Betekenis Atlas

Wat betekent Atlas? Hieronder vind je 35 betekenissen van het woord Atlas. Je kunt ook zelf een definitie van Atlas toevoegen.

1.

6   0

Atlas


Met de atlas wordt de eerste wervel van de wervelkolom bedoeld. Aangezien het eerste gedeelte van de wervelkolom ook wel de "cervicale wervelkolom" wordt genoemd, wordt de atlas ook wel aangeduid als C1. Aan de bovenkant van de atlas zitten twee grote gewrichtsvlakken waar de schedel op rust. De naam atlas verwijst naar de mythologische figuur Atlas, die het hemelgewelf op zijn schouders moest torsen. De atlas verschilt sterk van de andere halswervels door het ontbreken van het wervellichaam. Er zijn daarom twee bogen, arcus anterior en arcus posterior. Hetgeen wat men ziet op de foto's heet de arcus posterior, en dus niet de processus spinosus. Bij beide bogen bevindt zich in het mediaansagittale deel altijd een klein knobbeltje, tuberculum anterius en tuberculum posterius. Het tuberculum posterius is dikwijls zeer zwak ontwikkeld. Naast de atlas heeft ook de tweede wervel een naam: axis (C2).
Bron: nl.wikipedia.org

2.

2   1

Atlas


 • ( mythologie ) een figuur uit de Griekse mythologie Na Platon was Atlas , de zoon van Poseidon, de eerste koning van Atlantis.
 • ( mythologie ) Atlas «Nach Platon war Atlas , Sohn des Poseidon, erster König von Atlantis.» Na Platon was Atlas , de zoon van Poseidon, de eerste koning van Atlantis.
 • atlas (verzameling kaarten of afbeeldingen in boekvorm)
 • ( anatomie ) atlas (halswervel)
 • atlas (stof)
 • ( bouwkunde ) een balkendrager in de vorm van een mannelijk figuur «Der Atlas von diesem Gebäude gefällt mir nicht.» De balkendrager in de vorm van een mannelijk figuur van dit gebouw bevalt me niet.
 • ( aardrijkskunde ) Atlasgebergte «Marokkaner betreiben im Atlas auch Wintersport.» Marokkanen doen in het Atlasgebergte ook aan wintersport.
 • (mythologie) Atlas
 • Atlasgebergte
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 3.

  2   1

  Atlas


  Atlas (27 Tauri) is een ster in het sterrenbeeld Stier (Taurus). De ster maakt deel uit van de sterrenhoop Pleiaden.
  Bron: nl.wikipedia.org

  4.

  1   0

  Atlas


  Atlas, m. (-sen), hooge berg; verzameling van landkaarten; (ontl.) opperst hals- of nekwervelbeentje. *-, o. zekere satijnen stof. *-FORMAAT, o. postfolio-formaat (van papier).
  Bron: dbnl.org

  5.

  1   0

  Atlas


  Let op: Spelling van 1858 een hooge berg in Afrika; naam van eenen reus, die den hemel torscht, in de fabelleer; verzameling van land- en zeekaarten; naam van zekere zijden stof; soort van nachtvlinder; het eerste wervelbeen van de ruggegraat, op hetwelk (drager genoemd) het hoofd rust. Atlante, (bouwk.) eene mannelijke figuur, welke eenen last draagt. Atlantisch, groot, reusachtig
  anoniem op 2016-02-17

  6.

  1   0

  atlas


  Systematische, samenhangende verzameling van kaarten, meestal in boekvorm, die een bepaald gebied weergeven of één of meer geografische verschijnselen behandelen. Opm: Wanneer een dergelijke verzameling kaarten niet in boekvorm is ingebonden, spreekt men van een (1) losbladige atlas. In het verleden werden bepaalde atlassen ook wel aangeduid met de...
  anoniem op 2016-02-17

  7.

  1   1

  Atlas


  Atlas is een Griekse meisjesnaam en betekent "een persoon die steunt".
  Bron: betekenis-babynamen.nl

  8.

  0   1

  Atlas


  Eerste halswervel.
  Bron: members.multimania.nl

  9.

  0   1

  Atlas


  Boek met kaarten van landen, gebieden en aardrijkskundige onderwerpen
  Bron: scholieren.com

  10.

  0   1

  atlas


  Oud papierformaat (640 x 750 mm) dat voornamelijk in Nederland werd gebruikt.Klik hier voor meer oude papierformaten.  " />
  Bron: grafischwoordenboek.nl

  11.

  0   1

  Atlas


  Atlas was een Titanenzoon en de broer van Prometheus. Omdat Atlas tegen Zeus had gestreden in de Titanenstrijd werd hij zwaar gestraft. Hij werd door Zeus naar het einde van de wereld gestuurd, naar het westen waar de grens van Nacht en Chaos was. Zeus veroordeelde hem om op die plek te blijven en voor eeuwig het hemelgewelf op zijn schouders te dragen. (of hemel en aarde, of de as van de wereld)
  Bron: grieksegids.nl

  12.

  0   1

  atlas


  De zoon van den Titan Iapetos en de Okeanide Klymene, de broeder van Prometheus en vader der Atlantiden of Pleiaden. Hij was de drager van het hemelgewelf. Want toen de Titanen zich tegen de goden begonnen te verzetten en den hemel bestormden, werden zij door Zeus overwonnen en in den Tartaros geslingerd. Tot straf daarvoor, dat Atlas aan het oproer deel genomen had, werd hij veroordeeld om het geheele gewelf des hemels op zijne schouders te dragen. Gewoonlijk stelde men zich hem voor in het verre Westen, waar men het ééne uiteinde der aardschijf zocht, in het noordwesten van Libyë, waar het tegenwoordige Atlasgebergte gelegen is. In zijne nabijheid bevonden zich de beroemde tuinen der Hesperiden, zijne dochters. Toen Herakles den last ontving, om de gouden appelen uit dezen tuin te halen, ging hij naar Atlas, en verzocht dezen ze voor hem te zoeken, hem aanbiedende, om zoolang den hemel op zijne schouders te nemen. De Titan vervulde zijnen wensch, liet den ontzettenden last op de schouders van Herakles glijden, die naast hem nedergeknield was, en begaf zich op weg. De vrijheid behaagde hem echter zoozeer, dat hij, toen hij met de geplukte appelen terugkeerde, zich niet weder terstond onder den last wilde bukken, maar zijn voornemen te kennen gaf om eene tweede reis te doen en de appelen zelf naar Eurystheus, die ze verlangd had, naar Griekenland te brengen. Herakles vreesde ondertusschen, dat Atlas lust zou krijgen om voor altijd uitteblijven; hij bediende zich daarom van eene list, en verklaarde, dat hij niets tegen zijne begeerte intebrengen had; hij verzocht Atlas evenwel om den hemel slechts voor een oogenblik vasttehouden, opdat hij een kussen op zijne schouders leggen en eene gemakkelijke houding zou kunnen aannemen. Zoodra de ontzaglijke last weder op de schouders van den bedrogen Titan lag, greep de bevrijde plaatsvervanger de appelen en snelde weg. -
  Bron: koxkollum.nl

  13.

  1   2

  Atlas


  Microsoft versie van AJAX; zie http://www.microsoft.com/; zie ook AJAX
  Bron: ming-automatisering.nl

  14.

  0   1

  Atlas


  fijne zijden stof, of ook kleedjes van die stof gemaakt, dan atlassen of attelassen genoemd. Arabisch atlasa = glad, zacht. GM6: satijnige, glansrijke stof.
  Bron: historici.nl

  15.

  0   1

  Atlas


  Microsoft's versie van AJAX Zie ook: AJAX
  Bron: icer.nl

  16.

  0   1

  Atlas


  Verzameling prenten, portretten, tekeningen die betrekking hebben op (de geschiedenis van) een stad, een streek of een land.
  Bron: labyrinth.rienkjonker.nl

  17.

  0   1

  Atlas


  God die de diepte van elke zee kent. Hij schraagt de zuilen die hemel en aarde van elkaar scheiden. Hij is de vader van Kalypso.
  Bron: people.zeelandnet.nl

  18.

  0   1

  Atlas


  Titaan Atlas, een titaan, was een zoon van Iapetus en de Najade Clymene. Hij torste het hemelgewelf: zijn naam betekent dan ook ‘de dragende’. Hij moest voor eeuwig het hemelgewelf torsen omdat hij tegen Zeus had gestreden. Hij wordt volgens sommige tradities ook genoemd als god van de astronomie. Bekend is het verhaal van zijn ontmoeting met Herakles, die de gouden appels van de Hesperiden moest halen. Deze appels waren door Gaia aan Hera geschonken bij Hera’s bruiloft. Atlas bood aan de appels te gaan halen als Herakles het hemelgewelf even overnam. Toen hij de appels had gepakt, stelde hij voor ze zelf te gaan afleveren, Herakles was immers een goede plaatsvervanger. Herakles deed of hij daarmee instemde, maar vroeg Atlas het gewelf nog even vast te houden, zodat hij het wat beter op zijn schouders kon leggen. Atlas doorzag de list niet en eindigde weer met het hemelgewelf op zijn rug.
  Bron: histoportal.nl

  19.

  0   1

  Atlas


  Een atlas (landkaartenboek) is een overzichtelijke verzameling van topografische kaarten en/of afbeeldingen. Dit kunnen recente kaarten zijn, maar ook historische of thematische kaarten. In 1570 werd in Antwerpen de eerste moderne atlas uitgegeven bij Gilles Coppens de Diest. De eerste die het woord 'atlas' gebruikte als aanduiding voor een verzameling kaarten in boekvorm was de Vlaming Gerardus Mercator. De atlas is genoemd naar de titaan Atlas (de drager). De bekendste atlas in Nederland is De Grote Bosatlas.
  Bron: nl.wikipedia.org

  20.

  1   2

  Atlas


  Een atlas (landkaartenboek) is een overzichtelijke verzameling van topografische kaarten en/of afbeeldingen. Dit kunnen recente kaarten zijn, maar ook historische of thematische kaarten. In 1570 werd in Antwerpen de eerste moderne atlas uitgegeven bij Gilles Coppens de Diest. De eerste die het woord 'atlas' gebruikte als aanduiding voor een verzameling kaarten in boekvorm was de Vlaming Gerardus Mercator. De atlas is genoemd naar de titaan Atlas (de drager). De bekendste atlas in Nederland is De Grote Bosatlas.
  Bron: nl.wikipedia.org

  21.

  1   2

  Atlas


  Atlas (Oudgrieks: Ἄτλας - « de drager », van τλάω / tláô, « dragen, ondersteunen ») is een figuur uit de Griekse mythologie. Atlas draagt volgens de legende het hemelgewelf op zijn schouders en wordt in verband gebracht met het Atlasgebergte. Atlas is de vader van Maia en daarmee de grootvader van Hermes.
  Bron: nl.wikipedia.org

  22.

  0   1

  Atlas


  De eerste Atlasraketten waren Intercontinentale ballistische raketten (InterContinental Ballistic Missile, ICBM), in de jaren 1950 in opdracht van de Amerikaanse luchtmacht ontworpen door de geëmigreerde Vlaming Karel Bossart. Hedendaags worden ze gebruikt voor het lanceren van militaire en commerciële satellieten en ze worden gebouwd door Lockheed Martin.
  Bron: nl.wikipedia.org

  23.

  0   1

  Atlas


  Aston en Atlas zijn Britse historisch merken van motorfietsen van dezelfde fabrikant. De bedrijfsnaam was: Aston Motoring & Engineering Co., Birmingham. Dit was een Engelse fabriek die 142 cc motorfietsen maakte met riemaandrijving v.w.b. de een- en tweeversnellingsmodellen en kettingaandrijving voor de drieversnellings-uitvoering. Deze motorfietsen werden met gewijzigde tank ook onder de naam Atlas verkocht. De productie begon in 1923, maar werd een jaar later al beëindigd. Voor andere merken met de naam Atlas, zie Atlas (Coventry) - Atlas (Leipzig).
  Bron: nl.wikipedia.org

  24.

  0   1

  Atlas


  Atlas is een historisch merk van motorfietsen. De bedrijsnaam was: Atlas-Engineering Co., Coventry. Atlas Engineering maakte vanaf 1913 motorfietsen met een mooie zwart/rode afwerking. Men kocht inbouwmotoren van andere merken: 500cc-motoren van JAP en Blumfield. Men noemde dit "TT-machines", naar de Isle of Man TT, maar daar werden de machines nooit ingezet. Ze moeten ook vrij prijzig zijn geweest, want behalve de inbouwmotoren waren ook de andere onderdelen bijna allemaal ingekocht, waaronder Druid-voorvorken. De verkoopaantallen bleven laag en toen in 1914 de Eerste Wereldoorlog uitbrak betekende dat de nekslag voor Atlas in Coventry. Voor andere merken met de naam Atlas, zie Atlas (Birmingham) - Atlas (Leipzig).
  Bron: nl.wikipedia.org

  25.

  1   2

  Atlas


  Atlas is een Duits historisch merk van motorfietsen. De bedrijfsnaam was: Maschinen & Fahrzeugfabrik Weißbach & Schleif, Leipzig-Gohlis. Weißbach en Schleif begonnen in 1924 motorfietsen te produceren. In die tijd begonnen juist honderden kleine Duitse bedrijven lichte en goedkope motorfietsjes te maken, als gevolg van de grote vraag naar goedkoop vervoer die na de Eerste Wereldoorlog was ontstaan. De meeste van deze kleine merken verdwenen in 1925 door de enorme concurrentie van de markt. Ze hadden alleen kunnen bestaan door de toepassing van inbouwmotoren van andere merken, omdat ze de kennis niet in huis hadden om eigen motorblokken te ontwikkelen. Weißbach en Schleif gooiden het echter over een andere boeg: zij ontwikkelden hun eigen 248- en 348cc-tweetaktmotoren en bouwden daar sportieve motorfietsen mee, die daardoor wellicht juist wat duurder waren. Daarmee vielen ze buiten de concurrentiestrijd van de goedkope motorfietsmerken en konden ze het langer volhouden. De productie-aantallen bleven laag, maar Schleif wist goede resultaten te boeken in heuvelklimwedstrijden en races. Toen de Grote Depressie in 1929 uitbrak eindigde de productie. Voor andere merken met de naam Atlas, zie Atlas (Birmingham) - Atlas (Coventry).
  Bron: nl.wikipedia.org

  26.

  1   2

  Atlas


  De ATLAS groep of netwerk is een samenwerkingsverband van (antiterrorisme) speciale interventie eenheden van politie en leger in de Europese Unie. Het samenwerkingsverband is in 2001 na de aanslagen in de Verenigde Staten op initiatief van het toenmalige Belgische voorzitterschap van de EU in het leven geroepen. Het netwerk heeft tot doel gezamenlijk te trainen, van elkaar te leren en bij grootschale terroristische incidenten elkaar operationele steun te verlenen. In sommige landen in de EU zijn deze speciale interventie eenheden bij de krijgsmacht georganiseerd, in andere landen bij de politie. Vanuit Nederland neemt de Dienst Speciale Interventies wat een onderdeel is van het KLPD deel in het netwerk.
  Bron: nl.wikipedia.org

  27.

  0   1

  Atlas


  Met de atlas wordt de eerste wervel van de wervelkolom bedoeld. Aangezien het eerste gedeelte van de wervelkolom ook wel de "cervicale wervelkolom" wordt genoemd, wordt de atlas ook wel aangeduid als C1. Aan de bovenkant van de atlas zitten twee grote gewrichtsvlakken waar de schedel op rust. De naam atlas verwijst naar de mythologische figuur Atlas, die het hemelgewelf op zijn schouders moest torsen. De atlas verschilt sterk van de andere halswervels door het ontbreken van het wervellichaam. Er zijn daarom twee bogen, arcus anterior en arcus posterior. Hetgeen wat men ziet op de foto's heet de arcus posterior, en dus niet de processus spinosus. Bij beide bogen bevindt zich in het mediaansagittale deel altijd een klein knobbeltje, tuberculum anterius en tuberculum posterius. Het tuberculum posterius is dikwijls zeer zwak ontwikkeld. Naast de atlas heeft ook de tweede wervel een naam: axis (C2).
  Bron: nl.wikipedia.org

  28.

  0   1

  Atlas


  Uitgeverij Atlas was een algemene literaire uitgeverij. De Amsterdamse uitgeverij werd in oktober 1991 opgericht door Emile Brugman en Ellen Schalker en ontwikkelde zich tot een van de grootste van Nederland. In 2012 fuseerde Atlas met uitgeverij Contact tot Uitgeverij Atlas Contact. Atlas publiceerde ongeveer honderd nieuwe titels per jaar op het gebied van literaire fictie en non-fictie, zowel oorspronkelijk Nederlands als vertaald. Belangrijke fondslijnen zijn onder meer literatuur, reisliteratuur, poëzie, strips, klassiekers en literaire non-fictie. Samen met twee andere uitgeverijen vormde Atlas aanvankelijk de literaire tak van de Veen Uitgeversgroep, die achtereenvolgens opging in Veen Bosch & Keuning Uitgeversgroep en NDC VBK. Binnen de laatste organisatie vormde Atlas samen met Augustus, Business Contact, L.J. Veen, Houtekiet en de pocketuitgeverij Pandora / Olympus / Eldorado de groep Amstel Uitgevers. Emile Brugman werd begin 2011 opgevolgd door de van Contact afkomstige Erna Staal, die de uitgeverij, inmiddels Atlas Contact, in 2014 verliet. Enkele auteurs bij Uitgeverij Atlas waren: Geert Mak Cees Nooteboom Mensje van Keulen Jeroen Brouwers Frank Westerman Kristien Hemmerechts Haruki Murakami Alain de Botton Asis Aynan Erik Zevenhuizen
  Bron: nl.wikipedia.org

  29.

  0   1

  ATLAS


  ATLAS (‘Abbreviated Test Language for Avionics System’, ook wel ‘Abbreviated Test Language for All System’) is een gestructureerde programmeertaal voor het testen van avionica(sub)systemen middels een geautomatiseerd testapparaat (Automated Test Equipment, ATE).
  Bron: nl.wikipedia.org

  30.

  0   1

  ATLAS


  ATLAS, wat staat voor A Toroidal LHC ApparatuS, is een van de zes deeltjesdetectorexperimenten die plaatsvinden in de Large Hadron Collider (LHC), een deeltjesversneller van het CERN in Zwitserland. De andere experimenten zijn ALICE, CMS, TOTEM, LHCb en LHCf. ATLAS is 46 meter lang en 25 meter in diameter en weegt ongeveer 7000 ton. Het project omvat ongeveer 2000 wetenschappers en technici van 165 instellingen in 35 landen. De voltooiing van de bouw was gepland voor juni 2007, maar vond plaats medio april 2008. Het experiment is bedoeld om verschijnselen die gepaard gaan zeer zware deeltjes, die niet waarneembaar waren met behulp van eerdere versnellers met lagere energieën, te onderzoeken en kan licht werpen op de nieuwe theorieën in de deeltjesfysica van het standaardmodel, en daarbuiten. De ATLAS collaboration, de groep van natuurkundigen die de detector ontwierp en bouwde en de metingen uitvoert en analyseert, werd opgericht in 1992, toen de voorgestelde EAGLE ( Experiment voor Accurate Gamma, Lepton en Energy Metingen) en ASCOT ( Apparaat met Super COnducting Toroids) samenwerkingen hun samenwerking begonnen in de opbouw van een enkele deeltjesdetector voor algemeen gebruik voor de Large Hadron Collider. Het ontwerp was een combinatie van deze twee eerdere ontwerpen, alsmede de detector onderzoek en ontwikkeling, dat was gedaan voor de Superconducting Supercollider. Het ATLAS-experiment werd voorgesteld in zijn huidige vorm in 1994, en officieel gesubsidieerd door de CERN-landen vanaf 1995. Aanvullende landen, universiteiten en laboratoria kwamen er in de daaropvolgende jaren bij, en verdere instellingen en natuurkundigen melden zich tot op heden. De werkzaamheden van de bouw begonnen op de individuele instellingen, en detectoronderdelen werden verscheept naar CERN en gemonteerd in de ATLAS experimentele put vanaf 2003. ATLAS is bedoeld als een algemene detector. Als de bundels protonen die worden geproduceerd door de Large Hadron Collider in het midden van de detector botsen, kan een verscheidenheid van de verschillende deeltjes met een breed spectrum van energieën worden geproduceerd. In plaats van zich te concentreren op een bepaald fysisch proces, is ATLAS ontworpen voor het meten van de breedst mogelijke waaier van signalen. Dit is gedaan om ervoor te zorgen dat ongeacht hoe nieuwe fysische processen of deeltjes zich gedragen, ATLAS in staat zal zijn om hun eigenschappen te bepalen. Experimenten op eerdere versnellers, zoals het Tevatron (Fermilab) en de Large Electron-Positron Collider (CERN), zijn ontworpen op basis van een vergelijkbare filosofie. De unieke uitdagingen van de Large Hadron Collider, met zijn ongekende energie en met zeer hoge snelheid van botsingen, stellen strengere eisen aan ATLAS dan aan welke detector ooit gebouwd.
  Bron: nl.wikipedia.org

  31.

  0   1

  Atlas


  Een atlas (landkaartenboek) is een overzichtelijke verzameling van topografische kaarten en/of afbeeldingen. Dit kunnen recente kaarten zijn, maar ook historische of thematische kaarten. In 1570 werd in Antwerpen de eerste moderne atlas uitgegeven bij Gilles Coppens de Diest. De eerste die het woord 'atlas' gebruikte als aanduiding voor een verzameling kaarten in boekvorm was de Vlaming Gerardus Mercator. De atlas is genoemd naar de titaan Atlas (de drager). De bekendste atlas in Nederland is De Grote Bosatlas.
  Bron: nl.wikipedia.org

  32.

  0   1

  Atlas


  In de differentiaaltopologie, een deelgebied van de wiskunde, beschrijft een atlas hoe een variëteit is uitgerust met een differentieerbare structuur. Elk stuk wordt gegeven door een kaart (ook bekend als een coördinatenkaart of een lokaal coördinatensysteem). Alvorens de formele definitie van een atlas te geven, herinneren we eraan dat een kaart van een variëteit M wordt gedefinieerd als zijnde een homeomorfisme van een open deelverzameling U van M naar een open deelverzameling V van . Als en twee kaarten op M zijn zodanig dat niet-leeg is, dan definieert de transitieafbeelding , Merk op dat aangezien en beide homeomorfismen zijn, de transitieafbeeldingen ook homeomorfismen zijn. De transitieafbeeldingen zijn dus al uitgerust met een soort van compatibiliteit in de zin dat het veranderen van het coördinatensysteem op een kaart naar het coördinatensysteem op een andere kaart continu is.
  Bron: nl.wikipedia.org

  33.

  0   1

  ATLAS


  Atlas is een figuur uit de Griekse mythologie, zie Atlas (mythologie). Veel begrippen die het woord "Atlas" bevatten zijn hiervan afgeleid. Atlas kan verwijzen naar: Atlas (naslagwerk), boek met landkaarten Floristische atlas, boek dat de verspreiding van planten in een regio weergeeft Atlasgebergte, een gebergte in Noord-Afrika ATLAS (experiment), een deeltjesdetectorexperiment Atlas (hop), een hopvariëteit, gebruikt voor het brouwen van bier Atlas (maan), maan van de planeet Saturnus ATLAS (programmeertaal), taal voor geautomatiseerde testapparatuur Atlas (raket), raket voor het lanceren satellieten Atlas (samenwerkingsverband), samenwerkingsverband van speciale interventie eenheden van politie en leger in de Europese Unie Atlas (ster), ster in het sterrenbeeld Stier Atlas (topologie), een term uit de differentiaaltopologie, een deelgebied van de wiskunde Atlas (uitgeverij), Nederlandse uitgeverij Atlas (wervel), eerste wervel van de wervelkolom Atlas (film), een film van Roger Corman verschillende televisie- en radioprogramma's: Atlas (radioprogramma), een radioprogramma van omroep LLiNK Atlas (Vlaams televisieprogramma), een televisiequiz op de Vlaamse televisie Atlas (Nederlands televisieprogramma), een televisieprogramma van de Nederlandse omroep AVRO verschillende historische motorfietsmerken: Atlas (Birmingham) Atlas (Coventry) Atlas (Leipzig) verschillende (historische) (vracht)automerken: Atlas (automerk uit 1907), VS, tussen 1907 en 1912 Atlas (automerk uit 1916), VS, tussen 1916 en 1923 Atlas (automerk uit 1950), Frankrijk, tussen 1950 en 1952 Atlas Copco, Zweden/VS, dat zich voornamelijk met grondverzetmachines bezighoudt Atlas (Poolse wielerploeg), een voormalige Poolse wielerploeg Atlas Personal-Jakroo, een Zwitserse wielerploeg Atlas (Coldplay), een nummer van de band Coldplay uit 2013 Atlas (computerspel) Atlas (Parkway Drive), een muziekalbum van Parkway Drive
  Bron: nl.wikipedia.org

  34.

  0   1

  Atlas


  Een atlas is een verzameling van topografische kaarten en afbeeldingen, maar er kunnen ook grafieken instaan over bevolkingsgroei, migratie of export. Het woord "atlas" werd als eerst gebruikt door de Vlaming Gerardus Mercator. Hij verwees met dat woord als eerste naar een verzameling kaarten in boekvorm. De atlas is vernoemd naar de titaan Atlas, wat "de drager" betekent. De eerste moderne atlas werd in 1570 uitgegeven door Gillis Coppens van Diest in Antwerpen. De bekendste atlas in Nederland is de Bosatlas. De eerste Bosatlas kwam uit in 1877 onder de naam Bos' Schoolatlas der geheele aarde. De Bosatlas is vernoemd naar de Groningse schoolmeester P.R. Bos die bij de invoering van aardrijkskunde op het HBS als redacteur van de eerste atlas voor leerlingen werd aangesteld. In deze eerste Bosatlas werd het hoogstnodige verteld zodat de leerlingen geen overvloed aan informatie kregen. Eerder werd deze vorm van de Bosatlas de Kleine Bosatlas genoemd, sinds 2003 heet deze atlas de Kleine Bosatlas. Naast de Kleine Bosatlas bestaan er nog andere versies zoals de Grote Bosatlas, Mijn Eerste Bosatlas en de Wereld Bosatlas.
  Bron: ensie.nl

  35.

  0   1

  ATLAS


  Experiment bij de LHC-versneller op het CERN. ATLAS zoekt naar het Higgsdeeltje.
  Bron: nikhef.nl


  Betekenis van Atlas toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << ATLAP atlassen >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen