Betekenis Aandeel

Wat betekent Aandeel? Hieronder vind je 21 betekenissen van het woord Aandeel. Je kunt ook zelf een definitie van Aandeel toevoegen.

1.

1   3

aandeel


Een aandeel is een waardepapier dat aangeeft dat je een stukje van een bedrijf bezit. Je kan aandelen verhandelen op de beurs. Een aandeel kan ook in de ruimere zin van het woord betekenen dat je ergens een deelname of verantwoordelijkheid in hebt. Jouw aandeel van een zaak is dat deel waarvoor jij verantwoording moet afleggen.

Het aandeel dat ik van Disney heb, is serieus gestegen vorige maand.
 katrien op 2011-09-02

2.

0   2

aandeel


zelfstandig naamwoord - bewijs dat je geld in een onderneming hebt gestoken
Voorbeeld: heb jij ook aandelen gekocht van dat bedrijf?
wat je er voor geld of inspanning in gestopt hebt
Voorbeeld: hij heeft een flink aandeel gehad in die ruzie
synoniem: bijdrage
Bron: www.muiswerk.nl

3.

0   2

aandeel


 • ( economie ) waardepapier dat de mede-eigendom in het vermogen van een onderneming bewijst Mijn vader heeft een aandeel in dat bedrijf.
 • persoonlijk aandeel in gemeenschappelijke handelingen of in gemeenschappelijk bezit Haar aandeel in deze opdracht was van groot belang.
 • aandeel
  Bron: nl.wiktionary.org

 • 4.

  0   2

  aandeel


  (ondernemingsrecht) "bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming; het overdraagbare recht op een evenredig deel in het maatschappelijk kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap."
  Bron: juridischwoordenboek.com

  5.

  0   2

  aandeel


  Een aandeel is formeel een bewijs van deelneming in het kapitaal van een onderneming waaraan bepaalde rechten bijvoorbeeld dividend en soms stemrecht verbonden zijn. Het is niet noodzakelijk dat het hier een beursgenoteerde onderneming betreft. Ook een BV (besloten vennootschap) kan aandelen uitgeven. In theorie is de eigenaar van een aandeel mede-eigenaar van de onderneming die deze aandelen uitgeeft. Maar in de praktijk komt daar meestal niet veel van terecht. Dit wordt uitgebreider besproken bij aandeelhouder. Er is meestal een beperkte mogelijkheid tot medezeggenschap, een recht op een deel van de winst, en een recht op een evenredig deel bij overschot bij liquidatie van de onderneming. Op bovenstaand aandeel aandeel zien we een aantal belangrijke zaken terug, namelijk het maatschappelijk kapitaal van fl 500.000 en de nominale waarde van fl 500. Ook het volgnummer ontbreekt niet. We maken bij aandelen onderscheid in fysieke en girale aandelen. In de praktijk wordt er tegenwoordig vrijwel uitsluitend met girale fondsen gewerkt, maar het is vaak wel mogelijk om over te gaan tot uitlevering. Dan ontvangt u de echte waardepapieren, ook wel fysieke stukken genaamd. Nog even samengevat: Een belangrijk aspect van aandelen is dat ze risicodragend zijn. We zijn mede-eigenaar, dus als het bedrijf ten onder gaat, bijvoorbeeld bij een faillissement aandeel aandeel niets meer waard zijn. Het risico is dus het verlies van waarde van het aandeel. We lopen geen juridische risico's als mede-eigenaar, omdat bij een vennootschap die aandelen uitgeeft altijd de bestuurders verantwoordelijk zijn voor de genomen beslissingen en het beleid. We lopen als bezitter van aandelen geen risico dat we bij faillissement geld bij moeten betalen om schulden te vereffenen. Overigens zei oud-ABN topman er Kalff daar bij de commissie de Wit het volgende over: Ze (de aandeelhouders) zijn eigenaar van de aandelen. Het is aan het management om aan evenwichtige belangenverdeling te doen. Hij was van mening dat de macht te veel doorgeschoten naar de aandeelhouders. Het selecteren en analyseren van aandelen Het selecteren van aandelen is een vak apart. Erger nog, het is feitelijk onmogelijk. Er bestaat geen enkele wetenschappelijk bewezen aanpak die meer succes garandeert dan het opgooien van een muntstuk en te kopen bij kop en te verkopen bij munt. Aangezien bewezen is dat het voorspellen van koersen volkomen zinloos is, heeft een adviseur van een bank etc daarin dus weinig toegevoegde waarde al zullen alleen de oprechte dat toe durven geven. Maar wat dan wel? Een prima aanpak is de zogenaamde halterstrategie die u elders in deze kennisbank wel beschreven vindt. Want als we ervan uitgaan dat aandelen onvoorspelbaar zijn, en we willen er wel het mogelijke rendement van, dan zullen we ons goed in moeten dekken. We zullen onze portefeuille dus moeten beveiligen. Gelukkig zijn er meerdere prima manieren om dat te doen. En op dat punt kan een beleggingsadviseur nuttig zijn. Om nog een misverstand te noemen: Beleggingsfondsen zijn in geen enkel opzicht veiliger dan aandelen. Het enige voordeel is, dat ze voor wat spreiding zorgen, maar elke portefeuille die uit minimaal 10 verschillende fondsen bestaat is wiskundig bewijsbaar even veilig. Aandeel versus obligatie Een essentieel verschil met obligaties (die net als aandelen gebruikt worden om kapitaal voor een organisatie te verzamelen, is dat bij aandelen het kapitaal nooit door de onderneming zelf terug betaald zal worden zoals bij een obligatie maar dat ze uitsluitend aan andere beleggers verkocht kunnen worden via de beurs. Aandelen spreken voor beleggers veel meer aan dan obligaties. Sommige aandeelhouders ontwikkelen een speciale aandeel aandeel dat soms op een manier wordt verdedigd die doet denken aan religieuze discussies waar niemand het gelijk kan halen. aandeel aandeel wordt nauwelijks door rationeel gedrag maar voornamelijk door dit soort sentimenten bepaald. Je hoort dan ook wel eens beleggers het feit dat men een aandeel aandeel aandeel heeft zoveel geld voor mij verdiend". Alsof het een zelfstand denkend wezen is geworden. Het Kwaliteitsaandeel mag onbeperkt duur zijn De discussie kan nog hoger oplopen als we het gaan hebben over kwaliteitsaandelen. Volgens sommigen de aandelen die niet kunnen verliezen, hoewel velen deze mening ten tijde van de kredietcrisis in 2008/2009 toch wel drastisch hebben moeten herzien. Het probleem is meer filosofisch van aard. Immers, als kwaliteitsaandelen zouden bestaan zou elke belegger deze willen hebben. De aandelen van de tweede garnituur zouden wegzakken naar een peilloze diepte, terwijl de koersen van de kwaliteitsaandelen bij gebrek aan aanbod -niemand wil ze kwijt- tot in het oneindige door zouden moeten blijven stijgen. Toch kunnen we altijd net zoveel van deze kwaliteitsaandelen kopen als we maar willen. Kennelijk is er toch altijd aanbod. Er zijn altijd partijen in de markt die deze goudmijn toch kwijt willen. Kennelijk beschouwen zij deze aandelen toch niet echt als kwaliteitsaandelen. aandeel aandeel altijd terugkomt". Mensen die deze stelling aanhangen moeten altijd even met een grafiek van de Japanse effectenbeurs geconfronteerd worden. Want de Japanse aandeelhouders wachten inmiddels al een jaar of 30 op het uitkomen van deze wijsheid, waarbij vele aandelen nog steeds op 25% van hun waarde uit die tijd staan. Koersvorming van een aandeel Dan is er nog het verschil tussen koeren en werkelijke waarde. Dat laat zich het beste demonstreren aan de hand van een voorbeeldje. Stel u heeft een bedrijfje, en besluit hier een vennootschap van te maken. Het bedrijf is 1 miljoen waard en u geeft 1000 aandelen met een koers van 1000 euro uit. Deze koers weerspiegelt aandeel aandeel heeft. Nu komen er meer mensen die ook wel aandelen in uw bedrijf willen hebben. Er zijn echter geen nieuwe aandelen meer beschikbaar. En daarom gaat men proberen andere aandeelhouders te verleiden om hun aandelen te verkopen. En dat doet die aandeelhouder alleen als hij winst kan maken. Voor 1100 euro is hij bereid aan u te verkopen. aandeel aandeel op een beurs wordt verhandeld) 1100 euro. Het bedrijf is nu theoretisch 1000 x 1100 euro waard geworden. We zeggen wel dat beurswaarde nu 1.100.000 euro is. Je kunt ook stellen dat als het bedrijf aandeel aandeel 100 euro lucht zit omdat men meer betaalt dan het bedrijf waard is. Dit kan tot waanzinnige situaties leiden. Bijvoorbeeld het bedrijf Baan steeg in de jaren '90 aandeel aandeel Baan tot 300 x de werkelijke waarde opliep. Waarbij we er maar even aan voorbij gaan dat deze werkelijke waarde ook al geflatteerd was. De enige rechtvaardiging voor aankopen is dan gelegen in de hoop dat je iemand zult vinden die zo gek is om nog meer voor te willen betalen. aandeel aandeel Baan dan ook dalen tot enkele procenten van het hoogste punt. Pech? Nee, hier was nu een uitzonderlijk voorbeeld van iets in de aandelenwereld wat nu eens wel te voorspellen was.
  Bron: the-web-library.com

  6.

  0   2

  Aandeel


  Een aandeel is een bewijs van deelname in het kapitaal van een onderneming. Daarmee kunt u meedelen in de winst en heeft u recht om te stemmen in de aandeelhoudersvergadering.
  Bron: aegon.nl

  7.

  0   2

  Aandeel


  bewijs van deelname in het risicodragend vermogen van een vennootschap
  Bron: scholieren.com

  8.

  0   2

  aandeel


  eigendomsbewijs in een vennootschap (NV of BV).  
  Bron: home.wanadoo.nl

  9.

  0   2

  Aandeel


  Een aandeel (enkelvoud van aandelen) wordt ook wel een een aandeelbewijs genoemd. Aandelen zijn eigendomsbewijzen van deelneming in een vennootschap. Dit betekent dat iemand die aandelen bezit, mede-eigenaar is van een vennootschap. Iemand die aandelen bezit heet een aandeelhouder. Een aandeelhouder is iets anders dan een obligatiehouder. Een obligatiehouder is iemand die obligaties heeft. Dit betekent dat de obligatiehouder een lening heeft verschaft aan een vennootschap die de obligatiehouder terug kan vorderen (op kan eisen). Voorbeelden van een vennootschap zijn een B.V (= besloten vennootschap) en een N.V. (= naamloze vennootschap).
  Bron: economische-begrippen.nl

  10.

  0   2

  aandeel


  bewijs dat iemand heeft bijgedragen aan het kapitaal van een naamloze vennootschap
  Bron: blaucapel.nl

  11.

  0   2

  Aandeel


  Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten met betrekking tot een vennootschap geeft. Alle aandeelhouders samen kunnen economisch gezien als eigenaren van de vennootschap worden beschouwd, hoewel ze dat strikt juridisch gezien niet zijn. Een aandeel geeft zeggenschap in de onderneming en men kan winstuitkeringen in de vorm van dividend ontvangen. Een aandeel kan verhandelbaar zijn op een effectenbeurs, maar dit is niet noodzakelijk.
  Bron: nl.wikipedia.org

  12.

  0   2

  Aandeel


  Deel van het kapitaal van een vennootschap, ook maatschappelijk aandeel genoemd indien op het effect geen nominale waarde vermeld is. Elk effect is een eigendomsrecht. Het geeft, indien er winst is, recht op een deel van de uitgekeerde winst van het bedrijf in verhouding tot het kapitaal dat het vertegenwoordigt. De looptijd van een aandeel is gelijk aan die van de onderneming (zie "dividend"). Een aandeel geeft het recht geïnformeerd te worden over de activiteit van de vennootschap, deel te nemen aan de algemene vergaderingen en daar resoluties te stemmen. Het is een overdraagbaar en verhandelbaar effect, dat aan toonder, op naam of gedematerialiseerd kan zijn. 
  Bron: roerendewaarden.be

  13.

  0   2

  Aandeel


  Een aandeel is een deel van het eigendom van een bedrijf. Door het kopen van een aandeel, krijgt de koper een aantal rechten bij een bedrijf. Hierdoor heeft het aandeel een bepaalde waarde. Door het kopen van een aandeel, wordt de koper dus mede-eigenaar van het bedrijf. Wanneer een bedrijf aandelen wil gaan verkopen, wordt er eerst gekeken in hoeveel aandelen het bedrijf uitgegeven wordt. Een bedrijf geeft bijvoorbeeld honderd aandelen uit, en wanneer iemand tien aandelen van dat bedrijf koopt, is hij voor tien procent eigenaar van het bedrijf. Vroeger bestonden aandelen uit papieren documenten, die bijvoorbeeld tien aandelen weergaven. Tegenwoordig worden aandelen bijgehouden in computersystemen van banken. Hierdoor kunnen mensen bijvoorbeeld ook één-tiende aandeel kopen. De koper mag zijn of haar aandelen ook weer verkopen aan anderen. Hierdoor valt er soms veel te verdienen met de aan- en verkoop van aandelen.
  Bron: ensie.nl

  14.

  0   2

  Aandeel


  Deel van het kapitaal van een naamloze of besloten vennootschap; omvang is in de statuten van de vennootschap vastgelegd.
  Bron: ariesadvocaten.nl

  15.

  0   2

  aandeel


  1. mede-eigendom in een vennootschap. 2. Eigendomsbewijs in een vennootschap.
  Bron: kennisconsult.nl

  16.

  0   2

  Aandeel


  Een aandeel is een bewijs dat u deelneemt in het kapitaal van een onderneming. Wanneer u in het bezit bent van een of meerdere aandelen dan bent u aandeelhouder.
  Bron: bankenoverzicht.nl

  17.

  0   2

  Aandeel


  Bij eigendom van een appartement bezit u als eigenaar een aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten van het complex en betaalt u mee aan de kosten en schulden van de VvE. De omvang van uw aandeel is bepaald in de splitsingsakte.
  Bron: macobouwbeheer.nl

  18.

  0   2

  Aandeel


  een bewijs van eigendom van een deel van een onderneming. Aandelenmarkten zijn de gereguleerde ruilplaatsen voor aandelen in ondernemingen die op een bepaalde beurs worden genoteerd.
  Bron: aardnoot.nl

  19.

  0   2

  Aandeel


  Een aandeel is een deel van het kapitaal van een onderneming. De aandeelhouder is de eigenaar van een aandeel, en daarmee ook mede-eigenaar van een onderneming. Over de aandelen kan een aandeelhouder winstuitkering in de vorm van dividend ontvangen.
  Bron: valutawijzer.nl

  20.

  0   2

  Aandeel


  Als eigenaar van een appartement heeft u een aandeel in de gemeenschappelijke gedeelten van het complex en bent u aandeelhouder in de kosten en schulden van de vereniging van eigenaren. Hoe groot uw aandeel is wordt bepaald in de splitsingsakte.
  Bron: kosterenpartners.com

  21.

  0   2

  Aandeel


  Aandeel, o. (-en). *-HEBBER, *-HOUDER, m. (-s), *-HOUDSTER, v. (-s), bezitter (bezitster) van aandeelen, deelnemer in eene zaak.
  Bron: dbnl.org


  Betekenis van Aandeel toevoegen.
  Betekenis:
  NSFW / 18+
  Aantal woorden:

  + Meer opties
  Naam:
  E-mail: (* optioneel)
   

  << aandachtswijken aanlegplaats >>

  Betekenis-definitie.nl is een internet woordenboek geschreven door mensen zoals jij en ik!
  Help mee, en voeg een woord toe. Alle soorten woorden zijn welkom!

  Betekenis toevoegen