Betekenis Tevens

Wat betekent Tevens? Hieronder vind je 8 betekenissen van het woord Tevens. Je kunt ook zelf een definitie van Tevens toevoegen.

1.

11   11

Tevens


Tevens is een bijwoord en betekent ook. Tevens kent veel synoniemen, enkele daarvan zijn: tegelijk, daarbij, alsmede, eveneens en daarnaast. De zin: 'Hij heeft behalve een fiets, tevens een auto ter beschikking' geeft aan dat hij niet alleen een fiets maar ook een auto heeft. In plaats van tevens zou ook het synoniem tegelijk gebruikt kunnen worden: 'De derde en tegelijk laatste editie van dit boek komt morgen uit.' Een ander synoniem is daarbij: 'Daarbij is het zo dat je wel een middag rust kunt gebruiken.' Hier kan daarbij dus vervangen worden door tevens. Een andere synoniem van tevens is alsmede: 'De band speelt rock alsmede popmuziek'. In de zin: 'Net als Laura heeft hij eveneens een nieuwe telefoon gekocht' is eveneens een synoniem voor tevens. Tot slot is daarnaast ook een veelgebruikt synoniem voor tevens: 'Hij maakt auto's klaar, daarnaast is hij winkelier'.
Bron: ensie.nl

2.

7   11

tevens


bijwoord - net als iemand of iets anders
Voorbeeld: dit gebouw is een kerk, maar het wordt tevens als bioscoop gebruikt
synoniemen: eveneens ook alsmede
Bron: www.muiswerk.nl

3.

8   13

tevens


[o.] ook
Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

4.

4   10

Tevens


Tevens, bijw. gelijktijdig; tegelijk; ook.
Bron: dbnl.org

5.

3   10

tevens


Bijwoord tevens
 • daarbij, ook Het tweede en tevens laatste boekje.
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 6.

  3   11

  Tevens


  Daarbij, Daarnevens, Desgelijks, Dito, Eveneens, Evenzeer, Evenzo, Idem, Idem dito, Insgelijks, Item, Mede, Ook, Tegelijk
  Bron: complete-encyclopedie.nl

  7.

  4   12

  tevens


  tevens bw. ‘bovendien, ook’ Mnl. teffens, tevens ‘ineens, tegelijkertijd, in één keer’ in als hy dat hout vercoope wille, zoo zal hy een stapel teffens vercoopen ‘... een stapel tegelijk ...’ [1347; MNW opstapelen], Teffens quamen dese tyene ‘deze tien (personen) kwamen tegelijk aan’ [1390-1400; MNW-R], die van twee kijnderen tevens bevallen was [1444; MNW tevens]; vnnl. teffens ‘tegelijk, tegelijkertijd’ [1599; Kil.], Van hem, die t'effens man en vader zal verstrecken ‘door hem die zowel man als vader zal zijn’ [1618; iWNT], teffens ‘bovendien, ook’ in Hier moet ... t'effens worden neêrgedrukt ‘hier moet het bovendien worden onderdrukt’ [1689; iWNT]; nnl. teffens, tevens ‘id.’ [1708; Sewel NE], in Zynen Neef, die teffens zyn Voogd was [1760; iWNT]. Gevormd uit het voorzetsel → te 1 ‘in’ en het bn. → effen ‘gelijk, gelijkmatig’ met bijwoordelijke -s (zie → -s 2). De oorspr. betekenis is zoveel als ‘in het gelijke’. De oudste, en in het Middelnederlands gewone vorm, is teffens. Net als bij even naast effen, en → nevens naast neffens, ontstond ook bij teffens de nevenvorm tevens, die in het Nieuwnederlands geleidelijk de overhand kreeg. Tot in de 17e eeuw was de enige betekenis ‘ineens, tegelijkertijd’. Het woord stond meestal voor of achter een bepaling van hoeveelheid. Het woord raakte verouderd, maar bleef in de Nieuwnederlandse schrijftaal bewaard in de afgeleide betekenis ‘bovendien, en tegelijkertijd ook’, waarbij het tijdsaspect steeds meer op de achtergrond raakte. Het woord is tegenwoordig synoniem met ‘ook’, maar behoort tot de formele taal.
  Bron: etymologiebank.nl

  8.

  2   10

  Tevens


  Tevens is een bijwoord dat 'alsook' betekent. Het woord 'tevens' kent vele synoniemen, waaronder: evenals, daarnaast, gelijktijdig, daarbij, ...
  Een voorbeeld: De derde en tevens ook de laatste toespraak... betekent: De derde en gelijktijdig de laatste toespraak ....
   turelinckx op 2014-04-09


  Betekenis van Tevens toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << Tevel tevergeefs >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen