Betekenis Telepathie

Wat betekent Telepathie? Hieronder vind je 10 betekenissen van het woord Telepathie. Je kunt ook zelf een definitie van Telepathie toevoegen.

1.

4   0

Telepathie


Onder telepathie (van het Oudgriekse τῆλε (tele), ver en παθος (pathos), gevoel) verstaat men het vermogen tot rechtstreekse overdracht van gedachten en gevoelens en van informatie op afstand zonder gebruik van taal of technische hulpmiddelen. Het wordt wel het "zesde zintuig" genoemd. Het woord "telepathie" is een samenstelling van het Griekse τηλε (tele, ver, op afstand) en πάθεια (patheia, ontvankelijkheid). Het bestaan van telepathie is nog nooit wetenschappelijk aangetoond, en het fenomeen wordt dan ook vooral geassocieerd met het paranormale.
Bron: nl.wikipedia.org

2.

4   1

telepathie


zelfstandig naamwoord - het op afstand kennen van gedachten en gevoelens van een ander
Voorbeeld: wij belden op hetzelfde moment naar elkaar; dat was telepathie
Bron: www.muiswerk.nl

3.

4   1

telepathie


paranormale gedachtenoverbrenging bij van elkaar verwijderde personen
Bron: nl.wiktionary.org

4.

3   1

Telepathie


Gedachtelezen, gedachten overdracht.
Bron: alleshelder.nl

5.

2   0

Telepathie


Freud definieert het verschijnsel als volgt: ‘Telepathie noemen wij, zoals u weet, het vermeende feit dat een gebeurtenis die zich op een bepaald tijdstip voordoet, ongeveer gelijktijdig bewust wordt aan een persoon die op een andere plaats vertoeft, zonder dat daarbij de ons bekende communicatiekanalen een rol spelen’ (1933a; 10: 105). Freud en sommigen van zijn leerlingen hadden belangstelling voor het onderwerp. In de psychoanalyse lijkt het soms alsof rechtstreekse communicatie mogelijk is van onbewuste naar onbewuste: Gedankenübertragung.
Bron: psychoanalytischwoordenboek.nl

6.

2   0

Telepathie


Telepathie is het invallen van denkbeelden die uit een vreemd bewustzijn komen. Dit berust waarschijnlijk op de onderlinge samenhang tussen het bewustzijn van mensen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat iemand aan een bepaald persoon denkt en kort daarop een sms-je ontvangt of wordt gebeld door degene waar de gedachten net naar uitgaan. Soms kan het ook zijn dat iemand zich onrustig voelt en niet weet waar dit gevoel vandaan komt, terwijl later blijkt dat er iets aan de hand is met een familielid. Sinds circa 1900 wordt tamelijk intensief onderzoek verricht naar het verschijnsel telepathie volgens de methode Wilhelm Tenhaeff (1894-1981), bijzonder hoogleraar parapsychologie. Dit bracht aan het licht dat gevoelsbindingen het telepathisch contact zeer gunstig beïnvloeden. Het gaf ook aanleiding tot het vermoeden dat de telepathische bewustzijnsgemeenschap voor een belangrijk deel herleid kan worden tot een regressieverschijnsel. Het telepathisch vermogen is bij de een meer ontwikkeld dan bij de ander. Hooggevoelige mensen zijn hier ook meer vatbaar voor.
Bron: ensie.nl

7.

1   0

telepathie


Telepathie betekent letterlijk 'voelen op afstand'. De term is een afkorting voor mentale telepathie en verwijst naar gedachtenlezen of gedachtencommunicatie via ESP. De term werd bedacht door paranormaal onderzoeker Frederick W.H. Myers (1843-1901) in een artikel uit 1882 in de Proceedings of the Society for Psychical Research. Myers had een klassieke opleiding genoten en was een van de grondleggers van de moderne psychologie. - naar de alfabetische lijst -
Bron: nederlands.skepdic.com

8.

1   1

telepathie


het onvolledige of foutieve informatie een bepaalde mening opdringend
Bron: collegenet.nl

9.

1   2

telepathie


tele- voorv. ‘ver’ Nnl. in bijv. telescoop, telegraaf, telegram, telefoon, telepathie, televisie, telecommunicatie, als in: nnl. zoo dat om ze gemakkelyker te zien, een Telescoop van 2 voet moest werden gebruikt [1758; Leeuwarder Courant], uitvinding van een telegraphe of correspondentiewyzer [1794; Picarta], overeenkomsten gesloten door middel van brieven, boden, openbare aankondigingen of telegrammen [1860; Picarta], telephone ‘toestel voor geluidsoverdracht op afstand’ [1875; WNT], Ze hebben zelfs voor die eigenaardige gemeenschap op een afstand een mooi Grieks woord samengesmeed dat telepathie heet [1898; Leeuwarder Courant], het vraagstuk der televisie, het vèr zien van levende beelden [1910; Leeuwarder Courant], een Internationale Unie van Telecommunicatie [1935; Het Vaderland], zoals men de radio of de televisie aanzet [1958; WNT Aanv.]. Internationale ontlening aan Grieks tēle-, combinatievorm van het bijwoord tẽle ‘ver weg, op afstand’. Grieks tẽle (Aeolisch pḗlui) is verwant met: Sanskrit caramá ‘verst verwijderd’, cirás ‘langdurig’; Welsh pell ‘ver’; < pie. *kwelh1- ‘ver in afstand, ver in tijd’ (IEW 640), dat wrsch. dezelfde wortel is als de wortel *kwelh1- ‘draaien, keren, wenden’ (LIV 386, i.h.b. noot 1) van → wiel. De meeste zelfstandige naamwoorden met tele- zijn internationale wetenschappelijke termen. De hierboven genoemde woorden zijn gevormd met resp. de achtervoegsels → -scoop ‘kijker’; -graaf ‘schrijver, neerlegger’ en -gram ‘schrift, het schrijven’, zie → -grafie en → -graaf; -foon ‘geluid’ zoals in → grammofoon; -pathie ‘gevoel’, zie → apathie; en de woorden → visie ‘kijk, het zien’ en → communicatie ‘verbinding, uitwisseling van informatie’.
Bron: etymologiebank.nl

10.

4   5

Telepathie


Mentale gedachten/denkbeelden overdracht en uitwisseling tussen mensen. Afstand speelt hierbij geen rol. Overeenkomstig trillingsniveau wel. Hoe fijner de trilling van het etherisch lichaam hoe zuiverder het medium van overdracht. Oprechtheid van denken en spreken zijn eigen aan en een logische voorwaarde voor deze "nieuwe" vorm van communicatie die in de toekomst herkenning zal opwekken en de erkenning van de mensheid als een energetische eenheid binnen een nog grotere eenheid in wie zij leeft, beweegt en haar bestaan heeft.
 Wim van Halderen op 2017-07-31


Betekenis van Telepathie toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< teleologie tellen >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen