Betekenis Amendement

Wat betekent Amendement? Hieronder vind je 15 betekenissen van het woord Amendement. Je kunt ook zelf een definitie van Amendement toevoegen.

1.

3   0

amendement


aanvulling of wijziging voor een wetsvoorstel
Bron: blaucapel.nl

2.

2   0

Amendement


Een amendement is een voorstel om een wijziging aan te brengen in de tekst van een voorliggend besluit. Wordt het amendement aangenomen dan heeft dit dezelfde status als het besluit zelf.
 Jasmijn Miete op 2014-11-03

3.

1   0

Amendement


een aanvulling op de grondwet.
Bron: scholieren.com

4.

1   0

amendement


[m.] wijziging in officiële (wet)tekst
Bron: hetambtelijkwoordenboek.webklik.nl

5.

1   0

Amendement


Een amendement is een voorstel tot wijziging van een wet of een ander officieel document. Dit kan zowel een toevoeging als het schrappen van een tekst betekenen. Het indienen van een amendement geschiedt doorgaans door een lid van de volksvertegenwoordiging. Dit proces wordt amendering genoemd. In de Nederlandse situatie heeft de Tweede Kamer der Staten-Generaal de bevoegdheid om amendementen in te dienen, de Eerste Kamer heeft dit recht niet. Amendering door Tweede Kamerleden is mogelijk bij wetsvoorstellen van de regering, maar ook bij initiatiefwetsvoorstellen van de Tweede Kamer. De regering kan na het aannemen van een amendement het wetsvoorstel intrekken. Het indienen van amendementen is niet alleen een parlementaire aangelegenheid. Ook sommige (studenten)verenigingen en politieke partijen maken gebruik van amendementen. Een voorbeeld daarvan is het wijzigingen door middel van een amendement van het conceptverkiezingsprogramma door het congres van een bepaalde politieke partij.
Bron: ensie.nl

6.

1   0

Amendement


Voorstel uit de Tweede Kamer tot wijziging van een of meer artikelen van een wetsvoorstel. Elk Kamerlid kan amendementen indienen. Om tot wijziging van een wetsvoorstel te leiden, moet het amendement de steun van een Kamermeerderheid krijgen. De indiener van het wetsvoorstel heeft, nadat het gewijzigde artikel is aangenomen, twee mogelijkheden: de wijziging aanvaarden of het gewijzigde wetsvoorstel intrekken. Verschil amendement en motie Met een amendement wordt iets vastgelegd in een wet. Een motie is een uitspraak van de Eerste of Tweede Kamer, waarin een wens, verzoek of opdracht in is geformuleerd.
Bron: eppa.nl

7.

1   0

amendement


voorstel tot wijziging van een wetsontwerp
Bron: collegenet.nl

8.

0   2

amendement


Een amendement is een voorstel om een tekst te wijzigen. Dit wordt veelal gebruikt in de context van wetteksten.
 katrien op 2011-09-14

9.

0   2

amendement


zelfstandig naamwoord - voorstel tot verandering van een wet of reglement
Voorbeeld: dit Tweede Kamerlid heeft een amendement ingediend
Bron: www.muiswerk.nl

10.

0   2

amendement


(politiek - staatskundig)door het parlement ingebrachte wijziging op een wetsvoorstel, in Nederland heeft alleen de Tweede Kamer het recht van ~.
Bron: juridischwoordenboek.com

11.

0   2

amendement


(staatsrecht)aangebrachte wijziging, met name een bevoegdheid van Kamerleden bij de behandeling van wetsontwerpen.
Bron: juridischwoordenboek.com

12.

0   2

Amendement


Een amendement is een formele wijziging van een officieel document, met normaal gezien het doel het document te verbeteren. Deze wijziging kan vele vormen aannemen, niet alleen de toevoeging van tekst maar ook het verwijderen van overbodige, onjuiste of gedateerde tekst.
Bron: leiden.christenunie.nl

13.

0   2

amendement


amendement: herziening, tegenwerping, amenderingopen_thes('Nl')
Bron: nl.thefreedictionary.com

14.

0   2

Amendement


Een amendement is een voorstel om de tekst van een ontwerp of voorstel van decreet, een voorstel van resolutie of een motie te wijzigen. De Vlaamse volksvertegenwoordigers en de Vlaamse Regering kunnen amendementen indienen. Dat kan zowel tijdens de bespreking in de commissie als in de plenaire vergadering gebeuren. In elke vergadering wordt er gestemd over de amendementen die daar werden ingediend. 
Bron: dekrachtvanjestem.be

15.

0   2

Amendement


Een amendement is een voorstel uitgaande van de regering of van een parlementslid om een hangend wetsontwerp, wetsvoorstel of voorstel van resolutie te wijzigen. Ook op voorliggende moties kunnen door parlementsleden amendementen worden ingediend.
Bron: dekamer.be


Betekenis van Amendement toevoegen.
Betekenis:
NSFW / 18+
Aantal woorden:

+ Meer opties
Naam:
E-mail: (* optioneel)
 

<< amende amenderen >>

Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

Betekenis toevoegen