Betekenis actie

Wat betekent actie? Hieronder vind je 11 betekenissen van het woord actie. Je kunt ook zelf een definitie van actie toevoegen.

1.

5   1

actie


Een maatregel die wordt doorgevoerd om de loop van een project of een proces te beinvloeden.
Bron: kennisconsult.nl

2.

5   1

actie


het recht welk men ergens toe heeft, opspraak, aanspraak, aanspraak in rechte recht om te vervolgen dat iemand toebehoord
Bron: dumont-andre.nl

3.

5   3

actie


het recht welk men ergens toe heeft,
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

4.

3   2

actie


zelfstandig naamwoord - beweging of handeling
Voorbeeld: Jan houdt niet van stilzitten, hij wil actie. de politie moet in actie komen
[de politie moet iets gaan doen]
we gaan actie voeren tegen dat plan
[we gaan iets doen tegen dat plan]
Bron: www.muiswerk.nl

5.

2   1

Actie


zichtbare handeling tijdens het dramatisch spel
Bron: scholieren.com

6.

2   1

Actie


Een overheid, zegt het internationaal recht, moet datgene ondernemen dat nodig is om tegemoet te komen aan internationale en nationale wettelijke verplichtingen. Zo'n daad of 'actie' is bijvoorbeeld het uitvoeren van een wet, de berechting van schenders van mensenrechten en andere wetsovertreders, het treffen van voorzieningen zodat mensen een menswaardig leven kunnen leiden, of het naleven van het klachtrecht. Als een overheid dat niet doet, kunnen burgers in actie komen. Acties en campagnes worden volop gevoerd door niet-gouvernementele organisaties (ngo's). Zo'n actie heeft een duidelijk omschreven doel. Bijvoorbeeld, Amnesty International wil dat de doodstraf wordt afgeschaft, een milieuorganisatie wil verhinderen dat een olieplatform wordt afgezonken, een organisatie van gevangenen wil een betere bezoekregeling. Soms is een actie kleinschalig en plaatselijk, soms is ze wereldwijd. Vooral na 1960 namen de actiegroepen een grote vlucht. Er kwamen internationale organisaties zoals Amnesty International (1961), Greenpeace (1971), Artsen zonder Grenzen (1971) en Human Rights Watch (1979). Grote organisaties zetten een scala van middelen in: brieven, petities, lobby, publiciteit, bewustwording en vaak ook het verlenen van materiële of immateriële steun. Amnesty International voert jaarlijks vele honderden acties voor individuen, waaronder bliksemacties. Een langlopende actie of een actie die gevoerd wordt samen met andere organisaties wordt vaak 'campagne' genoemd. Actiegroepen zijn een heel belangrijk onderdeel van de civil society, het maatschappelijk middenveld. Een gevaar dat grotere actiegroepen bedreigt is dat ze almaar professioneler en commerciëler worden en in de loop der jaren de binding met de eigen achterban verliezen. Vaak wordt dan ook de 'legitimering' van de organisaties in twijfel getrokken. Organisaties met een sterke democratische structuur, een actieve achterban en een goed omschreven werkterrein, zoals Amnesty International, kunnen hun legitiem karakter het best garanderen. Acties zijn van alle tijden. In de komedie Lysistrata van de Griekse toneelschrijver Aristofanes (5e eeuw v.Chr.) besluiten vrouwen hun mannen geen seks te gunnen zolang die geen einde maken aan de oorlog. Massale publieksacties bestaan al zeker tweehonderd jaar. Vroege voorbeelden van publieksacties in de VS waren het 'Comité ter afschaffing van de slavenhandel' dat tussen 1787 en 1819 actief was; de actie met pamfletten die in 1886 in Chicago werden uitgedeeld om te protesteren tegen de vervolging van communisten; en de massa's brieven die het ministerie van Justitie kreeg als protest tegen het lynchen van zwarte activisten in 1890. Internationaal georganiseerde actiegroepen kwamen op in de strijd tegen de slavernij, in de vroege 19e eeuw.
Bron: amnesty.nl

7.

2   1

Actie


In de moderne natuurkunde is de actie een kenmerk van een traject/evolutie van een natuurkundig systeem over een tijdsperiode. Preciezer: het is een functionaal die aan elk mogelijk traject van een systeem een apart getal toekent. Dit getal drukt in zekere zin uit hoeveel die bepaalde beweging 'kost'. De kracht van deze definitie is als volgt: van alle mogelijke evoluties van een systeem, zal net d├ęze gevolgd worden, waarvoor de actie ('kostprijs') minimaal is. Dit wordt ook wel het principe van de kleinste actie genoemd. Het begrip actie biedt de mogelijkheid om te specificeren hoe een systeem door de tijd evolueert. De actie van een systeem wordt meestal genoteerd als S. De eenheid van actie is Joule-seconden in SI-eenheden).
Bron: nl.wikipedia.org

8.

3   2

actie


het recht welk men ergens toe heeft, opspraak, aanspraak, aanspraak in rechte recht om te vervolgen dat iemand toebehoord
Bron: computergenealogie.org

9.

2   2

actie


 • handeling, bedrijvigheid Actie ondernemen. Ik heb hem nog nooit zo in actie gezien.
 • georganiseerde campagne die een bepaald, meest sociaal of politiek, doel nastreeft Er werd actie gevoerd tegen het gebruik van genetisch gemanipuleerde levensmiddelen.
 • iets dat de aandacht vasthoudt, een spectaculaire vertoning Zij verlangt niet naar een heleboel actie maar naar een relatie.
 • film- en video-/computerspelletjesgenre dat wordt gekenmerkt door veel spektakel De film is vooral leuk als je van het genre actie houdt.
 • ( natuurkunde ) natuurkundige grootheid die wordt uitgedrukt in energie maal tijd Van ieder golfje kun je van een afzonderlijke constante actie spreken, namelijk energie maal tijd.
 • commercieel gebaar dat de verkoop van bepaalde goederen of diensten moet bevorderen, reclamestunt De WK- actie van Albert Heijn.
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 10.

  2   2

  actie


  (burgerlijk procesrecht) gerechtelijke stappen ondernemen. Bijv. ~ op grond van onrechtmatige daad.
  Bron: juridischwoordenboek.com

  11.

  1   1

  actie


  het recht welk men ergens toe heeft, opspraak, aanspraak, aanspraak in rechte recht om te vervolgen dat iemand toebehoord
  Bron: home.planet.nl


  Betekenis van actie toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << activeren acteurs >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen