Betekenis afleiding

Wat betekent afleiding? Hieronder vind je 6 betekenissen van het woord afleiding. Je kunt ook zelf een definitie van afleiding toevoegen.

1.

2   0

Afleiding


Een afleiding of derivatie is in de taalkunde een geleed woord waarvan een van de delen een gebonden morfeem is, een woorddeel dat niet zelfstandig als woord kan optreden zoals voor- of achtervoegsels (ook wel pre- en suffixen genoemd). De termen afleiding en derivatie worden ook gebruikt in het kader van woordvorming, om het morfologische proces aan te duiden waarmee dergelijke woorden gevormd worden. Een voorbeeld van een afleiding is het bijvoeglijk naamwoord roodachtig, waarin aan het grondwoord "rood" het affix (gebonden morfeem) "achtig" is toegevoegd. Door derivatie kan de woordsoort van het grondwoord veranderen. Wanneer achter het grondwoord "groot" het suffix "te" wordt geplaatst en "grootte" wordt gevormd, verandert de woordsoort van bijvoeglijk naamwoord naar zelfstandig naamwoord. Vaak heeft een afleiding of derivatie zich historisch ontwikkeld tot een formele samenstelling, die zich semantisch gezien als een ongeleed woord gedraagt. Dit treedt op waar de betrokken affixen geen onbegrensd toepassingsdomein hebben of zelfs geheel improductief geworden zijn. Het onderscheid is vaak subjectief in het oordeel over de mate waarin met behulp van een affix neologismen gevormd kunnen worden. De Nederlandse suffixen -ing, -baar en -er worden als productief beschouwd, terwijl -ser al minstens een halve eeuw geleden improductief zou zijn geworden. Gebeente heeft een circumfix, ofwel een voorvoegsel (ge-) met een achtervoegsel (–te), maar deze constructie kan niet vrijelijk op elk soortgelijk woord worden toegepast en levert hier een zelfstandig naamwoord op waarvan de betekenis en het gebruik zich al gedeeltelijk van het grondwoord ("been") hebben losgemaakt. Afleiding dient te worden onderscheiden van andere woordvormingsprocessen als flexie en samenstelling. Het verschil tussen afleiding en flexie is dat er bij afleiding een nieuw woord met een nieuwe betekenis wordt gevormd, terwijl het bij flexie gaat om verschillende (syntactische) verschijningsvormen van hetzelfde woord. Bij samenstelling wordt een woord samengesteld door vrije morfemen of woorden te combineren. De onderdelen van een samenstelling kunnen, in tegenstelling tot die van een afleiding, allemaal als zelfstandig woord voorkomen.
Bron: nl.wikipedia.org

2.

1   0

afleiding


 • een gebeurtenis of activiteit die de gedachten op iets anders richt De luide sirene van de langsrijdende politieauto was een afleiding die de ruziënde kinderen tot bedaren bracht.
 • ( taalkunde ) een woord dat middels toevoeging van een voor-, in- of achtervoegsel gevormd wordt uit een ander
 • ( wiskunde ) een serie logisch uit elkaar volgende uitdrukkingen die laten zien hoe een bepaalde formule volgt uit definities en axioma's
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 3.

  1   0

  afleiding


  geleed woord* dat bestaat uit een grondwoord* en een of meer voor*- of achtervoegsels*. Voorbeeld: onschuldig, dat bestaat uit het voorvoegsel on-, het grondwoord schuld en het achtervoegsel -ig.
  Bron: woordenlijst.org

  4.

  1   0

  Afleiding


  Een afleiding in een elektrocardiogram is de basis voor het opnemen van een ecg en is een gevolg van de plaatsing van elektroden aan het lichaam. Onderscheiden worden doorgaans een twaalftal verschillende afleidingen. Standaard worden elektroden aan de linker- en rechterarm en het linkerbeen bevestigd. Hiermee zijn de volgende afleidingen te maken: (LA = linkerarm etc.) I (LA — RA) II (RA — LB) III (LA — LB) Door steeds twee elektroden elektrisch samen te nemen en te meten ten opzichte van de gemiddelde potentiaal, ontstaan drie nieuwe afleidingen (augmented): aVR (RA — gecombineerde LA en LB) aVL (LA — gecombineerde RA en LB) AVF (LB — gecombineerde LA en RA) Daarnaast zijn er zes precordiale afleidingen: langs een traject op de borstkas wordt een zestal contacten gemaakt genaamd V1-V6. Er wordt vervolgens gemeten ten opzichte van de gemiddelde potentiaal van L, R en F. De anatomisch correcte plaatsen zijn: V1 - 4e intercostaalruimte (ICR, ruimte tussen de ribben in) net rechts van het borstbeen V2 - 4e ICR net links van het borstbeen V3 - midden tussen V2 en V4 V4 - 5e ICR in de medioclaviculaire lijn V5 - tussen V4 en V6 V6 - 5e ICR in de mid-axillaire lijn Allerlei criteria voor ecg-beoordeling gaan uit van een correcte plaatsing van de elektroden. Een ECG dat niet op de juiste wijze is gemaakt, kan niet betrouwbaar gebruikt worden bij de diagnostiek. Tegenwoordig kan door ambulancepersoneel direct ter plaatse een 12 afleidingen-ecg worden gemaakt. Op basis van de bevindingen wordt de behandeling begonnen.
  Bron: nl.wikipedia.org

  5.

  1   0

  Afleiding


  Afleiding kan verwijzen naar: Afleiding (ecg) Afleiding (taalkunde) (ook: derivatie) Afleiding (wiskunde) Afleiding (logica) Afleidingsmanoeuvre, bedoeld om de aandacht af te leiden
  Bron: nl.wikipedia.org

  6.

  1   0

  afleiding


  Iets tegen iemand anderws zeggen zodat de aandacht weggis
   Sophiee op 2014-01-15


  Betekenis van afleiding toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << afkomst afkomstig >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen