Betekenis aardgas

Wat betekent aardgas? Hieronder vind je 7 betekenissen van het woord aardgas. Je kunt ook zelf een definitie van aardgas toevoegen.

1.

0   0

aardgas


zelfstandig naamwoord - gas dat uit de bodem komt
Voorbeeld: wij koken op aardgas
Bron: www.muiswerk.nl

2.

0   0

aardgas


 • een gas dat uit de aarde komt en dat grotendeels uit methaan bestaat Rusland is momenteel de grootste exporteur van aardgas .
 • aardgas
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 3.

  0   0

  aardgas


  Hiervan is Frankrijk niet goed voorzien. Bij Lacq ligt een aargasveld met een productie tussen de 5 en 25 miljard kub. meter per jaar. Men verwacht dat de bron rond het jaar 2000 uitgeput zal zijn.
  Bron: www.digischool.nl

  4.

  0   0

  Aardgas


  Delfstof, onder meer in de velden Annerveen (hoogst gelegen veld), Wanneperveen en De Wijk, voorts bij Emmen, Oosterhesselen, Nieuw Amsterdam en Sleen. Kleinere velden liggen bij Eleveld, Roden, Vries en Norg. Aardgas wordt verondersteld te zijn ontstaan door inkoling van organisch materiaal uit sedimenten uit het Boven Carboon. Het organische materiaal werd ongeveer 350 miljoen jaar geleden gevormd uit een modderige brei van afgevallen bladeren en waterplanten met plankton en kleine diertjes. Het gas is gemigreerd naar poreuze zandstenen. Weglekken wordt belet door de ondoorlatende zoutlagen en breukvlakken uit het Boven Perm. Het gas ligt gemiddeld op 3000 m diepte. De temperatuur is hoog, tot 120 graden Celsius, evenals de druk die kan oplopen tot 500 bar (een fietsband heeft 2 bar druk). Het gasveld Annerveen met een geschatte grootte van 64x10 tot de negende macht m3 is na Slochteren het grootste in Nederland. Het kwam in 1973 in productie. Hierna volgden Eleveld (1975), Roden (1976) en Norg (1983). Gas is ook aangetroffen in het Onderkrijt en zelfs in het Tertiair en komt dan uiteraard op geringere diepte voor tot 500 m. Zie ook: Geologie. Nederlands gas wordt geëxporteerd naar het buitenland. Het buizenstelsel wordt ook ter beschikking gesteld voor internationaal transport. Onder de indruk van de grote voorraad in de jaren '60 en '70 en in de verwachting dat kernenergie de rol van aardgas zou overnemen, zijn langjarige leveringscontracten met het buitenland afgesloten. De gasvoorraad is echter niet oneindig. Daarom heeft de regering in 1974 besloten tot het zgn. 'Kleine Velden Beleid' waarin de opsporing van kleinere velden wordt gestimuleerd. Tientallen kleinere velden zijn in productie, met de bedoeling het resterende gas in de grote velden te sparen. Ook wordt gas geïmporteerd nu de energiemarkt open ligt. Met name Rusland, met een enorme voorraad is in toenemende mate een belangrijke leverancier. In 2001 sloot de Gasunie een contract met het Russische Gazprom om gedurende 20 jaar, per jaar 4 miljard m3 gas te importeren. Daarnaast verhuurt de Gasunie ondergrondse opslagruimte aan de Russen. De afzet van aardgas kent pieken in het winterverbruik. Uit het grote Groninger gasveld is reeds zoveel aardgas gewonnen, dat de druk niet voldoende meer is om aan de piekvraag te voldoen. Gedurende de zomer wordt gas in een ondergrondse opslag geïnjecteerd. In Langelo worden daartoe halflege kleine gasvoorkomens gebruikt. De gasopslag in Langelo dient om te voorzien in aardgas van algemene calorische waarde, o.a. voor huishoudelijk gebruik. In de andere opslag in Grijpskerk wordt gas met een hogere calorische waarde opgeslagen. Oorspronkelijk was de gasdruk in Langelo 327 bar. Om die druk te herstellen, is 10 miljard m3 gas geïnjecteerd. Het gasveld is aangesloten op een hoofdtoevoerleiding van het landelijke distributienet (zie: Aardgastransportleidingen). Bij de aanleg van dit transportsysteem is de Gasunie uitgegaan van een capaciteit voldoende voor een gemiddelde etmaaltemperatuur van -15 graden Celsius. Deze situatie doet zich eens per 50 jaar voor. De gasproductie in de winter heeft een capaciteit van 80 miljoen m3 per dag. De fakkelpijp op de bestaande gasvelden, die gebruikt wordt om de gasdruk te controleren, is in Langelo vanwege inpassing in het vlakke beekdalmilieu, teruggebracht van 85 naar 45 m. [van Heuveln & Houtman]
  Bron: www.encyclopediedrenthe.nl

  5.

  0   0

  aardgas


  gas uit de aarde, grotendeels uit methaan bestaand
  Bron: aquo.nl

  6.

  0   0

  Aardgas


  Aardgas is een van de fossiele brandstoffen. Het ontstaat bij hetzelfde proces dat tot de vorming van aardolie leidt en vertegenwoordigt de lichtere fractie organische producten van dat proces. Aardgas wordt vaak samen met aardolie gevonden, hoewel soms het gas kans ziet in andere aardlagen door te dringen dan de veel zwaardere olie en er zo een scheiding kan zijn ontstaan. In Europa wordt aardgas vooral in en rond de Noordzee aangetroffen onder andere onder het noorden van Nederland (zie ook Aardgaswinning in Nederland). Aardgas uit het Groningse Slochteren bestaat voor 81,9% uit CH4 (methaan), voor 3,3% uit hogere gasvormige koolwaterstoffen, en voor 14% uit stikstofgas en 0,8% kooldioxide. Aardgas van andere winplaatsen heeft vaak een andere samenstelling en bevat soms ook waterstofsulfide ("zuur gas"). In het verleden is aardgas vaak als een afvalproduct beschouwd van oliewinning en eenvoudigweg 'afgefakkeld'. Ook nu gebeurt dit nog wel als het erg ver van de bewoonde wereld aangetroffen wordt en het transport naar de consument te veel problemen oplevert. Dit is ecologisch gesproken erg jammer omdat van de fossiele brandstoffen aardgas de schoonste soort is. Affakkelen is echter wel beter dan het methaan simpelweg laten ontsnappen naar de atmosfeer omdat de bijdrage aan het broeikaseffect van methaan ca. 25 maal hoger is dan kooldioxide. Nog beter zou het zijn om het gas weer de bodem in te pompen. Dit is bijna altijd mogelijk maar vergt enige extra investering. In arme landen weigeren zowel regeringen als oliemaatschappijen vaak om deze investeringen te doen. Methaan levert bij verbranding dubbel zoveel water als kooldioxide terwijl steenkool voornamelijk in kooldioxide wordt omgezet. Bovendien geeft aardgas vrijwel geen roet of as. Het is ook veel gemakkelijker dan steenkool of aardolie te ontdoen van onzuiverheden zoals zwavel met het Clausproces.
  Bron: nl.wikipedia.org

  7.

  0   0

  Aardgas


  Een fossiele brandstof in de aardbodem. Bij het verbranden van aardgas komt er minder kooldioxide en zwavel vrij dan bij het verbranden van aardolie. In sommige gevallen kan aardgas worden vervangen met biogas, een vernieuwbare brandstof.
  Bron: esab.nl


  Betekenis van aardgas toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << aardgasbel aam >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen