Betekenis Welvaart

Wat betekent Welvaart? Hieronder vind je 29 betekenissen van het woord Welvaart. Je kunt ook zelf een definitie van Welvaart toevoegen.

1.

24   12

Welvaart


de mate waarin mensen in hun behoeften kunnen voorzien.
Bron: scholieren.com

2.

26   15

welvaart


(economie) meten van de rijkdom van mensen.
Bron: juridischwoordenboek.com

3.

10   6

Welvaart


de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd.
Bron: scholieren.com

4.

11   9

Welvaart


duidelijk zal zijn dat bij toenemende welvaart de productie en consumptie zullen groeien en bij afnemende welvaart is dit andersom.
Bron: collegenet.nl

5.

11   9

Welvaart


duidelijk is geworden dat bij toenemende welvaart de productie en consumptie gaan toenemen en de druk op het milieu groter wordt.
Bron: collegenet.nl

6.

11   9

Welvaart


de mate waarin mensen in hun behoefte kunnen voorzien.
Bron: scholieren.com

7.

6   5

welvaart


(algemeen) "De mate waarin de schaarste is opgeheven, ofwel de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse, alternatief inzetbare middelen. Het gaat hierbij niet alleen om zaken als geld en inkomen. Ook bijv. de hoeveelheid vrije tijd waarover iemand kan beschikken, de recreatiemogelijkheden en de kwaliteit van het natuurlijk leefmilieu bepalen de totale welvaart. (Schöndorff c.s.)."
Bron: juridischwoordenboek.com

8.

2   2

welvaart


De mate waarin in de uiteenlopende menselijke behoeften is voorzien. Het gaat hier niet alleen om goederen en diensten, maar ook om vrije tijd, recreatieve mogelijkheden, kans op arbeid, milieuomstandigheden, enzovoort.
Bron: kennisconsult.nl

9.

2   2

Welvaart


Welvaart is een term die aangeeft dat het goed gaat met de maatschappij, hoe hoger de welvaart in een land is, hoe beter de inwoners het hebben. Onder invloed van bepaalde omstandigheden in de economische toestand, kan de welvaart stijgen of dalen.
 barbara op 2014-04-06

10.

2   2

Welvaart


"Toestand dat het economisch goed gaat met een gebied en zijn bewoners
anoniem op 2014-04-27

11.

1   3

Welvaart


de mate waarin de bewoners van een land in hun behoeften kunnen voorzien
Bron: scholieren.com

12.

2   4

Welvaart


Welvaart is de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd. Het is een kwalitatieve maatstaf. Men spreekt ook wel van welvaart in ruime zin. Van de behoeften wordt aangenomen dat deze groter zijn dan de beschikbare middelen. Er is dus sprake van een tekort, ook wel relatieve schaarste genoemd. Welvaart is niet direct meetbaar. Het BNP per capita wordt veelal als maatstaf gebruikt, omdat deze objectief meetbaar is. Verder spelen ook vrije tijd en ontspanning een rol in het begrip. Het BNP per capita houdt verder geen rekening met inkomensverdeling en de ontwikkeling van natuurlijk kapitaal. Tezamen vormen zij het nut dat mensen kunnen ervaren. Indien sprake is van een indicator die meer dan een van de bovengenoemde aspecten combineert wordt in het Engels gesproken van een "Measure of economic welfare". Vaak wordt de term welvaart gecombineerd met de term welzijn, om zo tot een brede definitie van positieve factoren in het leven van mensen te komen. Wie welvaart in de ruime zin hanteert, heeft aan de term welzijn geen behoefte.
Bron: nl.wikipedia.org

13.

0   2

Welvaart


De mate waarin iemand in staat is zijn behoeften te bevredigen bepaalt diens welvaart. Welvaart is de verhouding tussen behoeften en bevrediging van die behoeften. Welzijn is de toestand waarbij men in materieel en geestelijk opzicht voorspoedig, gelukkig is.
anoniem op 2016-02-17

14.

3   6

welvaart


( economie ) de mate waarin de behoeften met de beschikbare middelen kunnen worden bevredigd In de jaren 1950 is de welvaart enorm toegenomen, maar soms ging dat ten kost van het welzijn.
Bron: nl.wiktionary.org

15.

2   5

welvaart


overkoepelend begrip voor de mate waarin voorspoed en behoeftenbevrediging van de bevolking zich binnen de maatschappij hebben ontwikkeld
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

16.

3   6

welvaart


is de mate waarin de behoeften bevredigd (kunnen) worden. In formulevorm zou men dit kunnen schrijven als middelen gedeeld door de behoeften. Dit is geen formule waarmee gerekend kan worden, omdat de behoeften niet te meten zijn. Toch ziet men met deze formule de betrekkelijkheid van het welvaarstbegrip, omdat als niet alleen de middelen toenemen maar ook de behoeften, dat dan de welvaart niet hoeft te stijgen! Deze betrekkelijkheid wordt nog duidelijk wanneer men onderscheid maakt in welvaart in enge zin en in ruime zin. Sommigen beweren dat het inkomen eigenlijk te hoog is, omdat geen of onvoldoende rekening wordt gehouden met de negatieve extere effecten. Anderzijds kan men beweren dat het inkomen eigenlijk te laag is, omdat geen rekening wordt gehouden met het de onbetaalde arbeid (vrijwilligerswerk, vriendendiensten, zelfklussen), en het zwart werken.
Bron: mkalk.home.xs4all.nl

17.

1   4

Welvaart


De mate van behoeftebevrediging, voor zover deze afhankelijk is van het omgaan met schaarse middelen.
Bron: kerneconomie.nl

18.

1   4

Welvaart


mate waarin de bewoners van een land in hun behoeftes kunnen worden voorzien.
Bron: scholieren.com

19.

3   6

Welvaart


mate waarin de schaarste is opgeheven, of de mate waarin in de behoeften is voorzien door het gebruik van schaarse, alternatief aanwendbare middelen
Bron: scholieren.com

20.

2   5

Welvaart


toestand van gunstige ontwikkeling in maatschappelijk en vooral economisch opzicht, rijkdom.
Bron: scholieren.com

21.

2   5

Welvaart


de mate waarin mensen in staat zijn te voorzien in de behoeften voor zover daarvoor schaarse middelen nodig zijn.
Bron: scholieren.com

22.

2   5

Welvaart


Welvaart is de mate waarin de schaarste wordt verminderd. Dit betekent niet alleen dat welvaart om veel geld en om veel inkomen gaat, maar ook over bijvoorbeeld vrije tijd. Vrije tijd is immers ook een schaars goed. Welzijn is een totaal ander begrip dat buiten de economie staat. Welzijn is je gevoel van 'wel bevinden'. Een voorbeeld: Je gaat op je vrije dag (welvaart) lekker uit eten (welvaart) met je vriend/ vriendin waar je heel erg verliefd op bent (welzijn) en je geniet enorm van het leven (welzijn).
Bron: economische-begrippen.nl

23.

2   5

welvaart


het in staat zijn om meer behoeften te kunnen bevredigen
Bron: blaucapel.nl

24.

3   6

Welvaart


Fortuin, Rijkdom, Vermogen, Voorspoed, Welstand, Welvaren, Welzijn
Bron: complete-encyclopedie.nl

25.

2   5

welvaart


de mate waarin met behulp van schaarse, alternatief aanwendbare middelen aan behoeften kan worden voldaan.  Welvaart is persoonlijk en is dus een subjectief begrip.  Het is niet meetbaar.  (19) Een graadmeter voor de welvaart is het BBP, maar het BBP houdt  geen rekening met zaken zoals milieu, vrije tijd en inkomensongelijkheid.  (28) Zie ook Economie BOX.  
Bron: home.wanadoo.nl

26.

2   5

welvaart


welvaartzn welvaart ( mv) ['wɛlvart] toestand dat het economisch goed gaat met een gebied en zijn bewoners De welvaart is toegenomen, maar het milieu is vervuild.
Bron: nl.thefreedictionary.com

27.

1   4

welvaart


† welvaart. Reeds mnl. mnd. Hd. wohlfart v. sedert 1501.
Bron: etymologiebank.nl

28.

1   4

Welvaart


Welvaart is de mate waarin mensen in hun behoeften kunnen voorzien met behulp van de middelen die hen tot beschikking staan. Welvaart bestaat uit twee vormen, welvaart in enge zin en welvaart in ruime zin. De welvaart in enge zin (ook wel materiële welvaart) gaat over de hoeveelheid goederen en diensten die een persoon, bedrijf of zelfs land tot zijn beschikking heeft. Hierbij worden niet-materiële zaken niet meegeteld. De negatieve effecten op bijvoorbeeld het milieu spelen hierbij dus geen rol. Als indicator van de hoogte van de welvaart in enge zin wordt vaak het inkomen of de koopkracht genomen. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de welvaart in enge zin. Bij de welvaart in ruime zin wordt rekening gehouden met alle schaarse middelen, dus ook de niet-materiële middelen, zoals de kwaliteit van het milieu. Het is mogelijk dat de welvaart in enge zin stijgt, omdat de koopkracht van de burgers groter wordt. Maar de welvaart in ruime zin kan dan juist dalen, als iemand de omvangrijkere milieuvervuiling door meer productie zwaarder vindt wegen dan het stijgen van de koopkracht.
Bron: ensie.nl

29.

2   6

Welvaart


Over structurele welvaart kan men spreken: Welvaart is de resultante van de volledige economische cyclus (conjunctuurbeweging) waarbij de som der getallen een positief resultaat dienen weer te geven, en welke in de vorm van procenten dient te worden uitgedrukt. `AJR`
A.J. Reumkens op 2017-02-05


Betekenis van Welvaart toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< weglopers welkom >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen