Betekenis Amphiaraos

Wat betekent Amphiaraos? Hieronder vind je 2 betekenissen van het woord Amphiaraos. Je kunt ook zelf een definitie van Amphiaraos toevoegen.

1.

0   0

amphiaraos


Een beroemde ziener en waarzegger uit de familie der Melampodiden, die te Argos in hoog aanzien stonden en de gave der prophetie van elkander erfden. Hij was een zoon van Oïkles en Hypermnestra, of ook volgens anderen van Apollo zelven, van wien alle kracht der prophetie uitgaat. Hij muntte bovendien uit door zijne zeldzame dapperheid en zijne ervarenheid in den krijg. Als jongeling bewees hij zijnen moed door deel te nemen aan de jacht op het Kalydonische everzwijn en aan den tocht der Argonauten. Aan den tocht der Zeven tegen Thebe wilde hij echter geen deel nemen, daar hij door zijne zienerskracht wist, dat deze onderneming ongelukkig afloopen en hij daarbij omkomen zoude; hij verborg zich daarom, om niet met Adrastos als medebevelhebber te moeten optrekken. Zijne gemalin echter, Eriphyle, de zuster diens konings, verried zijne schuilplaats, daartoe omgekocht door den gouden halsband van Harmonia, dien Polyneikes haar gebracht had. (Zie Alkmaion.) Amphiaraos werd door haar gedwongen eenen onvermijdelijken dood te gemoet te gaan; vooraf echter droeg hij aan zijne zonen Alkmaion en Amphilochos op om deze trouwelooze daad zijner gade te wreken. Tevens gaf hij hun voor zijn vertrek nog wijze lessen. Toen de Zeven door de zeven verdedigers van Thebe werden teruggeslagen, en het geheele leger der belegeraars op de vlucht gegaan was, zou Amphiaraos insgelijks door de vijanden gedood zijn, maar Zeus ontrukte den vromen ziener aan zijne vervolgers, door dat hij plotseling met eenen bliksemstraal de aarde deed opensplijten, zoo dat de ziener met ros en wagen daarin verzwolgen werd. Zeus maakte hem onsterfelijk. Op de plaats waar dit gebeurd zou zijn, niet verre van Oropos, eene grensstad van Boiotië en Attika, werd hem een tempel met een beeld van wit marmer opgericht.
Bron: koxkollum.nl

2.

0   0

Amphiaraos


Amphiaraos was bij de oude Grieken een held die de gave bezit te voorspellen. Gedwongen door zijn vrouw Eriphylè neemt hij deel aan de tocht van de Zeven tegen Thebe hoewel hij dank zij zijn zienersgave weet dat hij daarbij zal sneuvelen. Bij zijn vertrek draagt hij zijn zoon Alkmaion op zijn dood te wreken. Bij het beleg van Thebe redt Zeus hem door de aarde open te splijten en de held te doen verdwijnen. Amphiaraos neemt ook deel aan de Argonautentocht. Het beroemdste Amphiaraos-heiligdom was te Oropus in Boeotië; men legde zich daar te slapen op de vacht van een geofferde ram en in de droom openbaarde zich dan de godheid. Ook Amphiaraos' zoon Amphilochos werd als voorspellende godheid vereerd.
Bron: histoportal.nl


Betekenis van Amphiaraos toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< Aloïden Antaeus >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen