Betekenis Nimf

Wat betekent Nimf? Hieronder vind je 10 betekenissen van het woord Nimf. Je kunt ook zelf een definitie van Nimf toevoegen.

1.

10   2

Nimf


Nimfen (nymphen) komen o.a. voor in Keltische en Klassieke mythen. In de Griekse mythologie zijn het natuurgodinnen, dochters van Zeus en beschermers van bronnen, bergen en rivieren. Een Nimf is een erg mooie jonge onsterfelijke vrouw die nooit oud wordt. Ze wonen op de mooiste, ongerepte plekken op aarde zoals in onontdekte meren, stromen en kristalgrotten. Ze houden zich afzijdig van mensen en houden er niet van als iemand zich met hun zaken bemoeit. Ze staan er echter wel bekend om dat ze vriendelijk zijn mits ze met respect bejegend worden door een goedhartig persoon. Nimfen zijn buitengewoon intelligent en zijn zelden te vinden. Je hebt verschillende soorten nimfen in de Griekse mythologie. Ze zijn als volgt te onderscheiden: Najaden: bron - of waternimfen. Nereïden: zeenimfen. Oreaden: bergnimfen. Dryaden: boomnimfen.
Bron: histoportal.nl

2.

6   3

Nimf


Een nimf (Oudgrieks: νύμφη: bruid, gesluierd) is een Griekse halfgodin en daimon die in de natuur leeft, en vaak gebonden is aan een bepaalde plek of plantensoort. De nimf behoort tot de chtonische goden en verschijnt zeer dikwijls, evenals de - hen belagende - Satyrs, Pans, Panisken en andere wezens van dezelfde soort, in het gevolg van Dionysos (boomgod). Ze is een bevallig meisje, dat in de godsdienstige voorstellingen van de Grieken een personificatie was van het leven en de rusteloze werkzaamheid, die er heerst in de natuur. De werkkring van nimfen strekt zich dan ook over de ganse natuur uit. Zij kan zich openbaren in zowel het ruisen van de bronnen en beken, als in het ontkiemende plantenleven, in het bos en op veld en weide. Ze is een tedere, liefelijke jonkvrouw, die, al is zij over het algemeen vriendelijk gezind jegens de mensen, toch geen behagen schept in de nabijheid van menselijke woningen en van de gedruis makende dagelijkse bezigheden van dezen, maar zich schuw terugtrekt in de eenzaamheid van het woud en van het gebergte, die tot stil gepeins en zoete dromerij uitlokt. Daar leeft zij een vrolijk, gezellig leven in grotten en bergkloven, die zij bewoont. Nu eens wijdt zij zich aan de een of andere nuttige werkzaamheid, dan weer voert zij samen met andere nimfen bevallige reidansen uit en zingt vrolijke, lustige liederen, of duikt met haar tedere ledematen onder in het parelende schuim van de eenzame bronnen en beken. Zij sluit zich graag bij de hogere godheden aan, vooral bij die, welke invloed hebben op het leven van de natuur. Nimfen dienen hen dan met ijver. Daarom zien wij ze ook in de Bacchantische vrolijkheid delen van het gevolg van Dionysos, die immers ook onder de liefderijke zorg van de nimfen van Nysa was opgegroeid; dan weer begeleiden zij Aphrodite (godin van de liefde) of zij trekken op de jacht met Artemis (godin van de jacht) en worden ook geassocieerd met Pan en Hermes (god van de handel). Van deze nimfen in de engere zin van het woord, die reeds door de oudste dichters dochters van Zeus worden genoemd, moet men echter sommige persoonlijkheden, zoals Kalypso, de dochter van Atlas of van Nereus, en Circe, de dochter van Helios, en andere uitzonderen, die weliswaar ook nimfen heten, maar toch in de Griekse godenwereld een afzonderlijke plaats innemen. Volgens de oudere voorstelling van de nimfen worden zij tot de onsterfelijke goden gerekend, daar zij onder andere aan de vergaderingen van de goden deelnemen en van de mensen goddelijke verering genieten. Eveneens is ook de onsterfelijkheid hun deel en zij zijn in hun doen en laten even vrij, als de in rang en waardigheid boven hen staande goden. Later evenwel ontstond, voornamelijk met betrekking tot een deel van de nimfen, de Dryaden, de voorstelling, dat haar leven was verbonden aan dat van de boom, waarin zij zetelden, en dat b.v. een gewelddadige vernieling van die boom ook haar dood tot gevolge had.
Bron: nl.wikipedia.org

3.

7   5

nimf


nimf zn. ‘mythologisch wezen’ Vnnl. nymphe, nimphe ‘godin van lagere rang’ in O goden, goddinnen, alle nymphen ...! [ca. 1530; WNT verstrangen], ‘bron van inspiratie, geliefde vrouw’ in ick sach myn nimphe [ca. 1570; WNT], ‘mooi meisje’ in ieughdige nimphen [1621; WNT]. Ontleend, al dan niet via Frans nymphe ‘godin van lagere rang’ [1150-1200; TLF] aan Latijn nympha ‘godin van lagere rang, bruid’, dat zelf ontleend is aan Griek nýmphē ‘bruid, huwbare jonge vrouw; mooi meisje’; deze naam werd gegeven aan de godinnen van bronnen, rivieren, bergen enz., die werden voorgesteld als meisjes of jonge vrouwen. De herkomst van het Griekse woord is onduidelijk. Meestal wordt uitgegaan van verwantschap met Latijn nūbere ‘huwen, tot man nemen’; < pie. *sneubh- ‘het hof maken, huwen’ (IEW 977); gezien de betekenis ‘aaneenbinden’ is dit waarschijnlijk een uitbreiding van pie. *snēu-, *snū-, *sneu- ‘binden, ineendraaien, aaneenknopen; band, pees’.
Bron: etymologiebank.nl

4.

1   2

Nimf


Je bent een prachtig wezen dat erg mysterieus is. Je houdt ervan om buiten te zijn en de wereld te verkennen, want het geeft jou een gevoel van vrede en rust. Je gevoelens zijn belangrijk voor jou en daarom duurt het een tijdje totdat jij jezelf openstelt voor anderen.
 dylana op 2017-05-02

5.

2   4

Nimf


Let op: Spelling van 1858 nymphe, Fr., eene vrouwelijke godheid, die zeeën, vloeden, bosschen, bergen, enz. bewoont; ook insektenpop
anoniem op 2016-02-17

6.

3   7

Nimf


Een nimf is een nog niet volgroeid imago (volwassen individu). Mieren hebben geen nimfenstadium.
Bron: antforum.nl

7.

2   6

Nimf


het 'jong' van de wandelende takken en -bladeren.
Bron: wandelendetak.weebly.com

8.

2   6

Nimf


het 'jong' van de wandelende takken en -bladeren.
Bron: world-of-insects.weebly.com

9.

1   5

Nimf


Betekenis nimf
nimf is een paard op manege veldt
Nimf lover  op 2015-07-18

10.

2   8

Nimf


nimf is de afkorting voor national impijer movie film
lol op 2013-12-03


Betekenis van Nimf toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< Naga Orejones >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen