid.
Bron: juridischwoordenboek.com

7.

3   6

Ambitie


Ambitie (< Lat. ambitĭo, -ōnis: "het dingen (naar een ambt)"), ook wel eerzucht genoemd, is het "streven om carrière te maken" en de daarmee vaak gepaard gaande "zucht, dorst naar eer of roem". In meer algemene zin is ambitie het streven naar een bepaald doel. Ambitie in positieve zin is het streven om een bepaalde taak of functie beter uit te voeren. Het woord ambitie had in oorsprong een vrij negatieve connotatie; reeds bij de Romeinen had ambitio (het rondgaan bij mensen om stemmen te ronselen) een negatieve bijklank. Er werden zelfs aanklachten ingediend tegen politici die ervan werden beschuldigd te veel ambitio aan de dag te hebben gelegd (i.e. ongeoorloofde kiespraktijken). Met de opkomst van het christendom werd nederigheid naar voren geschoven als na te streven deugd en zelfzuchtige ambitie afgewezen. Met de renaissance kwam ambitio terug in de belangstelling te staan, onder meer door het werk Verhandelingen over de eerste tien boeken van Titus Livius van Niccolò Machiavelli, waarin hij ambitie behandelde en oordeelde dat deze eigenschap - mits gebruikt voor de juiste doeleinden - wenselijk kon zijn. Deze positieve vorm van ambitie wordt vaak "gezonde ambitie" genoemd.
Bron: nl.wikipedia.org

8.

2   5

ambitie


 am·bi·tie de; v -s streven; eerzucht
Bron: vandale.nl

9.

2   5

ambitie


manie, streven, begeerte, drift, neiging, woede, staatzucht ?
Bron: home.planet.nl

10.

2   5

ambitie


manie, streven, begeerte, drift, neiging, woede, staatzucht ?
Bron: computergenealogie.org

11.

1   5

ambitie


Ambitie is de wil om hogerop te klimmen en een betere functie of positie te verwerven.
 katrien op 2011-09-03

12.

1   6

ambitie


het begeren te bepaald succes te behalen Het was zijn ambitie niet om daar een carrière van te maken.
Bron: nl.wiktionary.org


Betekenis van ambitie toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< ambtelijke hoorzitting ambtelijke commissie >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen