Betekenis Rentmeesterschap

Wat betekent Rentmeesterschap? Hieronder vind je 5 betekenissen van het woord Rentmeesterschap. Je kunt ook zelf een definitie van Rentmeesterschap toevoegen.

1.

4   2

Rentmeesterschap


de mens heeft de taak om goed voor de door God aan ons toevertrouwde aarde en het vruchtgebruik ervan te zorgen.
Bron: scholieren.com

2.

2   1

rentmeesterschap


mens heeft de taak om goed voor de aarde te zorgen waarop hij leeft.
Bron: scholieren.com

3.

3   2

rentmeesterschap


rentmeesterschap, in de confessionele politiek: zorg en belangstelling vanuit een christelijke achtergrond voor het milieu, Gods schepping en bijgevolg ook voor de mens; een bijzondere band met de grond en de natuur. Alhoewel oud-premier Lubbers de term populair maakte, werd rentmeesterschap al in de jaren zeventig als nieuw begrip gemunt door prof. Goudzwaard, destijds de schrijver van het CDA-programma.Uitgangspunten als gerechtigheid, solidariteit en zorg voor het milieu (rentmeesterschap heet dat in CDA-jargon) werden opgepoetst. (Het Parool, 18/04/92) Centraal in de christen-democratische visie op de milieuproblematiek staat het woord rentmeesterschap. Met andere woorden: hoe gaan we op een verantwoorde manier om met de schepping, of — voor wie minder religieus is ingesteld — het milieu? Voorlopig heeft dat rentmeesterschap gefaald, concludeert de studiecommissie. (Trouw, 25/06/93) En als je al die risico’s calculeert, en op de aanstormende jeugd let, is het dan niet verstandig om nog een paragraaf over het gezin en het rentmeesterschap in te voegen? (De Volkskrant, 11/09/93) Hoewel Klukhuhn nergens een beroep doet op het evangelisch getinte holisme dat zo graag spreekt over de menselijke plicht tot ‘rentmeesterschap’ over de natuur, laten zich in zijn standpunten minstens twee elementen uit de christelijke erfenis aanwijzen. (HP/De Tijd, 12/01/96) Van Middelkoop is ervan overtuigd dat alleen zó nog echt een draagvlak kan worden verworven voor een streng milieubeleid. ‘Je moet partijen aanspreken op hun verschillende morele grondslagen.’ Hij doelt onder meer op het begrip rentmeesterschap uit het christelijke geloof, de gedachte dat de schepping aan de mens in bruikleen is gegeven. (Trouw, 11/10/96) De gedachte van rentmeesterschap, kenmerkend voor de gelovigen van nu, is al door Calvijn verwoord in dezelfde zin als in onze tijd is gedaan door de Commissie-Brundtland. Milieudefensie citeert Calvijn: ‘Wie een akker bezit, moet dus de jaarlijkse vruchten trekken, en toezien dat hij de grond door zorgeloosheid niet uitgeput laat worden, maar hij moet zich erop toeleggen om de grond de nakomelingen over te leveren zoals hij hem heeft ontvangen, of nog beter bebouwd.’ (Trouw, 27/12/96) De Hoop Scheffer: ‘Rentmeesterschap vind ik een prachtige term. Alleen, als ik dat tegen mijn dochters van 18 en 16 zeg, dan zeggen die inderdaad: Wat bedoel je precies? En dan zeg ik: daar bedoel ik mee dat wanneer jullie straks verantwoordelijkheid dragen in deze samenleving, wij jullie niet hebben opgezadeld met een samenleving die naar de filistijnen is door wat wij nu de lucht inblazen. Nou, dat begrijpen ze heel goed hoor.’ (Elsevier, 15/11/97)
Bron: etymologiebank.nl

4.

2   2

Rentmeesterschap


Het idee dat God de aarde aan de mensen 'in bruikleen' heeft geven, speelt een grote rol binnen de christen-democratische stroming. De mens moet daarom zorgvuldig met de aarde omgaan. Omdat mensen dit samen moeten doen, is het noodzakelijk dat de overheid dat organiseert dit heet rentmeesterschap
Anoniem op 2017-05-14

5.

0   1

Rentmeesterschap


Intendance
Bron: complete-encyclopedie.nl


Betekenis van Rentmeesterschap toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< Rentegevend Rentree >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen