Betekenis Fascisme

Wat betekent Fascisme? Hieronder vind je 24 betekenissen van het woord Fascisme. Je kunt ook zelf een definitie van Fascisme toevoegen.

1.

10   6

fascisme


politieke ideologie berustend op ultranationalistische en autoritaire beginselen
Bron: thesaurus.politieacademie.nl

2.

9   5

Fascisme


Genoemd naar haar oorspronkelijke verschijningsvorm in Italië in de jaren dertig, is dit een verzamelnaam voor een ideologie die massaliteit, menselijke ongelijkheid, leiderschap en streven naar macht verheerlijkt. Theoretisch wordt fascisme wel gedefinieerd als 'de opheffing van het onder [..]
Bron: amnesty.nl

3.

11   10

Fascisme


gaat uit van de ongelijkheid van de mens. Valt onder rechts-extremistische groepen.
Bron: scholieren.com

4.

7   6

Fascisme


Alle voorgaande omschrijvingen van het woord fascisme zijn van toepassing op het communisme. Communisten zijn de ultieme fascisten. De communisten zijn verantwoordelijk voor meer dan 100 miljoen doden all over the world. Bij voorbeeld in de Sovjet-Union(Stalin) China (Mao) en Cambodja(Pol Pot). Ook Cuba en Noord Korea kunnen er wat van.
Wim op 2014-01-29

5.

8   8

Fascisme


Het fascisme is een beweging die in 1900 is ontstaan in Italië. Fascisten stellen de staat boven het individu. Ze streven naar volledige controle over het maatschappelijk leven en over sociale en culturele organisaties. Het fascisme kent een autoritaire structuur met aan het hoofd daarvan een leide [..]
Bron: auschwitz.nl

6.

6   7

Fascisme


Dat verschil komt voort uit de herkomst (etymologie) van de woorden. Racisme is afgeleid van het Franse woord race. Fascisme is afgeleid van het Italiaanse woord fascismo, dat weer gevormd werd van het Latijnse woord fasces (= 'roedebundel'). De sc van fascisme komt dus al voor in het grondw [..]
Bron: taaladvies.net

7.

4   5

fascisme


fascisme zn. ‘autoritair en nationalistisch politiek regime’ Nnl. in het Italiaanse fascisme na den oorlog [1923; maandblad De socialistische gids 8, 865], met algemenere betekenis in een fascisme dat op dat van Duitsland zou lijken [1935; WNT Aanv.]. Ontleend aan Italiaans fascismo, de naam die [..]
Bron: etymologiebank.nl

8.

3   5

Fascisme


Beweging die ontstaat in Italie rond 1900 Verwerp democratie en communisme en wilde nationale enheid onder een eenhoofdige leiding. (In Duitsland was hier spraken van; aanhangers van het facisme wilde democratie en communisme verwerpen. Men wilde een nazi geleid door een sterke man)
Bron: scholieren.com

9.

2   4

fascisme


Totalitaire politieke stroming van Italiaanse oorsprong die berust op het beginsel van één charismatische leider en één partij, geflankeerd door op militaire leest geschoeide organisaties. Belangrijke kenmerken zijn een extreem nationalisme , militarisme, terreur jegens andersdenkenden en (doorg [..]
Bron: cultureelwoordenboek.nl

10.

2   4

fascisme


politiek systeem dat berust op nationalistische, autoritaire en onverdraagzame beginselen
Bron: collegenet.nl

11.

3   5

fascisme


Politieke stroming die streeft naar een autoritair bestuurde samenleving, waarbij de natie boven het individu wordt gesteld
Bron: volkabulaire.nl

12.

7   9

Fascisme


Totalitaire, autoritaire gedrag met discriminatie, brute onderdrukking van mensen, deportatie, lijfeigenschap, slavendrijving, vernietiging en volkerenmoord.
Alles wat slecht tegen de mens wordt gedaan, is facisme.
Auto op 2014-12-09

13.

3   6

fascisme


 • ( sociologie ) ideologie, berustende op nationalistische, autoritaire en corporatieve beginselen Het fascisme is in Italië ontstaan.
 • fascisme
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 14.

  2   5

  fascisme


  antidemocratische denkwijze over regeren en bestuur
  Bron: scholieren.com

  15.

  2   5

  Fascisme


  verzamelwoord voor een manier van leven gebaseerd op: emotie, intuïtie en instinkt. Het fascisme geeft geen koele verstandelijke analyse van de maatschappij en het menselijk handelen. Het zoekt de uitweg voor gevoelens, van onvrede, frustraties, angsten vooral wat niet overeenkomt met de werkelijkh [..]
  Bron: scholieren.com

  16.

  1   4

  fascisme


  (engels: fascism) Een regeringsstelsel met een streng nationalistische beleid dat de industrie, handel en financiën strak regelt, strenge censuur toepast en elke oppositie onderdrukt.
  Bron: aat-ned.nl

  17.

  4   7

  Fascisme


  De antidemocratische beweging van Mussolini in Italië kort na de WOI. Het fascisme was uiterst nationalistisch, trad gewelddadig op en verheerlijkte de sterke man.
  Bron: scholieren.com

  18.

  4   7

  fascisme


  gaat uit van de ongelijkheid van mensen. Minderwaardigheid en zo:
  Bron: scholieren.com

  19.

  0   3

  fascisme


  stroming die wordt gekenmerkt door onder meer sterk nationalisme, één leider, één partij
  Bron: blaucapel.nl

  20.

  2   5

  Fascisme


  de reeks over politiek Het fascisme (Italiaans: fascismo) is een politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië van 1922-1943. Ook het nationaalsocialistisch bewind van Adolf Hitler en zijn partij de NSDAP van 1933-1945 in Duitsland wordt weleens fascistisch genoemd. Eén partij of perso [..]
  Bron: nl.wikipedia.org

  21.

  0   3

  Fascisme


  De oorspronkelijke naam van de antidemocratische politieke beweging in Italië onder leiding van de dictator Benito Mussolini. Mussolini was leider van Italië van 1922 tot 1943. Tegenwoordig is fascisme een veelgebruikte term voor antidemocratische politieke stromingen. Ook het Duitse nationaalsoci [..]
  Bron: go2war2.nl

  22.

  0   3

  Fascisme


  Een regeervorm waarbij het belang van het eigen land voorop staat. Er is slechts één persoon die alles voor iedereen bepaald. Deze persoon accepteert nauwelijks tegenspraak en heeft vaak ouderwetse gedachtes. Deze ene persoon maakt uit wat goed of fout is. Mensen met nieuwe ideeën, door het volk gekozen vertegenwoordigers of mensen die willen vernieuwen worden door deze leider als tegenstanders beschouwd. Hij zal er alles aan doen om deze tegenstanders uit de weg te ruimen.
  anoniem op 2017-09-11

  23.

  1   5

  Fascisme


  Een stroming waarin door middel van een autoritair regime een bevolkingsgroep sterk wordt bevoordeeld ten koste van andere groepen en deze bevoordeling door geweld wordt afgedwongen. Daarbij is vaak ook de drang om dit op te leggen aan omringende gebieden. Fascisme wordt in de westerse wereld vaak [..]
  Bron: leiden.christenunie.nl

  24.

  0   8

  Fascisme


  fascisme is een dictatoriale politieke stroming gebaseerd op een kwaadaardige, perverse ideologie, b.v. ras, godsdienst, kapitaal,..., dit in tegenstelling tot een "gewone" dictatuur die niet steunt op ideologie, maar enkel macht en rijkdom nastreeft.
  polpot op 2017-03-13

  Betekenis van Fascisme toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << fascioliasis fascist >>