Betekenis Jurisprudentie

Wat betekent Jurisprudentie? Hieronder vind je 17 betekenissen van het woord Jurisprudentie. Je kunt ook zelf een definitie van Jurisprudentie toevoegen.

1.

5   0

Jurisprudentie


Geheel van uitspraken van rechters. De jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen.
Bron: advocatenoverzicht.nl

2.

2   0

Jurisprudentie


De uitleg van de rechters op de wetsartikelen heet jurisprudentie
Bron: verzekeringen-online.nl

3.

1   0

jurisprudentie


rechtskennis, rechtsgeleerdheid
Bron: dumont-andre.nl

4.

1   0

jurisprudentie


rechtskunde, rechtsgeleerdheid
Bron: computergenealogie.org

5.

0   0

jurisprudentie


rechtskennis, rechtsgeleerdheid
Bron: home.planet.nl

6.

0   0

Jurisprudentie


De rechtsleer die door de rechtspraak is gevormd en gehandhaafd en de systematische verzameling van arresten en vonnissen en bewerkingen daarvan. De belangrijkste rechterlijke uitspraken (de uitleg die de verzamelde hogere rechters aan de wet geven) worden wekelijks gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ). 
Bron: bellevueholidayrentals.com

7.

0   0

Jurisprudentie


De uitleg van de rechters op de wetsartikelen heet jurisprudentie
Bron: verzekering.nu

8.

0   1

jurisprudentie


Rechtsopvatting van de rechterlijke macht, blijkend uit genomen beslissingen en toegepast recht.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

9.

0   1

jurisprudentie


(staatsrecht) geheel van (gezagdragende) juridische uitspraken van rechtsprekers. Bijv. belangrijke ~ wordt gevormd door de Hoge Raad. Zijn ~ vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen.
Bron: juridischwoordenboek.com

10.

0   1

jurisprudentie


rechtskennis, rechtsgeleerdheid
Bron: home.planet.nl/~dumon002/

11.

0   1

Jurisprudentie


Geheel van uitspraken van rechters. De jurisprudentie vormt een richtlijn voor de rechtspraak in latere, soortgelijke gevallen.
Bron: uwwet.nl

12.

0   1

Jurisprudentie


Geldende opvatting van de rechtspraak (in het bijzonder van de Hoge Raad) over een juridische kwestie
Bron: om.nl

13.

1   2

jurisprudentie


de rechtsopvatting van de rechterlijke macht, zoals die blijkt uit genomen beslissingen.
Bron: aquo.nl

14.

0   1

Jurisprudentie


Onder jurisprudentie (Latijn: Iuris Prudentia, door de bezigheden van prudentes; adviseurs, experts) wordt in het algemeen verstaan de filosofie, wetenschap en toepassing van recht. De term kan echter ook refereren aan (het geheel van) uitspraken van rechters.
Bron: nl.wikipedia.org

15.

0   1

Jurisprudentie


Het geheel van uitspraken door rechters.
Bron: scholieren.com

16.

0   1

jurisprudentie


jurisprudentie zn. ‘rechtsopvatting’ Vnnl. jurisprudentia ‘rechtsgeleerdheid, rechtskunde’ in datter voor 't eerste wesen sullen twee Professoors in Theologia, twee in Jurisprudentia ..., een Professoor Latinæ Linguæ, etc. [1575; WNT professor], jurisprudentie [1658; Meijer]; nnl. ‘rechtsopvatting, toegepaste rechtspraak’ in alzoo vormt zich daar van zelven een soort van stelsel van bestuur, vestigt zich eene jurisprudentie, hetgeen voor veranderlijkheid en inconsequentie behoedt [1864; WNT Aanv.]. Internationaal woord, ook Frans jurisprudence ‘rechtsgeleerdheid’ [1562; Rey], ‘rechtsopvatting’ [1611; Rey], Engels jurisprudence ‘rechtsgeleerdheid’ [1628; OED], ontleend aan Laatlatijn iurisprudentia ‘rechtsgeleerdheid’, ouder iūris prūdentia, met de genitief van iūs ‘recht’, zie → juridisch, en prūdentia ‘kennis, ervaring’, afleiding van prūdēns (genitief prūdentis) ‘ervaren, bedachtzaam’, een samengetrokken vorm van providēns ‘zorgzaam, voorzichtig’, afgeleid van providēre ‘voorzien, voorzichtig zijn, voorzorgsmaatregelen nemen’, zie → provisie. De specifieke betekenis van het woord is nu net als in het Frans ‘rechtsopvatting van de rechterlijke macht, zoals die blijkt uit genomen rechterlijke beslissingen’. De Latijnse betekenis ‘rechtsgeleerdheid’ is in het Frans en in het Nederlands verouderd, maar niet in het Engels.
Bron: etymologiebank.nl

17.

0   1

Jurisprudentie


Jurisprudentie, letterlijk rechtsopvatting, is het geheel van uitspraken die door (Nederlandse) rechters zijn gedaan. Jurisprudentie is dus een verzamelterm. Het gaat om uitspraken, arresten en vonnissen die gedaan zijn door rechters van rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad. Het doel van jurisprudentie is om de rechterlijke uitspraken systematisch te kunnen verdelen om zo wetgeving te bundelen. Dit is belangrijk, want vorige uitspraken zijn (in Nederland) een rechtsbron. De jurisprudentie vormt een richtsnoer voor latere uitspraken, rechters kunnen teruggrijpen op vorige beslissingen. De rechter in kwestie zal meestal aansluiting zoeken bij de gangbare rechtsopvatting. Dit fenomeen wordt ook wel precedentwerking genoemd. De reden hiervoor is om rechtsongelijkheid en rechtsonzekerheid te voorkomen. Daarom wordt deze jurisprudentie vastgelegd. Deze worden gepubliceerd in de Nederlandse Jurisprudentie (NJ).
Bron: ensie.nl


Betekenis van Jurisprudentie toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< justitie Junko >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen