Betekenis Hoop

Wat betekent Hoop? Hieronder vind je 21 betekenissen van het woord Hoop. Je kunt ook zelf een definitie van Hoop toevoegen.

1.

1   0

hoop


 • stapel Op de grote hoop gooien.
 • een grote hoeveelheid Een hoop lawaai.
 • een verwachting van iets wenselijks Hoop doet leven.
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 2.

  1   0

  hoop


  bij elkaar
  Bron: home.planet.nl/~dumon002/

  3.

  1   0

  hoop


  stroomaat, 1 mande stro = 16 bundelen
  Bron: home.planet.nl/~dumon002/

  4.

  1   0

  Hoop


  Hoop, m. (-en), stapel; een - steenen, - hout, - zand; aan of bij -en leggen; (fig.) een - (veel) kinderen, menschen, volk; te - loopen, zamenscholen, een oproer beginnen; de groote -, het algemeen, het domme volk; een gemeene -, een troep uit het gemeene volk; bij -en, bij stapels, bij troepen; bij den -, (voetstoots, ondereen) koopen; over-, (door elkander) smijten, werpen; de vijand werd over - geworpen, op de vlugt gedreven. *-, v. gmv. verwachting (van iets goeds); - opvatten, - voeden, - koesteren; zijne - op iets vestigen; zijne - verijdeld of teleurgesteld zien; mijne - is in rook verdwenen; zich met ijdele - vleijen; op - van beter; hij is de - mijns onderdoms, hij geeft mij blijde verwachting. *-EN, bw. gel. zie OPHOOPEN. *-JE, (B. -N), o. (-s), stapeltje; een - asch, zand. *-LOOPERS, m. mv. scheepsjongens.
  Bron: dbnl.org

  5.

  0   0

  hoop


  hoop 1 zn. ‘stapel; grote hoeveelheid’ Onl. eerst al in het afgeleide werkwoord hopon ‘opstapelen’ [10e eeuw; W.Ps.], dan ook houph ‘stapel’ [ca. 1100; Will.]; mnl. te hope ‘tezamen’ in die teilden sie te hope ‘die deelden ze samen’ [1201-25; CG II, Floyr.], hoep ‘stapel, hoop’ [1240; Bern.], hoop ‘groep, troep’ in die vogle alle quamen ouer eenen hop te samen ‘de vogels kwamen alle in een groep tezamen’ [1285; CG II, Rijmb.], vp hem eenen groten hoep stene ‘bovenop hem een grote hoop stenen’ [1285; CG II, Rijmb.]; vnnl. ook meer algemeen ‘een grote hoeveelheid’, bijv. in eenen hoop ... grielpenningen [1642; WNT], een hoope geld [1691; WNT]. Os. hōp; ohd. houf (mhd. houf); oe. hēap (ne. heap); alle ‘stapel, hoop’; < pgm. *haup-; daarnaast ablautend mnd. hūpe en ohd. hūfo (mhd. hūfe, nhd. Haufen); < pgm. *hūp-. Het woord heeft twee ablautende Germaanse varianten. Men voert ze gewoonlijk terug op de wortel pie. *keub-, *kūb- ‘kromming’ zoals in heup. Qua betekenis lijken de bij → heuvel genoemde niet-Germaanse woorden (< pie. *k(o)up-) echter veel beter te passen. Als al deze woorden met elkaar verwant zijn, kunnen de formele verschillen niet vanuit het Proto-Indo-Europees worden verklaard en moet aan herkomst uit een voor-Indo-Europese taal gedacht worden. Zie daarvoor verder bij → heup. Lit.: Beekes 1996, 223-227
  Bron: etymologiebank.nl

  6.

  0   0

  hoop


  hopen ww. ‘iets positiefs verwachten’ Onl. hōpon ‘streven naar, begeren’ [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. hopen ‘hopen’ [1240; Bern.]. Mnd. hopen; ofri. hopia; oe. hopian (ne. hope). Aan het mnd. ontleend zijn: mhd., nhd. hoffen vóór de mnd. rekking in open lettergreep, en met aanpassing van de -p- aan het Hoogduitse klanksysteem; nzw. hoppas, nde. håbe. Daarnaast de zn.: mnd. hōpe (> mhd. hoffe, nzw. hopp, nde. håb); ofri. hope; oe. hopa (ne. hope). De verdere herkomst is onduidelijk. Van bovengenoemde werkwoorden zijn de Nederlandse en Engelse [971; OED] het oudst. Men meent dan ook wel dat de woorden hoop en hopen met de Angelsaksische missie op het vasteland zijn ingevoerd (De Grauwe 1979), waarbij een ouder woord pgm. *wēn- ‘hoop, verwachting’, zie → waan, werd vervangen. De oorspr. betekenis zou ‘verlangen, begeren’ zijn en er zou verwantschap bestaan met Latijn cupere ‘verlangen’ en Grieks kúpris ‘liefde’; de onverschoven p is dan echter problematisch. Sanders (1986) denkt daarentegen aan een oud noordwestelijk woord dat oorspr. ongeveer ‘opspringen (van schrik of uit nieuwsgierigheid)’ betekende. Hij verwijst daarbij naar os. ec hopada ‘ik vreesde’, wat echter een volkomen geïsoleerde en bovendien onzekere attestatie is (Wadstein 1899: 56), en naar Duits verhoffen ‘opschrikken’, een jachtterm. Indien deze laatste theorie juist is, behoort het woord als pgm. *hup- bij de wortel van → huppelen. ♦ hoop 2 zn. ‘verwachting, het hopen, het verlangen’. Onl. tohopa min ‘mijn verwachting, toevlucht, hoop (gezegd van God)’ (met een voorvoegsel toe-) [10e eeuw; W.Ps.]; mnl. hope ‘verwachting, vertrouwen’, bijv. in dor dehope dat ‘in de hoop dat’ [1236; CG I, 23]. Wrsch. afleiding van het werkwoord, maar de omgekeerde relatie is ook mogelijk. Lit.: De Grauwe 1979, 19-26; W. Sanders (1986) ‘Hoffnung’, in: H.L. Cox e.a. (red.) Wortes Anst, verbi gratia: donum natalicium Gilbert A.R. De Smet, Leuven, 411-417
  Bron: etymologiebank.nl

  7.

  0   0

  Hoop


  Hoepel. Een metalen band rond een ton of vat.
  Bron: hobbybrouwen.nl

  8.

  0   0

  hoop


  stroomaat, 1 mande stro = 16 bundelen , 10 bundelen = 1 tierlingh, 1 tierlingh = 10 geluyt, 100 geluyt = 10 hopen, 1 hoop = 10 geluykens
  Bron: computergenealogie.org

  9.

  1   1

  Hoop


  Hoop is het laatste portaal voor de volgende teleurstelling
   Ary Barendregt op 2014-04-08

  10.

  1   2

  Hoop


  Hoop is de onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden. Er zijn twee tegengestelden van hoop: wanhoop als de kans op de gewenste gebeurtenis verkeken lijkt, of vrees als de (onzekere) verwachting een ongewenste gebeurtenis betreft. Bij valse hoop is de verwachting geheel op fantasie gebaseerd of op een gebeurtenis met een verwaarloosbare kans van optreden. Hoop kan passief zijn, zoals een wens, maar ook actief. In het laatste geval wordt de kans op de gewenste gebeurtenis vergroot door persoonlijke inspanningen. Vergelijk dit bijvoorbeeld met een gevangene die voortdurend werkt aan zijn ontsnapping. Daartegenover staat dan de gevangene die alleen maar wenst vrij te zijn, en de gevangene die denkt nooit meer vrij te zullen komen.
  Bron: nl.wikipedia.org

  11.

  1   2

  hoop


  bij elkaar
  Bron: computergenealogie.org

  12.

  0   1

  hoop


  stroomaat, 1 mande stro = 16 bundelen 10 bundelen = 1 tierlingh1 tierlingh = 10 geluyt100 geluyt = 10 hopen1 hoop = 10 geluykens
  Bron: home.planet.nl

  13.

  0   1

  hoop


  bij elkaar
  Bron: home.planet.nl

  14.

  0   1

  Hoop


  Hoop is het laatste portaal voor de volgende teleurstelling
   Ary Barendregt op 2014-04-08

  15.

  0   1

  Hoop


  Dit is een pool voor zware levensverzekeringen.
  Bron: verzekeringen-online.nl

  16.

  0   1

  Hoop


  Dit is een pool voor zware levensverzekeringen.
  Bron: verzekering.nu

  17.

  0   1

  hoop


  De onzekere verwachting dat een bepaalde gewenste gebeurtenis zal plaatsvinden…. Tevens het begin van het einde van je leven.
  Bron: volkabulaire.nl

  18.

  0   2

  hoop


  zelfstandig naamwoord - grote hoeveelheid, groot aantal
  Voorbeeld: wat een hoop snoepjes heb jij!
  synoniemen: boel massa stoot veel bende talrijk tig ettelijke
  tegenstelling: enkel [4]
  slordige verzameling dingen
  Voorbeeld: hij gooide de stenen op een hoop. te hoop lopen
  [overal vandaan ergens komen]
  alles op een hoop gooien
  [geen verschil maken]
  op een hoop
  [dicht op elkaar]
  Bron: www.muiswerk.nl

  19.

  0   2

  Hoop


  Spreek uit als 'hoep'. De term hoop is basketbal-jargon voor verschillende zaken; van orgine betekent het Engelse woord 'hoop' ring en dan meer specifiek de ring om een houten vat (vgl. 'hoepel'). Tegenwoordig wordt met hoop de ring of de ring en het net bedoeld, terwijl hiermee ook het basketbal als spel ('hoops') wordt aangeduid. Maar, zoals gezegd, het is en blijft een informele term, die vooral populair in Amerika is en daar vaak wordt gebruikt in bovenstaande betekenissen.
  Bron: hbvhornets.nl

  20.

  0   2

  Hoop


  Hoop is het laatste portaal voor de volgende teleurstelling
   Ary Barendregt op 2014-04-08

  21.

  1   4

  Hoop


  HOOP IS EEN GEESTELIJKE REALITEIT DIE GEBASEERD IS OP GODDELIJKE FEITEN. MET JE ZIEL IS HET BEPERKT TOT EEN MOSTERD ZAAD, DUS BEPERKT TOT HET MENSELIJK DENKENNAMELIJK GELOOF IN EIGEN KUNNEN. HOOP IN COMBINATIE MET GELOOF EN LIEFDE STELT JE INSTAAT OM BOVEN JE EIGENKRACHT /BEPERKINGEN TE ONTVANGEN HET ONGEZIENE GOED VAN DE SCHEPPER/GOD.
  ANNE-MARIE op 2016-12-26


  Betekenis van Hoop toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << Hookshot Inbound pass >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen