Betekenis aandacht

Wat betekent aandacht? Hieronder vind je 8 betekenissen van het woord aandacht. Je kunt ook zelf een definitie van aandacht toevoegen.

1.

7   1

aandacht


gerichte belangstelling of interesse
Bron: nl.wiktionary.org

2.

4   1

Aandacht


Aandacht is het cognitief proces van het gericht waarnemen van de omgeving. Aandacht wordt soms ook opgevat als het toekennen van verwerkingscapaciteit. Het is verwant aan begrippen als: alertheid, concentratie en selectief verwerken van informatie. Voorbeelden zijn het naar iemand luisteren in een drukke omgeving, het kijken naar een spannende film op de televisie, of het geconcentreerd volgen van de bal door een tennisspeler.
Bron: nl.wikipedia.org

3.

4   1

aandacht


De aandacht is het door de geest bewust gerichte waarnemingsvermogen. De geest neemt waar door het innerlijke licht in zichzelf vormbaar open te stellen voor indrukken van buiten. Daardoor kan van gebeurtenissen in de buitenwereld in de geest een lichtbeeld worden gevormd, wat een ervaringsbeeld is. Een ervaringsbeeld is een innerlijke afdruk of kopie in de geest van een uiterlijke gebeurtenis. Daardoor wordt de geest zich van die gebeurtenis bewust. Door aandachtig te zijn, kiest de geest zelf welk onderwerp zal worden waargenomen en stelt zich dan bewust en beheerst voor alleen dat éne, bepaalde onderwerp open. Door de aandacht vervolgens voldoende lang vast te houden, is de geest in staat dat éne onderwerp volledig in zich op te nemen. Alleen van dat onderwerp wordt de geest zich vervolgens duidelijk bewust. Door het vermogen de waarneming bewust en beheerst op één onderwerp te kunnen richten, kan de geest voorkomen dat de aandacht over verschillende onderwerpen verdeeld raakt. Door aandacht te hebben, stelt de geest zichzelf open voor iets of iemand anders en laat die ander zo tot zich toe. Door aandacht te hebben, brengt de geest de persoonlijke verbinding met de ander tot stand, waarna de werkzaamheid van het denken en voelen pas kan beginnen en de begripsmatige en gevoelsmatige verbondenheid met de ander kan volgen. Aandacht hebben voor een ander (zichzelf voor een ander openstellen) is daardoor het meest wezenlijke, wat de geest een andere geest kan 'schenken'. Aandachtig zijn naar een ander toe betekent het tonen van belangstelling voor de ander en daardoor wordt de persoonlijke band geschapen, waardoor begrip en liefde kunnen volgen. Aandacht is daardoor een van de deugden: het is het uitgekeerde waarnemingsvermogen in de ontwikkelde, bewust beheerste toestand; waarbij de uitgekeerde instelling wordt gekenmerkt door gemeenschapszin. Aandacht wordt ook wel aangeduid met het leenwoord 'concentratie'. Dit is afkomstig van het Latijnse 'con-centrare' en betekent: 'in het midden samenbrengen'. De betekenis van 'concentratie' komt daardoor overeen met wat onder 'zelfbezinning' wordt verstaan (zie: zelfbezinning). Wat 'aandacht' betreft beperkt de betekenis van het woord concentratie zich tot de aandacht voor dingen en zaken. Ook wordt wel het Latijnse leenwoord 'focus' gebruikt, dat echter alleen 'brandpunt' betekent. Dit woord geeft niet weer, wat er in de géést gebeurt. Het gebruik van dit woord komt voort uit de toestand van onbewuste vereenzelviging met het stoffelijke bestaan, waardoor het líjkt alsof de aandacht naar buiten gaat. In werkelijkheid stelt de geest zich voor het onderwerp open en laat dat zo tot het innerlijk van zichzelf zich toe. In de zin 'Het staat in het brandpunt van de belangstelling' is het de geest waaruit belangstelling uitgaat naar het onderwerp. In de zin 'Focussen op een onderwerp' wordt de geest niet aangeduid en telt alleen het onderwerp. Het gebruik van dit soort leenwoorden verarmt de Nederlandse taal.
Bron: geestkunde.net

4.

4   1

aandacht


Aandacht is het cognitief proces van zich selectief richten op één aspect van de omgeving, terwijl ander aspecten worden genegeerd.
Bron: kennisconsult.nl

5.

3   2

Aandacht


Concentratie is een andere benaming voor aandacht. Aandacht kan verminderen wanneer iemand slaperig is of wanneer er geen goede balans is in essentiële stoffen in het lichaam zoals mineralen, vitamines of ijzer.
Bron: bijsluiterwoordenboek.nl

6.

3   2

Aandacht


Functie van het psychisch apparaat, het meest uitvoerig besproken in Ontwerp van een psychologie (1950c).  In het topografisch model schept aandacht de voorwaarden voor het bewust kunnen worden van voorbewuste excitatieprocessen. (1915e; 7: 91n). In het structurele model is aandacht het periodiek aftasten van de buitenwereld met bezettingsquanta [affect], een functie van het Ik in dienst van de realiteitstoetsing. (1916-17f; 7: 115). In de praktijk werkt de psychoanalyticus met gelijkzwevende aandacht. [WL]
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

7.

2   1

aandacht


Ogen en oren voor de ander hebben
anoniem op 2016-02-03

8.

1   4

Aandacht


Aandacht, v. gmv. *-IG, bn. (-er, -st), *-IGLIJK, bijw. *-ELOOS, bn. (-eloozer, -eloosst), (beter: meest aandachteloos), zonder aandacht.
Bron: dbnl.org


Betekenis van aandacht toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< aanbrengen aandachtig >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen