Betekenis Inflatie
Wat betekent Inflatie? Hieronder vind je 50 betekenissen van het woord Inflatie. Je kunt ook zelf een definitie van Inflatie toevoegen.

1

9   6

inflatie


Algemene prijsstijging waardoor de waarde van het geld daalt; de procentuele stijging van de consumentenprijsindex in een bepaalde periode ten opzichte van dezelfde periode van het voorgaande jaar.
Bron: www.thesauruszorgenwelzijn.nl

2

5   2

inflatie


 • ( economie ) het stijgen van het prijspeil waardoor het geld zijn waarde verliest Wanneer er te veel geld in omloop gebracht wordt ontstaat er hoge inflatie .
 • ( astronomie ) kosmisc [..]
 • Bron: nl.wiktionary.org

  3

  2   1

  Inflatie


  Het duurder worden van producten
  Bron: scholieren.com

  4

  2   1

  Inflatie


  Kosmische inflatie is de theorie dat het heelal vrijwel direct na de oerknal gedurende 10-35 seconde een fase van exponentiële uitbreiding heeft doorgemaakt. Gedurende dit minuscule tijdsinterval zou [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  5

  2   2

  Inflatie


  Inflatie is geldontwaarding; de situatie waarin het algemene prijspeil stijgt.
  Bron: aegon.nl

  6

  2   2

  Inflatie


  De inflatie is de procentuele jaar-op-jaar ontwikkeling van de consumentenprijsindex.
  Bron: cbs.nl

  7

  0   0

  Inflatie


  Inflatie wordt ook wel geldontwaarding genoemd. Dit is het gevolg van het stijgen van het algemene prijspeil in een land wat leidt tot waardevermindering van de koopkracht van de munteenheid. De infla [..]
  Bron: rentetotaal.nl

  8

  0   0

  inflatie


  opblazing, zwelling
  Bron: computergenealogie.org

  9

  0   0

  inflatie


  opblazing, zwelling
  Bron: home.planet.nl

  10

  0   0

  Inflatie


  de waardevermindering in de tijd van een munteenheid, uitgedrukt in goederen en diensten. Een overvloed van geld in omloop zal inflatie bevorderen.
  Bron: aardnoot.nl

  11

  0   0

  Inflatie


  Inflatie is de percentuele toename van lonen en prijzen over een bepaalde periode, doorgaans een jaar. In Nederland wordt de inflatie gemeten door het CBS en weergegeven in de consumentenprijsindex.
  Bron: fidelity.be

  12

  0   0

  Inflatie


  Het ‘minder waard worden van geld’. In de praktijk betekent dit meestal dat prijzen van goederen en diensten stijgen.
  Bron: pensioenfonds.vopak.com

  13

  0   0

  Inflatie


  Inflatie is het stijgen van het algemeen prijspeil waardoor je met een bepaalde hoeveelheid geld minder kunt kopen. *Een ander woord voor inflatie is geldontwaarding. Inflatie is een heel belangrijk b [..]
  Bron: pensioenschade.nl

  14

  0   0

  inflatie


  Een stijging van het algemene prijspeil, bijvoorbeeld van de consumptieprijsindex.
  Bron: generationeuro.eu

  15

  0   0

  Inflatie


  Inflatie is een letterlijke vertaling die 'opblazen' betekent. Het woord inflatie wordt meestal gebruikt als economische term en duidt op prijsinflatie. De prijsinflatie is een algemene stijging van prijzen. Het gevolg van een prijsinflatie is dat je met hetzelfde geld minder zal kunnen kopen.
  De letterlijke zin van het woord betekent aanzwellen of groter worden.
  turelinckx - 5 april 2014

  16

  0   0

  Inflatie


  Met inflatie bedoelt men de ontwaarding van geld.
  Bron: beama.be

  17

  0   0

  Inflatie


  Inflatie is een term die in de economie veel gebruikt wordt. Meestal bedoeld men met inflatie een waardevermindering van geld. Eenvoudig gezegd, na verloop van tijd kunt u steeds minder kopen m [..]
  Bron: gratis-cursus-boekhouden.nl

  18

  2   3

  Inflatie


  Uitzetting of opblazing
  Bron: www.dokterdokter.nl

  19

  1   2

  inflatie


  opblazing, zwelling
  Bron: home.planet.nl/~dumon002/

  20

  0   1

  inflatie


  Geldontwaarding
  Bron: dfbonline.nl

  21

  0   1

  Inflatie


  Een aangehouden stijging van het algemene prijspeil. Het tegendeel van deflatie*. Afhankelijk van de omvang van het inflatiecijfer spreekt men over sluipende of kruipende inflatie, galopperende inflat [..]
  Bron: kbcam.be

  22

  1   2

  Inflatie


  Waardevermindering van het geld, o.a. door hogere prijzen.
  Bron: leiden.christenunie.nl

  23

  0   1

  Inflatie


  een stijging van het algemeen prijspijl.
  Bron: scholieren.com

  24

  0   1

  Inflatie


  stijging van het algemeen prijspeil
  Bron: scholieren.com

  25

  0   1

  Inflatie


  de prijzen stijgen. (stijging van het algemeen prijsniveau)
  Bron: scholieren.com

  26

  0   1

  Inflatie


  vermindering van de geldswaarde
  Bron: scholieren.com

  27

  0   1

  Inflatie


  het minder waard worden van geld, bijv. doordat prijzen stijgen.
  Bron: scholieren.com

  28

  0   1

  inflatie


  stijging van het gemiddeld prijsniveau (algemeen prijspeil).  
  Bron: home.wanadoo.nl

  29

  0   1

  Inflatie


  Inflatie is een algehele stijging van het algemeen prijspeil. Het gevolg van inflatie is dat je voor hetzelfde geld minder kunt kopen (de koopkracht daalt). Stel je voor: eerst kost een fles cola 1 eu [..]
  Bron: economische-begrippen.nl

  30

  0   1

  Inflatie


  Hetzelfde als prijsinflatie
  Bron: scholieren.com

  31

  0   1

  Inflatie


  Geldontwaarding: het teruglopen van de koopkracht van het geld. Ook: het stijgen van het gemiddelde prijspeil van goederen en diensten. Inflatie kan verschillende oorzaken hebben. Een mogelijkheid: al [..]
  Bron: ondernemersunited.nl

  32

  0   1

  Inflatie


  Toename van het nationaal inkomen als gevolg van toename van het nationale product, waarbij de stijging van de prijzen oorzaak kan zijn maar ook de stijging van de geproduceerden goederen {Monetaire E [..]
  Bron: fons-vernooij.nl

  33

  0   1

  inflatie


  [m.] waardevermindering (van geld)
  Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

  34

  0   1

  Inflatie


  stijging van het algemeen prijspeil (= de prijzen stijgen).
  Bron: scholieren.com

  35

  0   1

  Inflatie


  stijging van het algemeen prijspeil (v.b. een brood wordt een paar cent duurder, een TV een paar tientjes, een auto een paar honderd gulden en een huis een paar duizend gulden).
  Bron: scholieren.com

  36

  0   1

  inflatie


  waardevermindering van het geld door prijsstijging
  Bron: blaucapel.nl

  37

  0   1

  Inflatie


  Beluister Inflatie (letterlijk 'opblazen') kent twee betekenissen. De oorspronkelijke betekenis van inflatie is monetaire inflatie, dit betekent dat de geldhoeveelheid toeneemt. In de loop van de ja [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  38

  0   1

  Inflatie


  Een langdurig economisch proces van algemene prijsstijging en geldontwaarding (koopkrachtdaling van het geld).
  Bron: go2war2.nl

  39

  0   1

  Inflatie


  Stijging van het gemiddelde prijspeil. Met de losse term inflatie wordt vrijwel altijd prijsinflatie bedoeld. Verschillende vormen van inflatie zijn monetaire inflatie, bestedingsinflatie, kosteninfla [..]
  Bron: kerneconomie.nl

  40

  0   1

  Inflatie


  een stijging van het algmeen prijspeil.
  Bron: scholieren.com

  41

  0   1

  Inflatie


  stijging van het algemeen prijspeil. Inflatie komt tot uiting, doordat men gemiddeld meer geld kwijt is voor de goederen en diensten die men normaal koopt. Een bepaald product kan in tijden van inflat [..]
  Bron: scholieren.com

  42

  0   1

  Inflatie


  Wanner geld steeds minder waard wordt door het stijgen van de prijzen, spreekt men van inflatie.

  Bij inflatie daalt de waarde van een bepaalde munt (bv. de euro) tegenover een andere munt (bv. de dollar). De prijzen van verschillende levensmiddelen en consumptiegoederen stijgen bij inflatie, wat betekent dat je minder kan kopen voor hetzelfde geld. Als de inflatie niet wordt gecompenseerd door stijgende lonen, dan heeft dit als resultaat dat mensen minder koopkracht hebben.

  Inflatie kan diverse oorzaken hebben, zoals een stijgende vraag naar producten, een toename van de productiekosten of de overheid die meer geld gaat drukken om de economie te stimuleren.


  Omdat de lonen niet op gelijke tred stijgen met de prijzen van levensmiddelen, kunnen consumenten steeds minder kopen voor hetzelfde bedrag.
  martijnver - 7 oktober 2018

  43

  0   1

  Inflatie


  Onzichtbare belasting.
  Bron: nederlander.wordpress.com

  44

  0   1

  Inflatie


  Een economische omstandigheid waarbij prijzen voor consumptiegoederen stijgen, en zo de koopkracht uithollen.
  Bron: forexyard.com

  45

  0   1

  Inflatie


  Inflatie is prijsstijging. Hierdoor moeten consumenten meer geld betalen voor eenzelfde hoeveelheid goederen.
  Bron: indexbeleggen.nl

  46

  0   1

  Inflatie


  Inblazen
  Bron: coo.lumc.nl

  47

  0   1

  inflatie


  Er is sprake van geldontwaarding: het verminderen van de waarde van geld in de tijd. Je kunt door stijgende prijzen dus minder kopen voor een eenheid geld.
  Bron: kennisconsult.nl

  48

  0   1

  inflatie


  opblazing, zwelling
  Bron: dumont-andre.nl

  49

  0   1

  Inflatie


  Bij inflatie stijgt het prijspeil waardoor de koopkracht afneemt. Het tegenovergestelde wordt deflatie genoemd.
  Bron: bankenoverzicht.nl

  50

  0   1

  Inflatie


  Inflatie is het stijgen van het algemeen prijspeil waardoor je met een bepaalde hoeveelheid geld minder kunt kopen.
  Bron: homefinance.nl


  Betekenis van Inflatie toevoegen.
  Aantal woorden:
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)

  << Herfinancieringstransacties Informatiegoederen >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen