Betekenis Harmonie

Wat betekent Harmonie? Hieronder vind je 20 betekenissen van het woord Harmonie. Je kunt ook zelf een definitie van Harmonie toevoegen.

1.

8   2

Harmonie


in vrede leven met elkaar
pinas op 2015-04-06

2.

4   4

harmonie


Wanneer alle onderdelen met elkaar in evenwicht zijn.
Bron: scholieren.com

3.

3   3

Harmonie


Het gelijktijdig klinken van meerdere tonen Orkest met houtblazers, koperblazers en slagwerk
Bron: hoorn.be

4.

3   3

Harmonie


overeenstemming: door kleuren en materialen -in de omgeving waar ze worden toegepast- goed op elkaar af te stemmen, wordt harmonie verkregen.
Bron: schildersbedrijf.name

5.

3   3

Harmonie


Leven in harmonie is een vorm van levenskunst.
 w berenschot op 2015-01-04

6.

3   4

Harmonie


overeenstemming: door kleuren en materialen -in de omgeving waar ze worden toegepast- goed op elkaar af te stemmen, wordt harmonie verkregen.
Bron: huis-en-tuin.infonu.nl

7.

2   3

Harmonie


Een Harmonie is in de theologie een geschrift dat de verschillende versies van een verhaal in de Bijbel tot een harmonisch geheel samenvoegt. Het bekendst zijn de harmonieën op de evangeliën, ook wel evangelie-harmonie genoemd. Deze draaien namelijk om de centrale persoon van het christendom, Jezus van Nazaret, maar er zijn vier versies van zijn levensbeschrijving overgeleverd, waartussen de onderlinge (al of niet schijnbare) verschillen bovendien het grootst zijn. Een van de eerste voorbeelden van een evangelie-harmonie is De consensu evangelistarum van Augustinus. Ook bekend is de 9e-eeuwse Heliand. Een hedendaags voorbeeld is Christus op aarde van de Kamper theoloog Jakob van Bruggen.
Bron: nl.wikipedia.org

8.

2   3

harmonie


harmoniezn v harmonie (-ën, -s mv) [hɑrmoˈni] 1 muziekgezelschap met veel blazers;= harmonieorkest;= fanfare Op Koninginnedag loopt de harmonie door de straten.
Bron: nl.thefreedictionary.com

9.

2   3

Harmonie


Kun je gevoelsmatig bezien als een prachtig mooie ontspannende samenklank, of ook mathematisch als samenpassende verschillende golflengten die een veelvoud van elkaar vormen in een zekere wetmatigheid.
Bron: universele-beschaving.nl

10.

2   3

harmonie


harmonie zn. ‘muzikale welluidendheid, overeenstemming; blaasorkest’ Mnl. (h)armonia ‘muzikale welluidendheid’, in tuschen haer borst ende kele, daer luedde een armonya so claer dat ... ‘uit haar borst en keel klonk een zo welluidende stem / klank, dat ...’ [1276-1300; CG II, Kerst.], dese sanc ... had so edele suete armonye ‘deze zang was zo zoet en harmonieus’ [1276-1300; CG II, Kerst.]; vnnl. harmonije ‘muzikale welluidendheid; eendrachtigheid’ [1553; van den Werve], in vrijer gebruik ook harmonie ‘overeenstemming’ [1650; Hofman]; nnl. ‘goede verstandhouding’ [1785; WNT], in harmonie met ‘in overeenstemming met’ [1840; WNT]; daarnaast de specifieke betekenis nnl. harmonie ‘orkest met blaas- en slagwerk’ in des avonds kwam er eene talrijke Harmonie ... spelen [1836; WNT]. Via Frans harmonie ‘overeenstemming, muzikale welluidendheid’ [1120-50; Rey] ontleend (in de oudste attestaties rechtstreeks) aan Latijn harmonia ‘id.’, ontleend aan Grieks harmonía ‘id.’, een betekenis die zich ontwikkelde uit ‘juiste verhouding’ < ‘verbinding’ < ‘samenvoeging (van klanken)’. Men neemt aan dat dat is afgeleid van de wortel pie. *h2erH- ‘verbinden’, zie → arm 1 ‘lichaamsdeel’. In het klassieke Grieks staat harmonia voor de typische indeling van de klanken van een octaaf, waarvan de toonhoogten worden bepaald door een trillende snaar in tweeën, in drieën, enzovoorts te delen. In de westerse wereld slaat harmonie tot het einde van de 16e eeuw op de ordening en de waarneming van klanken: aanvankelijk in een algemene betekenis m.b.t. opeenvolgingen van klanken die als aangenaam werden ervaren, vanaf de 14e eeuw in een meer technische betekenis ook voor simultaan klinkende akkoorden, nog later uitsluitend voor akkoorden, in contrast met melodie. De Fransman Jean-Philippe Rameau legde als eerste de regels van de moderne harmonie in de muziek vast, in zijn Traité de l'harmonie (1722). Voor hem is de harmonie ‘het geheel van regels waarop het simultaan gebruik van klanken gebaseerd is’. Die regels werden pas aan het eind van de 19e eeuw door steeds meer componisten aangepast of afgewezen (bijv. B. Bartók, C.E. Ives, Schönberg). In niet-muzikale context gebruikt Aristoteles het woord al voor ‘juiste verhouding’ en vanaf het einde van de 16e eeuw ziet men deze betekenis ook in de moderne talen overgenomen worden. In de loop der eeuwen wordt harmonie dan op allerlei domeinen toegepast met als algemeen kenmerk ‘overeenkomst van karakteristieken die maakt dat iets als aangenaam overkomt’. Een zeer specifieke betekenis is ontstaan in harmonie ‘orkest met blaas- en slagwerk’, wrsch., maar zonder oudere schriftelijke vindplaatsen, een verkorting van harmonie-orkest. Hoe en waar deze toepassing precies is ontstaan, is niet duidelijk, maar in het Frans, waar deze betekenis ook bestaat, kent men wel de muziekinstrumenten cor d'harmonie ‘Franse, orkest- of waldhoorn’ en voorheen ook de trompette d'harmonie ‘trompet’, die meer tonen kunnen produceren dan oudere soorten hoorns en trompetten. Zie voor een soortgelijke betekenis → filharmonisch. ♦ harmonieus bn. ‘harmonie vertonend’. Vnnl. harmonieus ‘muzikale harmonie vertonend’ [1617; WNT], ‘id. buiten muzikale context’ [1784; WNT]. Ontleend aan Frans harmonieux ‘id.’ [16e eeuw; Rey].
Bron: etymologiebank.nl

11.

3   4

Harmonie


Harmonie komt vanuit het Grieks en betekent samenvoeging. Het woord kent vele betekenissen, waarbij het neerkomt op de juiste verhouding van delen of momenten van een geheel, ofwel de samenwerking van deze delen tot een schoon en goed geheel. De betekenis kan esthetisch van aard zijn: de samenwerking van schone elementen, maar ook ethisch: de overeenstemming van verschillende aandriften, doelstellingen etc. in de eenheid van een mensenleven. Het kan ook op sociaal gebied van toepassing zijn: het streven van veel mensen naar harmonie in de eenheid van een gemeenschap. In de Oudheid gebruikt men de term ook al in de wijsbegeerte. In de muziek betekent harmonie voor de oude Grieken de toonladder. In latere tijden, in de 17e eeuw, had het woord de betekenis van samenklank. Gezamenlijke blaas- en slaginstrumenten worden ook harmonie genoemd, vandaar het harmonieorkest. In de biologie betekent de harmonie de juiste verhouding tussen individu en milieu. Ook betekent het de goede onderlinge afstemming van organen binnen een bepaald organisme.
Bron: ensie.nl

12.

2   3

HARMONIE


1. sedert de middeleeuwen de aanduiding voor de verticale samenklank in het algemeen of voor consonante samenklanken in het bijzonder. 2. afkorting voor 'harmonieorkest'.
Bron: componisten.net

13.

2   4

Harmonie


Origin: English
Meaning: Unity; concord; musically in tune. Harmonia was the mythological daughter of Aphrodite.
Bron: baby-names-and-stuff.com

14.

2   4

harmonie


zelfstandig naamwoord - muziekkorps met alleen blaasinstrumenten
Voorbeeld: de harmonie liep vooraan in de optocht
synoniem: fanfare
wat mooi bij elkaar past
Voorbeeld: die valse noot verstoorde de harmonie
Bron: www.muiswerk.nl

15.

2   4

Harmonie


Eensgezind.
Bron: scholieren.com

16.

2   4

harmonie


(engels: harmony) In het algemeen te gebruiken om een prettig georganiseerde en consequente indeling van de delen in het geheel aan te duiden. Gebruik, in het geval van kunst of architectuur, de term vooral voor het begrip van esthetische omschrijving, waarin de architectonische verhouding of het kunstzinnig ontwerp harmonie vertoont.
Bron: aat-ned.nl

17.

3   5

Harmonie


Harmonie is een Engelse meisjesnaam en betekent "In".
Bron: betekenis-babynamen.nl

18.

3   5

Harmonie


overeenstemming: door kleuren en materialen -in de omgeving waar ze worden toegepast- goed op elkaar af te stemmen, wordt harmonie verkregen.
Bron: goedhuysverf.nl

19.

2   5

Harmonie


Engelse meisjesnaam. Betekenis: Harmonie
Bron: allebabynamen.nl

20.

2   5

harmonie


 • samenwerking of verband van een aantal zaken tot een welgeordend en aangenaam aandoend geheel
 • ( muziek ) aangenaam klinkende vereniging van tonen
 • de gezamenlijke blaas- en slaginstrumenten in een orkest
 • harmonieorkest
  Bron: nl.wiktionary.org


 • Betekenis van Harmonie toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << harmonikamilt handschoen >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen