Betekenis Abstract

Wat betekent Abstract? Hieronder vind je 23 betekenissen van het woord Abstract. Je kunt ook zelf een definitie van Abstract toevoegen.

1.

47   28

abstract


Iets wat abstract is, heeft geen duidelijk herkenbare vorm. Een voorwerp kan abstract zijn, dan zie je dus niet waarvoor het dient of wat het is. Ook een idee kan abstract zijn, dan moet het nog vorm krijgen.
 katrien op 2011-09-01

2.

20   15

abstract


ab·stract (bijvoeglijk naamwoord, bijwoord) losgemaakt van de werkelijkheid (tegenstelling: concreet): abstracte (schilder)kunst die overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid vermijdt (tegenstelling: figuratieve schilderkunst); abstract denken los van de toevallige werkelijkheid
Bron: vandale.nl

3.

12   7

Abstract


zonder een herkenbare voorstelling; ook non-figuratief genoemd.
Bron: scholieren.com

4.

9   4

Abstract


Een samenvatting is een verkorte versie van een origineel, bijvoorbeeld een tekst, een film of een gebeurtenis. De bedoeling van zo'n simplificatie is om de hoofdpunten van het veel langere onderwerp uit te lichten. Men krijgt hiermee in een korte tijd de kerngedachten ervan weergegeven. Een samenvatting begint veelal met een inleiding met de titel, auteur, en de kerngedachten van de tekst of film. Het heeft een heldere structuur en is geschreven op een logische, chronologische en traceerbare wijze. In tegenstelling tot een resumé of een recensie, bevat een samenvatting geen interpretatie en beoordeling. Alleen de opvatting van de oorspronkelijke schrijver wordt hierin weergegeven in eigen woorden zonder directe citaten uit de tekst. Omdat samenvattingen aanmerkelijk korter dienen te zijn dan het origineel, worden minder belangrijke feiten hieruit weggelaten. De boektitel is hierbij de kortste samenvatting van de tekst. Bij een wetenschappelijk werk of een dissertatie dient een samenvatting in algemeen wetenschappelijke taal gesteld te zijn en veelal een halve pagina lang te zijn. Een richtlijn om een samenvatting te schrijven is: Lees de tekst Formuleer de hoofdstelling Herlees de tekst en let hierbij op ideeën en argumentaties over die hoofdstelling Introduceer de schrijver en titel in de openingszin Benoem de belangrijkste feiten in een chronologische volgorde Controleer of je samenvatting ook de originele conclusie bevat. Een abstract is een korte samenvatting van een wetenschappelijk artikel. Het moet potentiële lezers in korte tijd de mogelijkheid geven een goed beeld te krijgen van de inhoud van het artikel. In tegenstelling tot de volledige artikelen, worden abstracts vaak gepubliceerd in databases die vrij toegankelijk zijn.
Bron: nl.wikipedia.org

5.

9   7

Abstract


Abstract kan verwijzen naar: De samenvatting van een (wetenschappelijk) artikel, zie abstract (artikel) Het tegenovergestelde van concreet Een tegenstelling tot 'figuratief' in de kunsten, zie abstracte kunst abstractie abstracte algebra abstracte wetenschap of formele wetenschap abstracte klasse in de informatica
Bron: nl.wikipedia.org

6.

7   5

abstract


abstractbn abstract [ɑpˈstrɑkt] 1 die of dat je niet kunt zien; concreet Liefde is een abstract begrip.
Bron: nl.thefreedictionary.com

7.

2   1

abstract


afgetrokken, afgezonderd
Bron: dumont-andre.nl

8.

5   4

Abstract


Abstract is een woord dat is afgeleid uit het Latijn. Iets dat abstract is, is niet fysiek aantoonbaar. Je kan het niet aanschouwen en het heeft geen vorm. Het begrip 'liefde' is bijvoorbeeld abstract.
Abstracte kunst is een stroming in de moderne kunst, waarin niet altijd objecten uit de natuurlijke wereld gebruikt worden.
Een abstract is ook een term uit de orgelbouw.
 turelinckx op 2014-04-07

9.

9   8

Abstract


niet objectief voorstelbaar, niet onderworpen aan vorm of substantie, onstoffelijk

Het belangrijkste kenmerk van abstracte zaken/ideeën/begrippen is 'tegenstelling'. Alleen abstracte begrippen kennen een tegenstelling. Zonder tegenstelling geen abstracte begrippen; zonder abstracte begrippen geen tegenstelling.

Voorbeelden: goed-kwaad, chaos-orde, etc.
 Ascia op 2014-04-16

10.

6   6

abstract


bijvoeglijk naamwoord - het is geen afbeelding van de werkelijkheid
Voorbeeld: het schilderij is abstract, ik zie niet wat die blokken en strepen betekenen. een abstract betoog
[zonder duidelijke voorbeelden]
Bron: www.muiswerk.nl

11.

5   5

abstract


 • onvoorstelbaar als vorm Wat is dat nou toch weer voor abstracte uitspraak?
 • door redenering afgeleid i.p.v. door aanschouwing verkregen Dat was nogal een abstract betoog.
 • geen verband hebbend met de zichtbare werkelijkheid In die film speelden allerlei abstracte figuren.
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 12.

  6   6

  abstract


  afgetrokken, afgezonderd
  Bron: home.planet.nl/~dumon002/

  13.

  3   3

  Abstract


  (engels: Abstract (fine arts style)) Verwijst naar kunststijlen die ontstonden als reactie op de traditionele Europese opvatting volgens welke de kunst wordt geacht de natuur te imiteren. In zijn meest strikte vorm verwijst de term naar 20ste-eeuwse westerse schilderkunst, beeldhouwkunst of grafische kunst waarvan de vormentaal in geen enkel opzicht verwijst naar objecten uit de zichtbare wereld. De term wordt ook wel toegepast op kunst waarin natuurlijke vormen op vereenvoudigde of veranderde wijze worden weergegeven, maar waarin deze vormen niet volledig zijn uitgebannen. Gebruik 'abstractie' voor het proces waarbij algemene begrippen worden geformuleerd door middel van abstrahering van gemeenschappelijke kenmerken van zaken.
  Bron: aat-ned.nl

  14.

  13   13

  abstract


   ab·stract bn, bw losgemaakt vd werkelijkheid (tegenst concreet): ~e (schilder)kunst die overeenkomst tussen het kunstwerk en de zichtbare werkelijkheid vermijdt (tegenst figuratieve schilderkunst); ~ denken los vd toevallige werkelijkheid
  Bron: vandale.nl

  15.

  4   4

  abstract


  z.nw. uittreksel, samenvatting, excerpt
  Bron: stichtingnederlands.nl

  16.

  3   3

  Abstract


  Let op: Spelling van 1858 afgetrokken, in tegenoverstelling van concreet. Deugd, schoonheid, enz. zijn abstracte begrippen. Eene zaak in concreto beschouwen, is met alle hare eigenschappen en omstandigheden; in abstracto daarentegen, wanneer eene zaak alleen op zich zelve gedacht wordt, zonder hare eigenschappen en omstandigheden in aanmerking te nemen; b.v., regtvaardigheid, godsvrucht, geleerdheid, zijn abstracta, een regtvaardige, godvruchtige, geleerde, daarentegen, concreta. Ook noemt men iemand abstract, die in eene zaak zoodanig verdiept is, dat hij op het geen bij en nevens hem is, geen acht geeft, - dat hij niet hoort, wat gezegd wordt. Eene abstracte verhandeling is zoodanige, welke, door eene al te afgetrokkene redenering, duister en moeijelijk te verstaan is. Abstractie, het aftrekken der gedachten van eenig ding; ook zulk een afgetrokken denkbeeld; ook verstrooijing, mangel aan opmerkzaamheid. Abstractum, Lat., het afgetrokkene, een afgetrokken denkbeeld. Abstraheren, aftrekken, in gedachten afzonderen
  anoniem op 2016-02-17

  17.

  3   4

  Abstract


  gezegd bij iets waarbij je niet kan zien wat het betekend.
  Bron: scholieren.com

  18.

  4   5

  Abstract


  zonder herkenbare voorstelling
  Bron: scholieren.com

  19.

  6   7

  Abstract


  zonder herkenbare voorstelling.
  Bron: scholieren.com

  20.

  3   4

  Abstract


  vertoont geen enkele overeenkomst met de zichtbare werkelijkheid meer. Een abstract beeld is dus wat anders dan een geabstraheerd beeld! Bij een volledig abstract beeld zijn er geen voorstellingsaspecten die nog doen denken aan de bestaande, zichtbare of herkenbare werkelijkheid.
  Bron: scholieren.com

  21.

  1   2

  abstract


  afgetrokken, afgezonderd
  Bron: home.planet.nl

  22.

  1   2

  abstract


  afgetrokken, afgezonderd
  Bron: computergenealogie.org

  23.

  4   6

  Abstract


  Een abstract is een samenvatting van een wetenschappelijk artikel, paper of onderzoek dat tot doel heeft om de lezer snel van de inhoud op de hoogte te brengen. Een abstract wordt aan het begin van het onderzoeksverslag opgenomen. Met behulp van de abstract kan de lezer beoordelen of de inhoud bruikbaar is voor zijn of haar eigen verslag of (literatuur)onderzoek. De abstract geeft namelijk kort het doel van het onderzoek weer, de daarvoor gebruikte methoden, de resultaten en uiteindelijk de belangrijkste conclusies. Hoewel dit niet altijd het geval is, kunnen er ook referenties zijn opgenomen in de abstract. De lengte van de abstract wordt enigszins bepaald door de totale lengte van het verslag, al zal altijd getracht worden om de abstract zo kort en bondig mogelijk te houden. Omdat (delen van) wetenschappelijke artikelen vanwege auteursrechten niet gepubliceerd mogen worden, wordt meestal de abstract geplaatst. Mocht het artikel voor de lezer bruikbaar blijken te zijn, dan kan hij of zij altijd besluiten om het alsnog aan te schaffen.
  Bron: ensie.nl


  Betekenis van Abstract toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << abbozzi absorptievermogen >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen